Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 35,3 26,3 9,0 66 48 18 66 65
Høyre 23,3 20,4 2,9 40 36 4 40 40
Frp 15,4 11,6 3,8 26 21 5 26 27
SV 4,0 7,6 -3,6 7 13 -6 7 7
Sp 7,1 13,5 -6,4 12 28 -16 12 12
KrF 5,0 3,8 1,2 9 3 6 9 9
Venstre 4,1 4,6 -0,5 7 8 -1 7 7
MDG 2,4 3,9 -1,5 1 3 -2 1 1
Rødt 2,6 4,7 -2,1 1 8 -7 1 1
Andre 1,7 3,6 -1,9 0 1 -1 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 4 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0+1 1 0 1 0 0 0
Oslo 6 6 2 1 0 0+1 2 1 1 0
Hedmark 3 1 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 3 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 1 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0
Rogaland 4 4 3 0 1 1+1 0 0 0 0
Hordaland 5 4 3 1 1 1 0+1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0 0+1 0 0 0
Møre og Romsdal 2 2 2 0 1 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 0+1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0+1 1 0 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0+1 0 0 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 SV Akershus 0,642126 Mandat tildelt
2 Sp Østfold 0,593665 Mandat tildelt
3 V Hordaland 0,579246 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,568614 Mandat tildelt
5 Sp Troms 0,501888 Mandat tildelt
6 KrF Møre og Romsdal 0,490816 Mandat tildelt
7 H Nord-Trøndelag 0,485263 Mandat tildelt
8 KrF Akershus 0,485070 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
9 H Hordaland 0,467067 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Rogaland 0,459651 Mandat tildelt
11 KrF Oslo 0,456122 Mandat tildelt
12 Sp Sogn og Fjordane 0,448053 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 SV Oslo 0,440004 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 H Akershus 0,434255 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Telemark 0,433031 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 Frp Nordland 0,430531 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 SV Sør-Trøndelag 0,429887 Mandat tildelt
18 Frp Nord-Trøndelag 0,425453 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 Frp Rogaland 0,412812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 Frp Møre og Romsdal 0,409727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Rogaland 0,407123 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 H Vest-Agder 0,405761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Rogaland 0,396030 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 H Oslo 0,393866 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 Sp Finnmark 0,386117 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Buskerud 0,378761 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 Frp Sogn og Fjordane 0,369914 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Akershus 0,366302 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 Frp Hordaland 0,359200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Frp Akershus 0,357187 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 H Buskerud 0,353400 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 KrF Østfold 0,352177 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 V Sør-Trøndelag 0,349731 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 SV Rogaland 0,348568 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 KrF Aust-Agder 0,344862 Mandat tildelt
36 H Vestfold 0,344179 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Sør-Trøndelag 0,342869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 H Østfold 0,341839 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 V Oslo 0,339959 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 H Sør-Trøndelag 0,339531 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Frp Vestfold 0,329524 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Hordaland 0,319354 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Sp Oslo 0,314610 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 H Finnmark 0,312957 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 Sp Vestfold 0,312564 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Troms 0,309945 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Vest-Agder 0,304602 Mandat tildelt
48 Frp Oslo 0,302556 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 SV Nordland 0,300086 Mandat tildelt
50 H Telemark 0,299247 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 Sp Nordland 0,297345 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 Sp Hedmark 0,294899 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 KrF Telemark 0,293881 Mandat tildelt
54 Frp Vest-Agder 0,290575 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 SV Troms 0,283087 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Telemark 0,280518 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Nordland 0,280204 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Sp Akershus 0,277607 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,276142 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 Sp Vest-Agder 0,271522 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 Frp Østfold 0,269081 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 H Møre og Romsdal 0,260530 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Sp Hordaland 0,259727 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,258165 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 H Troms 0,257128 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 SV Østfold 0,254484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 H Hedmark 0,242454 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 H Oppland 0,238341 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Sør-Trøndelag 0,238200 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Rogaland 0,237250 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 SV Hordaland 0,231982 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Aust-Agder 0,231381 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 SV Møre og Romsdal 0,230598 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Oppland 0,227547 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Buskerud 0,226826 Mandat tildelt
76 Frp Hedmark 0,223415 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vestfold 0,221725 Mandat tildelt
78 SV Hedmark 0,215546 Mandat tildelt
79 Sp Møre og Romsdal 0,214420 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 KrF Buskerud 0,213762 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Aust-Agder 0,213397 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Østfold 0,209863 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
83 KrF Nordland 0,206872 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 SV Buskerud 0,206472 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 Sp Nord-Trøndelag 0,202045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
86 Sp Buskerud 0,197812 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 SV Vestfold 0,195833 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 Frp Finnmark 0,191434 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 V Møre og Romsdal 0,183242 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Nordland 0,177310 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 Frp Aust-Agder 0,175849 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 V Vest-Agder 0,162295 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 SV Telemark 0,160252 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 H Sogn og Fjordane 0,157292 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 KrF Sogn og Fjordane 0,151976 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
96 KrF Troms 0,146370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
97 SV Oppland 0,146106 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
98 SV Vest-Agder 0,139755 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
99 SV Finnmark 0,129698 Mandat tildelt
100 KrF Hedmark 0,128723 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
101 V Hedmark 0,122573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
102 SV Nord-Trøndelag 0,119880 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
103 KrF Nord-Trøndelag 0,118576 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
104 V Troms 0,110344 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
105 V Oppland 0,106932 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
106 KrF Oppland 0,102523 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
107 V Telemark 0,101176 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
108 SV Sogn og Fjordane 0,092925 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
109 V Sogn og Fjordane 0,091862 Mandat tildelt