Poll of polls

Fylkesmålinger vektet mot 2013 vs 2015

Publisert 23. mai 2017. Sist endret 23. mai 2017.

1) Tabellen angir landstendens med vår beregningsmåte basert på fylkesmålingene i 2017 som er vektet mot hhv kvlg 2015 (InFact) og stv 2013 (andre byråer). I fylker som er målt to eller flere ganger, er den sist publiserte lagt til grunn.

2) Forskjellene er forutsigbare, gitt det vi vet om ulike nivåer på landsmålingene.

3) En av forskjellene mht bakgrunnstall er at InFact ikke leverer uvektete råtall til sine oppdragsgivere. De øvrige byråene leverer som regel råtall som en del av materialet eller på oppfordring. Hvis InFact også hadde vært åpen om råtallene, ville det vært enklere å finne ut årsakene til forskjellene i barometertall mellom byråer som vekter mot hhv 2013 vs 2015.

Fylkesmålinger vektet mot 2013 vs 2015

InFact 15 Andre 13
Ap 32,8 32,6
Sp 13,1 12,4
SV 4,6 4,1
MDG 3,3 2,5
R 2,8 2,1
Frp 12 12,7
H 21 24,1
KrF 5,2 4,6
V 3,3 3,5

InFact 15 = Landstendens ti målte fylker 2017 med 51 pst av stemmene 2013 (vektet mot k-2015) – av InFact. Andre 13 = Landstendens elleve målte fylker 2017 med 75 pst av stemmene 2013 (vektet mot s-2013) – av andre byråer enn InFact.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode