Poll of polls

Akershus Respons: H 33,8 – Ap 30,4

Publisert 23. mai 2017. Sist endret 23. mai 2017.

Kommunevåpen
Akershus fylke
Folketall: 570 843
Fylkesordfører: Anette Solli, H
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap30,44,6
H33,86,4
Frp13,93,4
SV2,9-3,9
Sp5,5-3,3
KrF3,21,2
V3,5-3,4
MDG2,7-2,0
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Akershus – Respons for Høyre – 800 spurte – opptatt 18–22 mai.

1) Dette er tredje måling i Akershus de to siste månedene. De to første er vektet mot 2015 (InFact), den tredje mot 2013 (Respons).

2) Forskjellene mellom målingene er forutsigbare, gitt det vi vet om forskjellene mellom (i) vekting mot 2013 vs 2015, og (ii) vanlige telefonmålinger (alle minus InFact) vs automatiske telefonoppringninger (InFact).

3) Partiene som gjorde det skarpere i 2015 enn i 2013, særlig Sp og MDG, måles lavere hos Respons med vekting mot 2013 enn hos InFact med vekting mot 2015. Arbeiderpartiet fikk 29,9 i kvlg 2015 og 28,4 i 2013. Forskjellen er ikke stor, og avviket mellom InFact og Respons er derfor heller ikke stort.

4) For Fremskrittspartiet var det motsatt. Partiet gjorde det bedre i 2013 enn to år senere, og måles ikke overraskende høyere hos Respons.

5) For Høyre er forskjellen på vekting mot 2013 vs 2015 mindre i et fylke som Akershus enn nasjonalt – med Akershus 33,9 i 2013 og 31,9 i kvlg 2015, men (deler av) forklaringen på 31,3 hos InFact i mai og 33,8 hos Respons vil være vektingen.

6) Lojalitet mot 2013: R 80 – SV 44 – Ap 75 – Sp 84 – V 42 – KrF 59 – H 81 – Frp 65 – MDG 48.

7) For Høyre er lojalitet 81 markert bedre enn landssnittet. Snitt lojalitet Høyre på de seks første målingene i mai som er vektet mot 2013 er på 63. Arbeiderpartiets nasjonale snitt lojalitet i mai er så langt 69, da er 75 i Akershus noe bedre. Frp er omtrent på sitt landssnitt med 65.

Fylke utjevning

8) En konsekvens av Høyres sterke lojalitet er at lekkasjen til Ap og Sp – relativt sett – er mindre i Akershus enn nasjonalt.

9) Arbeiderpartiet lekker, relativt sett, noe mindre til Senterpartiet enn nasjonalt.

10) Målingens uvektete råtall er R 2,2 – SV 3,6 – Ap 30,0 – Sp 7,5 – V 4,3 – KrF 2,3 – H 35,3 – Frp 10,5 – MDG 3,1.

11) Rødt gjør det stadig skarpere, og har nasjonalt retning mot tre pst. Av partiets tretten respondenter på denne målingen kommer syv fra Rødt – en fra SV – tre fra Ap – to fra MDG – en fra stemte ikke i 2013. Senterpartiet og Rødt kan, hver på sin måte, bli valgvinnere.

12) Summen av Frp og Høyre antyder på denne målingen en landstendens på over førti pst mot 43,1 i 2013. Dette reflekterer først og fremst at Høyre, ikke uventet, gjør det vesentlig sterkere i hovedstadsområdet enn i landet for øvrig – en tendens vi har sett helt siden lokalvalget 2015.

Akershus 2017

Mars InF: InFact for Akershus Ap. Mai InF: InFact for Romerikes Blad, Østlandets Blad, Asker og Bærums Budstikke. Mai Rsp: Respons for Høyre.

Mai Rsp Mai mnd Rsp Mai InF Mai InF mnd Mars InF Mars InF Mnd
Ap 30,4 6 31,2 6 30,7 6
Sp 5,5 1 7,8 1 8 1
SV 2,9 0 3,5 0 4,6 1
MDG 2,7 0 3,8 0 4,6 1
R 1,7 0 2,3 0 2,2 0
Ap+Sp+SV 38,8 7 42,5 7 43,3 8
Ap+Sp+SV+MDG 43,2 7 46,3 7 47,9 9
Frp 13,9 3 12,5 2 12,2 2
H 33,8 6 31,3 6 29,6 5
KrF 3,2 0 2,6 0 2,7 0
V 3,5 0 3,8 1 3,6 0
Frp+H+KrF+V 54,4 9 50,2 9 48,1 7

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respons / Høyre 21/17 6 7 7 7 7 6 9 9 9 6 9 6
InFact / RB / ØB / ABB 19/17 6 7 7 7 8 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 13/17 6 8 8 7 7 5 7 7 7 5 7 5
InFact / RB / ØB / ABB 36/13 5 6 6 5 6 6 9 9 10 7 10 7
InFact / NTB 35/13 5 6 6 5 6 6 8 8 9 7 9 7
InFact / RB / ØB / ABB 34/13 4 4 5 5 6 6 9 10 10 8 11 7
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / RB / ØB / ABB 36/13 InFact / Ap 13/17 InFact / RB / ØB / ABB 19/17 Respons / Høyre 21/17
Ap 33,2 33,1 25,8 27,7 30,7 31,2 30,4
Høyre 38,5 40,0 27,4 32,2 29,6 31,3 33,8
Frp 2,8 6,0 10,5 16,8 12,2 12,5 13,9
SV 4,9 5,5 6,8 4,4 4,6 3,5 2,9
Sp 6,6 4,9 8,8 2,4 8,0 7,8 5,5
KrF 5,7 4,8 2,0 3,2 2,7 2,6 3,2
Venstre 6,0 3,4 6,9 7,1 3,6 3,8 3,5
MDG 0,0 0,0 4,7 3,0 4,6 3,8 2,7
Rødt 0,6 0,7 3,9 1,5 2,2 2,3 1,7
Andre 1,6 1,5 3,1 1,7 1,8 1,2 2,4
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 36,0 45,5 44,8 40,5
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 59,3 48,1 50,2 54,4
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 12,7 14,3 14,2 12,2
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner