Poll of polls

Trønder-Avisa: Sp svekker Ap

Publisert 21. februar 2017. Sist endret 21. februar 2017.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap
Fakta om målingen
Sentio for T-A.
OEEV
Ap37,9-4,54,3
H16,03,95,4
Frp6,3-2,9-1,7
SV4,7-1,5-1,0
Sp25,05,9-3,8
KrF3,50,61,2
V2,4-3,90,4
MDG2,81,80,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 500 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Nord-Trøndelag – Sentio for Trønder-Avisa – publisert 21. februar 2017.

1) Senterpartiet ble målt til 25,0 pst. Et valg svarende til målingen vil bli partiets sterkeste i Nord-Trøndelag siden 1993.

2) Arbeiderpartiet fikk notert 37,9 – som er minus fire prosentpoeng mot valget i 2013. Ap sine resultater i fylket har de tre siste stortingsvalgene vært 40,0 (2005) – 43,5 (2009) – 41,9 (2013).

3) For Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag er det siden 1973 (37,3 pst) bare 2001 (32,4) som har hatt resultater i stortingsvalg som er svakere enn målingen fra Sentio knapt syv måneder før valget 2017. I målingene i september 2016 hadde Ap i overkant av 42 pst hos både Sentio (for Trønder-Avisa) og Respons (for Adresseavisen).

4) Basert på denne målingen, fordeler de fire distriktsmandatene seg med to til Ap og ett til Sp og H.

Fylke utjevning

5) Høyres distriktsmandat er tilsynelatende sikkert basert på denne målingen. Høyres notering på 16 pst og Frp på 6,3 er, sett i lys av landstendensen, særlig sterk for Høyre og motsatt for Frp. Skulle avstanden mellom regjeringspartiene være mindre i Nord-Trøndelag enn målingen tilsier, vil Høyres mandat bli mer utsatt enn Sentios tall for Trønder-Avisa antyder. Senterpartiet er f.t. nærmest til å vinne Høyres fjerde og siste distriktsmandat.

6) Redaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa skriver i sin kommentar at Senterpartiet er særlig sterke blant velgere som ikke stemte i 2013 eller som ikke vil oppgi hva de stemte da. Dessuten henter Sp velgere fra Ap og Høyre. Se nærmere Trønder-Avisa 21. februar 2017 side 5.

7) At Sp vinner blant hjemmesitterne i 2013, har vi sett på andre målinger i år. Det er en "risiko" for Slagsvold Vedum, i den forstand at hjemmesitterne kan være en troløs gruppe.

8) På bakgrunn av de store bevegelsene på denne målingen, minner vi om feilkildene ved utvalgsundersøkelser.

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 8/17 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/16 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 49/14 3 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 44/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 33/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 32/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 25/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 24/13 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / T-A 49/14 Respons / Adressa 36/16 Sentio / T-A 36/16 Sentio / T-A 8/17
Ap 40,1 42,7 33,6 48,2 42,2 42,4 37,9
Høyre 12,5 17,8 10,6 12,1 11,9 12,1 16,0
Frp 0,5 2,0 8,0 11,9 11,5 9,2 6,3
SV 3,0 4,5 5,7 2,9 3,9 6,2 4,7
Sp 21,0 0,0 28,8 16,1 19,2 19,1 25,0
KrF 6,4 0,0 2,3 2,8 4,0 2,9 3,5
Venstre 10,0 8,5 2,0 3,3 3,7 6,3 2,4
MDG 0,0 0,0 1,9 1,2 2,5 1,0 2,8
Rødt 0,1 0,6 4,0 0,5 0,9 0,4 0,9
Andre 6,4 24,0 3,2 0,9 0,2 0,5 0,7
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 67,7 66,2 68,1 68,5
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 30,1 31,1 30,5 28,2
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 22,2 26,9 28,3 30,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner