Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stortingsvalg: Hordaland

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Resultater - valg 2021

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
S-2017
Mandat
prognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 41 994 22,6 26 951 22,4 68 945 22,7 -0,2 4 0
H 45 860 24,7 28 422 23,6 74 282 24,5 -5,9 4 -1
Frp 21 324 11,5 17 028 14,2 38 352 12,6 -2,3 2 0
SV 17 592 9,5 9 309 7,7 26 901 8,9 1,8 1 0
Sp 16 588 8,9 13 393 11,1 29 981 9,9 2,3 2 0
KrF 8 869 4,8 5 855 4,9 14 724 4,9 -0,6 1 0
V 7 899 4,3 5 264 4,4 13 163 4,3 0,0 1 0
MDG 8 542 4,6 3 398 2,8 11 940 3,9 0,4 0 0
R 9 491 5,1 4 659 3,9 14 150 4,7 2,5 1 1
Andre -1 252 -0,7 346 0,3 -906 -0,3 1,9 0 0
Ap+SV+
Sp
76 174 41,1 49 653 41,3 125 827 41,5 3,9 7 0
H+Frp+
KrF+V
83 952 45,3 56 569 47,1 140 521 46,3 -8,8 8 -1
Nærmest til å vinne mandat: V (626 stemmer), tape mandat: R (988 stemmer)
Fremmøte: 79,9 % Stemmeberettigede: 382 305 Opptalte stemmer: 305 643
Oppdatert: 21/9 kl 14:47:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kommuneoversikt i valgkretsen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
22/9 - 18:24 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
22/9 - 18:24 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
22/9 - 18:24 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
21/9 - 14:47 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
21/9 - 14:47 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
21/9 - 14:47 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
21/9 - 14:47 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
20/9 - 16:40 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
20/9 - 16:40 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7
20/9 - 16:40 22,7 24,5 12,6 8,9 9,9 4,9 4,3 3,9 4,7 3,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) 20,5 (3) 24,5 (4) 11,8 (2) 10,3 (2) 9,2 (1) 5,4 (1) 4,8 (1) 5,5 (1) 4,3 (0) 2,7 (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) 20,3 (3) 23,5 (3) 11,3 (2) 10,8 (2) 9,4 (1) 5,3 (1) 4,7 (1) 5,4 (1) 4,8 (1) 3,2 (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) 20,1 (3) 24,4 (4) 10,2 (2) 10,3 (2) 10,3 (2) 4,7 (1) 4,1 (0) 5,9 (1) 4,6 (0) 3,7 (0)
Siste lokale målings 20,2 (3) 25,3 (4) 13,5 (2) 9,8 (2) 8,0 (1) 5,6 (1) 4,2 (1) 6,4 (1) 3,9 (0) 3,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,5 (4) 24,3 (4) 11,1 (2) 8,7 (1) 8,8 (2) 4,1 (0) 4,1 (0) 6,0 (1) 4,8 (1) 2,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Sentio/BA 10/9-2021 20,2 (3) 25,3 (4) 13,5 (2) 9,8 (2) 8,0 (1) 5,6 (1) 4,2 (1) 6,4 (1) 3,9 (0) 3,1 (0)
Respons/BT / VG 10/9-2021 21,8 (3) 26,3 (4) 9,6 (1) 10,9 (2) 9,6 (2) 5,5 (1) 4,6 (1) 4,4 (0) 4,5 (1) 2,8 (0)
Norstat/NRK 10/9-2021 23,6 (4) 23,1 (4) 13,3 (2) 9,0 (1) 6,9 (1) 5,9 (1) 5,6 (1) 4,0 (0) 5,2 (1) 3,4 (0)
Sentio/BA 9/9-2021 19,7 (3) 24,9 (4) 11,7 (2) 10,0 (2) 9,4 (1) 5,7 (1) 5,8 (1) 6,0 (1) 4,0 (0) 2,8 (0)
Sentio/BA 8/9-2021 19,4 (3) 24,4 (4) 11,7 (2) 10,7 (2) 9,3 (1) 5,5 (1) 6,1 (1) 6,4 (1) 3,7 (0) 3,0 (0)
Sentio/BA 7/9-2021 19,1 (3) 24,4 (4) 10,3 (2) 11,2 (2) 10,0 (1) 5,7 (1) 5,7 (1) 6,7 (1) 4,0 (0) 2,8 (0)
Sentio/BA 6/9-2021 18,7 (3) 25,0 (4) 10,3 (2) 11,8 (2) 9,9 (1) 5,8 (1) 5,3 (1) 6,4 (1) 4,3 (0) 2,6 (0)
Respons/BT 3/9-2021 21,3 (3) 21,6 (4) 14,2 (2) 9,7 (2) 9,2 (1) 5,5 (1) 5,3 (1) 6,4 (1) 3,5 (0) 3,3 (0)
Sentio/BA 3/9-2021 17,5 (3) 25,3 (4) 10,0 (1) 12,8 (2) 10,4 (2) 5,6 (1) 5,4 (1) 6,3 (1) 4,1 (0) 2,5 (0)
Respons/BT 27/8-2021 20,9 (4) 25,9 (4) 12,8 (2) 8,8 (1) 8,1 (1) 4,8 (1) 3,9 (0) 6,0 (1) 4,7 (1) 4,1 (0)
Sentio/BA 27/8-2021 19,5 (3) 24,7 (4) 11,5 (2) 9,3 (1) 9,5 (2) 6,1 (1) 3,5 (0) 7,6 (1) 5,6 (1) 2,7 (0)
Sentio/BA 20/8-2021 19,7 (3) 22,6 (4) 9,8 (2) 9,0 (1) 11,4 (2) 7,5 (1) 2,8 (0) 7,1 (1) 6,5 (1) 3,7 (0)
Respons/BT 20/8-2021 22,1 (4) 25,8 (4) 11,9 (2) 9,2 (2) 10,8 (2) 3,9 (0) 4,2 (0) 4,1 (0) 5,2 (1) 2,8 (0)
Respons/BT 14/8-2021 23,3 (4) 26,6 (4) 9,5 (2) 8,8 (1) 9,2 (2) 3,9 (0) 3,1 (0) 5,0 (1) 6,5 (1) 4,1 (0)
Norstat/NRK 13/8-2021 24,0 (4) 28,1 (5) 10,5 (2) 6,5 (1) 11,8 (2) 3,8 (0) 2,6 (0) 4,3 (1) 3,4 (0) 5,2 (0)
Sentio/BA 24/6-2021 20,5 (3) 25,2 (4) 12,4 (2) 7,7 (1) 13,0 (2) 4,5 (1) 2,3 (0) 4,4 (1) 5,5 (1) 4,4 (0)
Respons/BT 22/6-2021 22,3 (4) 25,0 (4) 11,4 (2) 8,4 (1) 12,5 (2) 5,6 (1) 3,4 (0) 4,2 (0) 5,0 (1) 2,2 (0)
Norstat/NRK 15/6-2021 18,4 (3) 27,3 (5) 9,5 (2) 9,8 (2) 14,5 (2) 4,8 (1) 3,5 (0) 3,6 (0) 4,1 (0) 4,4 (0)
Respons/BT 20/5-2021 20,7 (3) 29,1 (5) 9,6 (2) 7,7 (1) 15,3 (2) 4,5 (1) 2,3 (0) 5,0 (1) 4,1 (0) 1,7 (0)
Sentio/BA 20/5-2021 20,4 (3) 28,3 (5) 10,8 (2) 8,4 (1) 11,1 (2) 6,2 (1) 3,4 (0) 3,5 (0) 4,1 (1) 3,8 (0)
Norstat/NRK 23/4-2021 19,1 (3) 28,7 (5) 10,7 (2) 7,1 (1) 13,8 (2) 6,4 (1) 3,7 (0) 2,9 (0) 4,1 (1) 3,5 (0)
Respons/BT 20/4-2021 21,6 (4) 26,4 (4) 11,2 (2) 9,5 (2) 13,3 (2) 4,0 (0) 4,2 (0) 5,6 (1) 2,6 (0) 1,6 (0)
Sentio/BA 27/3-2021 18,6 (3) 31,4 (5) 10,2 (2) 7,2 (1) 13,1 (2) 4,5 (1) 3,3 (0) 4,4 (0) 5,6 (1) 1,7 (0)
Respons/BT 12/3-2021 21,7 (4) 29,6 (5) 8,7 (2) 8,6 (1) 13,3 (2) 5,0 (1) 2,8 (0) 3,7 (0) 3,5 (0) 3,1 (0)
Respons/Høyre 1/2-2021 17,9 (3) 32,7 (6) 7,8 (1) 10,2 (2) 13,7 (2) 4,5 (1) 2,8 (0) 4,1 (0) 3,7 (0) 2,6 (0)
Respons/BT 20/12-2020 19,0 (3) 27,1 (4) 10,0 (2) 7,5 (1) 18,4 (3) 4,3 (1) 4,7 (1) 3,5 (0) 3,5 (0) 2,0 (0)
Sentio/BA 11/12-2020 18,8 (3) 27,0 (4) 10,9 (2) 9,8 (2) 15,5 (3) 2,9 (0) 3,7 (0) 5,7 (1) 3,4 (0) 2,3 (0)
Respons/BT / VG 25/8-2020 21,8 (4) 35,0 (6) 9,2 (1) 6,8 (1) 8,7 (1) 5,1 (1) 3,8 (0) 5,1 (1) 3,9 (0) 0,6 (0)
Respons/BT 9/9-2017 23,1 (4) 30,1 (5) 14,0 (2) 5,6 (1) 8,1 (1) 5,0 (1) 4,2 (0) 4,9 (1) 3,4 (0) 1,6 (0)
InFact/BA 9/9-2017 26,4 (4) 22,5 (4) 12,0 (2) 9,4 (2) 8,1 (1) 6,5 (1) 5,3 (1) 4,2 (0) 3,0 (0) 0,0 (0)
InFact/BA 7/9-2017 29,6 (5) 21,7 (3) 12,8 (2) 7,3 (1) 7,7 (1) 7,2 (1) 4,6 (1) 4,4 (1) 3,0 (0) 0,0 (0)
Respons/BT 1/9-2017 24,0 (4) 30,1 (5) 12,3 (2) 6,6 (1) 9,0 (1) 5,6 (1) 4,5 (1) 3,5 (0) 3,0 (0) 1,4 (0)
InFact/VG 31/8-2017 27,7 (5) 23,4 (4) 11,8 (2) 8,1 (1) 8,6 (1) 6,8 (1) 4,2 (1) 4,0 (0) 3,2 (0) 2,2 (0)
InFact/BA 16/8-2017 29,3 (5) 21,9 (4) 13,9 (2) 6,4 (1) 9,9 (2) 6,5 (1) 3,2 (0) 3,8 (1) 3,0 (0) 0,0 (0)
Respons/BT 15/8-2017 25,4 (4) 29,9 (5) 15,1 (2) 4,3 (1) 5,6 (1) 6,5 (1) 4,4 (1) 3,8 (0) 3,1 (0) 1,9 (0)
InFact/BA 24/7-2017 29,7 (5) 20,3 (3) 13,6 (2) 5,8 (1) 10,3 (2) 7,5 (1) 2,3 (0) 5,0 (1) 3,9 (0) 1,7 (0)
Respons/BT 30/6-2017 24,2 (4) 27,1 (4) 17,2 (3) 5,7 (1) 7,5 (1) 5,9 (1) 5,5 (1) 3,4 (0) 1,5 (0) 2,0 (0)
InFact/BA 26/5-2017 28,7 (5) 24,5 (4) 10,1 (2) 6,9 (1) 12,1 (2) 5,9 (1) 2,9 (0) 3,5 (0) 2,9 (0) 0,0 (0)
Respons/BT 22/2-2017 27,8 (4) 27,0 (4) 12,6 (2) 5,6 (1) 10,3 (2) 5,1 (1) 5,0 (1) 2,5 (0) 2,0 (0) 1,9 (0)
Sentio/Ap 30/11-2016 35,5 (6) 25,2 (4) 11,7 (2) 4,3 (0) 5,4 (1) 7,2 (1) 4,8 (1) 3,0 (0) 0,9 (0) 2,0 (0)
Respons/BT 13/9-2016 32,2 (5) 27,0 (5) 14,2 (2) 5,7 (1) 4,4 (1) 6,2 (1) 3,8 (0) 2,4 (0) 2,1 (0) 2,0 (0)
Kantar/BA 9/9-2013 26,2 (4) 32,4 (6) 12,2 (2) 5,9 (1) 4,9 (1) 8,1 (1) 3,9 (0) 3,6 (0) 1,8 (0) 1,1 (0)
Kantar/BA 7/9-2013 26,1 (5) 35,9 (6) 13,6 (2) 3,2 (0) 4,0 (0) 6,1 (1) 5,7 (1) 1,6 (0) 2,8 (0) 1,0 (0)
Respons/BT 6/9-2013 21,9 (3) 35,4 (6) 14,4 (2) 5,4 (1) 3,3 (0) 6,6 (1) 6,3 (1) 4,4 (0) 1,2 (0) 1,1 (1)
Kantar/BA 5/9-2013 26,5 (4) 33,5 (6) 13,8 (2) 4,4 (1) 4,2 (0) 5,3 (1) 6,8 (1) 2,3 (0) 2,2 (0) 1,3 (0)
Respons/BT 28/8-2013 23,3 (4) 33,2 (5) 15,3 (3) 3,7 (0) 4,6 (1) 7,3 (1) 5,9 (1) 3,5 (0) 2,0 (0) 1,2 (0)
Kantar/BA 28/8-2013 25,6 (4) 34,0 (6) 14,1 (2) 4,4 (1) 3,5 (0) 6,2 (1) 5,0 (1) 3,8 (0) 1,6 (0) 1,7 (0)
Kantar/BA 26/8-2013 22,1 (3) 33,0 (5) 18,2 (3) 4,7 (1) 3,1 (0) 7,4 (1) 5,1 (1) 4,9 (0) 0,8 (0) 0,8 (1)
Kantar/BA 17/8-2013 22,5 (4) 37,5 (6) 14,6 (2) 4,2 (1) 2,7 (0) 6,5 (1) 5,5 (1) 3,4 (0) 1,6 (0) 1,5 (0)
Respons/BT 16/8-2013 23,5 (4) 34,4 (5) 12,7 (2) 3,7 (0) 4,4 (1) 8,5 (1) 4,6 (1) 6,1 (0) 1,9 (0) 0,2 (1)
Kantar/BA 10/8-2013 22,1 (4) 39,5 (7) 14,9 (2) 4,0 (0) 3,0 (0) 6,1 (1) 4,8 (1) 3,1 (0) 1,5 (0) 1,1 (0)
Kantar/BA 26/6-2013 22,9 (4) 38,7 (7) 14,5 (2) 4,1 (0) 3,1 (0) 6,2 (1) 6,4 (1) 0,0 (0) 1,5 (0) 1,4 (0)
Respons/BT 27/3-2013 25,3 (4) 38,7 (7) 11,8 (2) 3,6 (0) 3,5 (0) 5,9 (1) 5,0 (1) 2,5 (0) 2,4 (0) 1,3 (0)
Respons/BT 27/8-2012 24,7 (4) 41,4 (7) 11,2 (2) 3,0 (0) 4,0 (0) 5,9 (1) 4,7 (1) 1,4 (0) 2,6 (0) 1,1 (0)
Respons/BT 5/3-2012 30,2 (4) 32,1 (5) 11,6 (2) 4,8 (1) 4,0 (0) 7,1 (1) 6,1 (1) 0,0 (0) 2,4 (0) 1,7 (0)
Respons/BT / NRK 13/8-2010 20,7 (3) 32,0 (5) 21,0 (3) 5,3 (1) 3,9 (0) 7,4 (1) 7,0 (1) 0,0 (0) 1,5 (0) 1,2 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 500 900
Godkjente stemmer stortingsvalget 298 597
Stortingsmandater i valgkretsen 16 (mandatfordeling)
Valgte representanter i permisjon eller ikke møtende av andre årsaker Erna Solberg Knut Arild Hareide
Møtende representanter fra valgkretsen Magne Rommetveit Jette F. Christensen Eigil Knutsen Ruth M. Grung Ove Bern Trellevik Peter Christian Frølich Torill Eidsheim Tom-Christer Nilsen Liv Kari Eskeland Helge Andre Njåstad Silje Hjemdal Audun Bjørlo Lysbakken Kjersti Toppe Nils T Bjørke Torill Selsvold Nyborg Terje Breivik
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2017

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.7 30.2 15.8 6.8 6.7 5.4 3.7 4.1 2.5 1.7
Valgting 22,2 30,5 14,6 7,2 8,2 5,6 4,8 3,1 1,9 1,4
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 22,8 30,4 15,1 7,0 7,6 5,5 4,4 3,5 2,1 1,6
2013 24,9 31,3 15,1 4,9 4,4 7,7 5,8 3,2 0,9 1,7
2009 30,5 20,2 22,8 5,5 5,5 7,1 4,6 0,4 2,5 0,9
2005 27,9 16,4 22,2 7,5 5,0 8,8 7,0 0,1 3,4 1,6
2001 19,6 21,7 16,5 10,8 3,9 15,6 4,7 0,1 3,7 3,4
1997 30,7 13,5 16,0 4,9 6,2 17,0 7,1 0,1 3,3 1,2
1993 33,2 16,9 5,5 7,5 17,4 10,3 5,6 0,1 0,7 2,9
1989 30,0 23,0 14,7 9,1 5,3 11,5 3,9 0,5 0,0 1,9
1985 33,5 32,5 4,8 5,0 5,3 12,3 4,0 0,0 0,5 2,0
1981 27,7 35,8 6,2 4,9 4,9 13,4 4,7 0,0 0,8 1,5
1977 32,3 27,6 3,3 3,7 6,3 17,8 4,1 0,0 0,7 4,2
1973 28,3 17,8 6,5 9,2 8,1 18,4 3,9 0,0 0,5 7,3
1969 36,7 16,5 0,0 2,2 11,2 17,1 15,6 0,0 0,0 0,7
1965 33,3 19,2 0,0 4,4 10,2 14,8 17,5 0,0 0,0 0,8
1961 36,1 13,2 0,0 3,5 10,5 18,5 16,9 0,0 0,0 1,2
1957 38,2 11,7 0,0 0,0 10,7 20,4 17,1 0,0 0,0 1,9
1953 36,3 11,6 0,0 0,0 10,1 23,4 15,8 0,0 0,0 2,8
1949 34,4 10,5 0,0 0,0 8,7 22,2 20,0 0,0 0,0 4,2
1945 27,7 11,2 0,0 0,0 5,8 26,8 20,6 0,0 0,0 7,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned