Poll of polls

Dødt løp i Gjesdal

Publisert 13. mars 2011. Sist endret 13. mars 2011.

Gjesdalbuen / Norfakta publiserte 11. mars kommunevalgmåling for Gjesdal i Rogaland:

1) Gjesdal styres f.t. av KrF, Ap, Sp og SV. Disse fire partiene fikk samlet et trygt flertall i 2007. Målingen gir disse et hårfint flertall på 14 av 27 mandater i kommunestyret.

2) Taper SV åtte stemmer, eller vinner Frp 23 stemmer, går sistemandatet etter målingen fra SV til Frp (forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2007). Dette vil - eventuelt - gi flertall for den nåværende opposisjonen med Frp, H og V.

3) Nivåene for partiene svarer i hovedsak til det vi kunne anta ut fra det vi ellers vet. Vinneren er Høyre med knapt 22 pst mot 14 i 2007.

4) Koalisjonen av KrF, Ap, Sp og SV faller fra 57,1 pst i 2007 til 48,9 etter målingen. Opposisjonen Frp, H og V stiger fra 42,9 til 50,4 etter målingen.

5) SV fortsetter sin serie med svake kommunemålinger i februar og mars - Bergen, Larvik, Trondheim og nå Gjesdal. Skulle disse antyde en landstendens, går det mot 4-tallet for SV. Disse målingene illustrerer SVs risiko for å falle ut av et antall kommunestyrer. Skulle målingen i Larvik bli resultatet i valget, faller SV ut av kommunestyret. I Gjesdal holder SV sistemandatet etter målingen, med minst mulige margin.

Gjesdal 1979 - 2011

K 1979 Gjesdalbuen 35/07 K 2007 F 2007 S 2009 Gjesdalbuen mars 11
A 29,6 20,7 18,6 20,6 24,5 17,5
Sp 15,4 5,7 10,9 10,3 9,7 8,3
SV 5,8 4 3,4 3,5 2,7
Frp 20,8 23,9 23 25,8 23,6
H 26,6 16 14,4 15,4 14,4 21,8
KrF 23,2 21,1 23,6 20,6 18,3 20,4
V 5,2 4,7 4,6 4,1 2,9 5
A+KrF+Sp+SV 57,1 48,9
Frp+H+V 42,9 50,4

Gjesdalbuen 35/07 = Kommunevalgmåling Gjesdalbuen/Norfakta publisert uke 35/2007.
Gjesdalbuen mars 11 = Kommunevalgmåling Gjesdalbuen / Norfakta publisert mars 2011.
Gjesdal leverte 4.326 godkjente stemmer K-2007 = 2,3% av 184.272 stemmer Rogaland fylke.

Maktskifte i Gjesdal?

Gjesdal styres f.t. av KrF, Ap, Sp, SV. 25 mandater 2007 - 27 mandater 2011.

K 2007 Gjesdalbuen mars 11
KrF 6 6
Ap 5 5
Sp 3 2
SV 1 1
KrF+Ap+Sp+SV 15 14
Frp 6 6
H 3 6
V 1 1
Frp+H+V 10 13

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner