Poll of polls

Respons: Nullforhold Ap vs Frp

Publisert 14. januar 2017. Sist endret 14. januar 2017.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp.
OEEV
Ap35,31,29,0
H23,3-1,62,9
Frp15,41,23,8
SV3,1-1,4-4,5
Sp7,1-0,4-6,4
KrF5,00,61,2
V4,1-0,6-0,5
MDG2,40,0-1,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1002 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten – publisert 14. januar 2017.

Vi retter en hjertelig takk til avdelingsleder Østrem i Aftenposten som har gitt tillatelse til innsyn i bakgrunnstall.

1) Målingen gir 88 mandater til Nydalen (Frp+H+KrF+V) mot 81 til opposisjonen.

2) Målingen fra samme kilde i desember hadde flertall for opposisjonen med 85 mot 84. I januar er SV målt under sperregrensen, og Nydalen vinner flertall.

3) Hadde SV vært satt til fire blank og de øvrige uendret, ville Ap+Sp+SV+MDG+R vunnet et hårfint flertall med 85 mot 84 iht vår mandatberegning.

4) Venstre ble målt til 4,1 pst. Settes Venstre til 3,9 og de øvrige uendret, vinner Nydalen flertall med 86 mot 83.

5) Både Ap og Frp har pluss 1,2 mot desember. Støres parti har siden julemåneden iht Respons styrket sin lojalitet og mobilisering av hjemmesittere.

6) Frp har mot desember styrket sin lojalitet. Siv Jensens utveksling mot Ap er i januar et tilnærmet nullforhold mot minus over 40.000 i desember.

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – lojalitet

Alle bakgrunnstall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17
R 62 72 86 69 78 87
SV 63 59 54 69 71 61
Ap 82 83 77 80 79 85
Sp 80 89 72 76 78 85
V 57 56 48 68 48 52
KrF 73 73 64 63 66 71
H 70 77 66 70 73 66
Frp 68 71 58 56 69 74
MDG 61 68 59 44 71 46

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17
Ap til H 8000 7000 21000 14000 11000 11000
H til Ap 43000 48000 75000 61000 55000 61000
H til Frp 22000 17000 19000 43000 21000 37000
Frp til H 42000 53000 59000 46000 39000 51000
Ap til Frp 3000 8000 20000 3000 10000 7000
Frp til Ap 19000 7000 37000 20000 52000 6000
H til V 11000 11000 17000 7000 16000 17000
V til H 3000 13000 10000 8000 11000 16000
Ap til V 0 4000 13000 18000 11000 4000
V til Ap 23000 20000 19000 6000 27000 18000
SV til Ap 24000 15000 23000 3000 8000 20000
Ap til SV 17000 19000 16000 20000 17000 8000
SV til MDG 0 3000 5000 10000 4000 3000
MDG til SV 0 0 0 0 3000 3000
Ap til MDG 3000 13000 3000 3000 0 7000
MDG til Ap 4000 14000 8000 11000 6000 11000
H til MDG 0 3000 8000 4000 0 3000
MDG til H 0 0 0 0 0 0
V til MDG 0 2000 4000 3000 0 0
MDG til V 2000 8000 5000 16000 3000 0
Ap til KrF 0 8000 4000 4000 9000 5000
KrF til Ap 6000 0 2000 9000 4000 0
Ap til Sp 0 10000 18000 13000 29000 15000
Sp til Ap 4000 6000 14000 3000 10000 5000
H til KrF 5000 8000 3000 4000 7000 7000
KrF til H 6000 11000 5000 7000 11000 12000
Frp til KrF 5000 0 5000 6000 0 0
KrF til Frp 3000 12000 7000 3000 6000 3000
H til Sp 8000 16000 11000 16000
Sp til H 3000 0 0 0

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) fra 2017 fire årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17
SV 3 1 5 4 4 0
Ap 46 40 39 38 34 38
Sp 3 2 8 8 5 7
V 9 8 8 7 10 6
KrF 3 5 1 8 0 5
H 22 14 15 18 26 19
Frp 1 15 14 11 10 13
MDG 7 10 7 3 1 7

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17
SV 16 20 9 2 8 15
Ap 14 8 11 11 11 7
Sp 10 4 8 12 9 8
V 22 14 21 21 20 24
KrF 15 6 20 13 9 13
H 19 10 17 11 12 14
Frp 16 14 15 22 6 14
MDG 25 4 22 7 9 13

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – Ap's netto bytteforhold mot Frp og H

Minus angir negativt bytteforhold for Ap.

Ap vs Frp Ap vs H
sep.15 30000 44000
okt.15 2000 57000
nov.15 2000 26000
des.15 8000 19000
jan.16 -6000 21000
feb.16 -10000 12000
mar.16 -1000 11000
apr.16 -12000 32000
mai.16 5000 24000
jun.16 13000 -2000
aug.16 16000 35000
sep.16 -1000 41000
okt.16 17000 54000
nov.16 17000 47000
des.16 42000 44000
jan.17 -1000 50000

Respons for Aftenposten og Adresseavisen / Bergens Tidende – svarprosent

jan.17 78
des.16 79
nov.16 77
okt.16
sep.16 81
aug.16 72
jun.16 79
mai.16 77
apr.16 78
mar.16 80
feb.16 78
jan.16 81

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp