Poll of polls

Oslo Ap lojalitet 59 (K)

Publisert 25. mars 2017. Sist endret 25. mars 2017.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap26,6-0,28,2
H34,4-2,21,8
Frp8,62,52,5
SV5,7-1,2-4,4
Sp1,91,01,1
KrF2,70,51,0
V5,0-1,9-4,1
MDG7,6-0,3-2,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Stortings- og kommunevalg – Oslo – Respons for Aftenposten – publisert 23. mars 2017.

Vi retter en hjertelig takk til avdelingsleder Østrem i Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

Begge målingene er vektet mot stv 2013.

1) Arbeiderpartiet:

(i) Lojaliteten på spørsmål om kommunevalg er 59. Med fare for å være uærbødig, er dette et nivå som er nær Bergen Høyres lojalitet i perioden før kommunevalget 2015.

(ii) Lojaliteten på spørsmål om stortingsvalg er 72 mot Høyres 75. Det er en sjeldenhet at Høyre scorer høyere på lojalitet enn Ap.

(iii) Ap har en større andel av egne 2013-velgere på gjerdet enn partiet hadde på målingene i Oslo i fjor.

(iv) Ap har +1,7 mot 2013 på stortingsmålingen, som svarer til partiets nasjonale tendens.

2) Høyre:

(i) Oslo er, ikke uventet, Høyres f.t. relativt sett sterkeste fylke. Stortingsmålingen på 29,2 er seks promille under resultatet i 2013.

(ii) De fire siste målingene om kommunevalg har gitt borgerlig flertall i hovedstaden. Fordi Arbeiderpartiets minus delvis er kompensert av Rødt og Sp, er flertallet relativt knapt, 30 vs 29 i mars 2017.

3) Venstres lojalitet er 45 på stortingsmålingen. Oslo Venstres nivå kan bli avgjørende for om Venstre nasjonalt passerer sperregrensen. Gitt dette, må lojaliteten opp.

4) MDG holder stadig et solid nivå på spørsmål om kommunevalg med 7,6. Stortingsspørsmålet ga 4,4 – det laveste på en måling i Oslo i denne stortingsperioden, og kan antyde at distriktsmandatet er utsatt.

5) Senterpartiet ble målt til 3,4 pst (!) på spørsmål om stortingsvalg. Minimum for å vinne distriktsmandat iht denne målingen er 3,7.

Oslo – barometertall – mars 2017 – Respons for Aftenposten

"Storting" = Spm om stortingsvalg. "Kommune" = Spm om kommunevalg. "Kommune juni" = Respons for Oslo Høyre juni 2016, de øvrige er Rsp for Aftp.

Storting Kommune
R 5 6,5
SV 6,2 5,7
Ap 32,1 26,6
Sp 3,4 1,9
V 5,4 5
KrF 2,7 2,7
H 29,2 34,4
Frp 10,4 8,6
MDG 4,4 7,6
Andre 1,2 1

Oslo – stortings- og kommunevalg – lojalitet mot stv 2013 – Rsp for Aftp

Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
R 77 83 64 75 82 83 80 83
SV 60 53 57 58 58 52 64 65
Ap 73 59 79 64 80 69 79 65
Sp 41 41 39 19 57 37 50 32
V 45 31 50 45 49 44 51 52
KrF 76 74 56 51 78 69 62 81
H 75 79 71 77 76 80 79 81
Frp 72 59 62 44 68 55 70 53
MDG 50 51 60 56 63 58 44 60

Oslo – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – Rsp for Aftp

Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
R 5 5 4 8 7 8 5 6
SV 6 9 7 6 12 10 7
Ap 44 32 39 25 37 34 38 36
Sp 7 2 0 0 0 0 2
V 5 4 14 10 15 6 7 2
KrF 2 2 3 3 2 0 2
H 24 26 26 31 24 31 23 30
Frp 0 3 0 0 2 2 5 4
MDG 6 16 7 16 2 9 6 19

Oslo – andel av egne 2013-velgere som er "ikke sikker" – Rsp for Aftp

Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune junin16
R 7 5 0 0 3 7 11 10
SV 9 7 11 3 9 9 10 10
Ap 18 16 11 12 7 9 12 14
Sp 40 40 0 39 23 20 32 23
V 12 17 20 15 18 13 16 15
KrF 9 18 22 21 18 18 11 0
H 8 7 14 11 10 8 5 6
Frp 10 6 3 9 8 4 12 14
MDG 15 16 7 12 19 13 14 0

Oslo – overganger – Rsp for Aftp

Stemmer 2013: Ap 106.001 – H 103.834 – Frp 40.660 – V 28.619 – SV 21.924 – MDG 19.356 – R 11.133 – KrF 9.850

Storting mars 17 Kommune mars 17 Storting des 16 Kommune des 16 Storting sep 16 Kommune sep 16 Storting juni 16 Kommune juni 16
Ap til H 3500 8500 3000 13000 3500 7500 2500 11000
H til Ap 6500 6000 10000 6000 5500 6500 4500 5000
Ap til Frp 1000 1000 500 0 2000 2500 1000 0
Frp til Ap 0 1500 4500 1000 2500 3500 1000 1000
Ap til SV 2500 4000 4000 3500 2000 3000 1000 1000
SV til Ap 3000 2500 2500 2000 3500 3000 5000 4000
Ap til MDG 0 4000 500 5500 1000 4000 1500 4000
MDG til Ap 2000 3000 3500 2500 1000 2500 3000 1000
Ap til V 1000 3000 1500 500 2500 3000 500 2500
V til Ap 6500 4500 4000 2500 4000 3000 3000 1500
R til Ap 0 0 1500 1000 500 500 0 0
Ap til R 500 4000 0 2000 500 1500 2000 2000
R til SV 500 500 1500 1500 500 500 500 500
SV til R 2000 2500 1000 3000 1500 2500 0 0
H til Frp 3500 2000 2000 1500 4000 2500 5000 2500
Frp til H 4000 9500 7500 14000 8000 13500 5000 8500
H til V 2000 2500 3500 4000 3000 2500 2500 3500
V til H 3000 5000 2500 6000 1500 4500 3000 5500
SV til MDG 1000 2500 2500 2500 1500 3500 0 1000
MDG til SV 1500 500 500 1000 0 0 1500 2000
V til MDG 2000 4000 2000 2000 1000 3500 1500 1500
MDG til V 500 500 0 0 500 1500 1500 3000
H til KrF 500 1000 0 0 0 0 2000 1000
KrF til H 500 500 1000 1000 0 0 1500 1500
Ap til KrF 0 0 0 0 500 500 0 1000
KrF til Ap 0 500 500 500 500 1000 1000 500
Frp til KrF 0 0 0 1000 0 0 0 0
KrF til Frp 500 0 500 500 0 0 500 0
Ap til Sp 2000 1000
H til Sp 4000 2000
Frp til Sp 1500 1500

Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp 23/3-17 25 2 3 30 0 28
Respons / Aftenp 19/12-16 26 1 4 31 0 28
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 10/11-15 24 1 4 29 0 30
InFact / VG 12/9-15 23 2 3 28 0 31
Verian / TV2 12/9-15 23 1 4 28 0 31
Norfakta / Høyre 11/9-15 24 1 3 28 0 31
Verian / TV2 10/9-15 23 1 4 28 0 31
Respons / Aftenp. 9/9-15 21 2 5 28 0 31

Oslo 1979-2017

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Høyre 21/6-16 Respons / Aftenp 26/9-16 Respons / Aftenp 19/12-16 Respons / Aftenp 23/3-17
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 27,3 30,0 26,8 26,6
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 34,8 33,8 36,6 34,4
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 7,5 7,9 6,1 8,6
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 5,7 5,9 6,9 5,7
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,7 0,9 0,9 1,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 3,7 2,3 2,2 2,7
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 7,1 6,1 6,9 5,0
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,8 7,5 7,9 7,6
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 4,4 4,9 5,7 6,5
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,0 0,7 0,0 1,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 45,9 49,2 48,2 48,3
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 53,1 50,1 51,8 50,7
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,5 9,3 10,0 9,6

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner