Poll of polls

Sp-skred i Hedmark

Publisert 18. januar 2017. Sist endret 19. januar 2017.

Kommunevåpen
Hedmark fylke
Folketall: 193 973
Fylkesordfører: Dag Rønning, Sp
Fylkesrådsleder: Per-Gunnar Sveen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for HA.
OEV
Ap39,86,7
H13,63,0
Frp7,9-0,5
SV2,6-4,3
Sp29,51,5
KrF2,61,0
V2,30,0
MDG0,7-1,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – Hedmark – Sentio for Hamar Arbeiderblad – opptatt 9–11 januar 2017 – publisert 13. januar.

Vi retter en hjertelig takk til redaktør Bleness i Hamar Arbeiderblad for innsyn i bakgrunnstallene.

Målingen hadde svarprosent 69 mot f.eks. høy 70 i snitt i landsmålingene fra Respons for Aftenposten.

Bare 42 pst av velgere som ikke stemte i 2013 var aktivisert mot ca 50 som ofte er det normale på landsmålingene. Hedmark føyer seg inn i flere målinger etter nyttår med relativt lav mobilisering.

1) Senterpartiet er vinneren med 29,5 pst mot 10,2 i stv 2013. Partiet vinner to distriktsmandater mot ett nå.

(i) Sp har sterk lojalitet på 89 og mobiliserte 28 pst av velgere som ikke stemte i 2013. Særlig det siste er høyt over Senterpartiets nasjonale mobilisering.

(ii) Andre partier (bortsett fra KrF og V) lekker til Slagsvold Vedum. I antall tar Sp flest fra Ap. Relativt sett (i pst av 2013-velgerne) tar Sp flest fra Rødt (merk lavt tallgrunnlag), Frp og Høyre.

(iii) Skal man finne en "svakhet", må det være at for et parti som er så til de grader fullmobilisert som Hedmark Sp, er den lave svarprosenten på målingen gunstig for Sp, relativt mot andre partier. En så stor relativ fordel kan neppe påregnes i valget.

2) Arbeiderpartiet ble målt til 39,8 pst mot 43,2 i stv 2013. Ap beholder sine tre distriktsmandater, men det tredje er sistemandatet. Ap vinner sterke 40 pst selv om Sp er i kraftig vekst.

(i) Lojaliteten er 79, som omtrent svarer til den nasjonale.

(ii) Hjemmesitter-mobiliseringen er 36 pst av de aktiviserte, som er marginalt lavere enn den nasjonale.

(iii) Overgangene fra Høyre til Ap er mindre enn nasjonalt. En mulig årsak er at noen høyrevelgere i Hedmark har gått til Sp i stedet for Ap.

Fylke utjevning

(iv) Utvekslingen mot Sp er netto minus knapt 2.500 velgere. Ap fikk 48.694 stemmer i Hedmark i stv 2013 av 112.723 godkjente stemmer i fylket.

(v) Senterpartiets vekst bidrar til å sende Ap ned over tre prosentpoeng. Til sammenligning hadde Oppland Ap pluss seks prosentpoeng mot 2013 (fra 41 til 47, Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen) i november 2016.

3) Høyre ble målt til 13,6 pst mot 18,3 i stv 2013. Partiet beholder distriktsmandatet. Et valg svarende til målingen vil være Høyres sterkeste i Hedmark siden 1985, bortsett fra 2013.

(i) Lojaliteten er 50 og hjemmesitter-mobiliseringen er 18 pst av de aktiviserte. Det første er lavere enn nasjonalt, det andre er sterkere enn Høyre kan forvente i et fylke som Hedmark. Hjemmesitter-mobiliseringen var et vikitig bidrag til at Høyre ble målt en promille over sitt fylkestingsvalg i 2015.

(ii) I nabofylket Oppland ble Høyre målt til 14,9 pst i november 2016 hos Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen (19,1 i 2013). Omregnet til landstendens med vår beregningsmåte, blir det ca. 21 pst. I Hedmark ble Høyre målt til 13,6 pst i januar 2017 hos Sentio for HA da ulvesaken var varm. Landstendensen blir da ca 20 pst.

(iii) Høyres målinger i Oppland (før ulvesaken) og Hedmark (under ulvesaken) er derfor – relativt sett – nær hverandre.

(iv) Høyres utveksling mot Sp er negativ.

(v) Høyres samlete netto minus mot både Ap og Sp er 2.700 stemmer. Høyre fikk 20.600 stemmer i Hedmark i stv 2013.

4) Fremskrittspartiet ble målt til 7,9 pst mot 13,6 i stv 2013. Partiet måtte hatt over 11,1 pst for å beholde distriktsmandatet, i så fall på bekostning av Arbeiderpartiets tredje.

(i) Lojaliteten til Frp er 55 og hjemmesitter-mobiliseringen er åtte pst av de aktiviserte,

(ii) Netto utveksling mot Ap er nær null.

(iii) Utvekslingen mot Sp er negativ.

5) Lojaliteten til de øvrige er KrF 67 – RV 67 – SV 35 – V 40 – MDG 31. SV lekker mest til Ap og har størst pluss mot Venstre, men tallgrunnlaget er lavt.

6) Andelen av partienes 2013-velgere som har satt seg på gjerdet er Ap 11 – Frp 26 – H 28 – KrF 22 – Sp 7 – SV 35 – V 40. Vi ser da at flere partier – særlig Frp, H, SV, V – har en betydelig mobiliserende evne i egne velgere som f.t. er ikke sikker. Så blir spørsmålet om partiene evner å hente ned egne gjerdesittere før valget.

7) Vi minner om den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

8) Merk at endringene i Hedmark i prinsippet er innregnet i landsmålingene ved respondentene fra fylket. Endringene etter nyttår i vår tabell "Poll of polls stortingsvalget 2017 siste fem uker" antyder betydningen av endringene i Hedmark, sammenlignet med om fylket hadde fulgt samme tendens som snittet av landet.

Hedmark fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 5 6 5 5 1 2 3 2 2 3 1
S2005 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2009 4 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2013 3 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2017 2 5 5 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2021 3 5 5 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / HA 2/17 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / HA 36/13 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / HA 22/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 6/13 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 44/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / HA 36/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
Sentio / Høyre 23/12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / HA 6/13 Sentio / HA 22/13 Sentio / HA 36/13 Sentio / HA 2/17
Ap 54,9 56,0 33,1 40,7 39,7 39,3 39,8
Høyre 15,4 17,6 10,6 22,5 25,4 18,8 13,6
Frp 0,0 2,3 8,4 16,3 15,4 16,3 7,9
SV 6,6 7,8 6,9 5,7 4,1 4,2 2,6
Sp 13,9 0,0 28,0 8,7 7,6 10,7 29,5
KrF 4,4 0,0 1,6 2,2 2,4 2,2 2,6
Venstre 1,9 0,0 2,3 2,2 1,7 3,7 2,3
MDG 0,0 0,0 2,1 0,1 1,1 1,2 0,7
Rødt 0,0 0,3 3,4 0,6 0,8 0,4 0,7
Andre 2,9 16,0 3,6 0,9 1,9 3,3 0,4
R+SV+Ap+Sp 75,4 64,1 71,4 55,7 52,2 54,6 72,6
Frp+H+KrF+V 21,7 19,8 22,9 43,2 44,9 41,0 26,4
Sp+KrF+V 20,3 0,0 32,0 13,1 11,7 16,6 34,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner