Poll of polls

VG må publisere råtall

Publisert 2. desember 2016. Sist endret 2. desember 2016.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap36,9-1,210,6
H19,90,2-0,5
Frp12,0-0,10,4
SV4,80,4-2,8
Sp8,4-0,4-5,1
KrF5,2-0,21,4
V4,50,3-0,1
MDG3,5-0,1-0,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2007 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – InFact for VG 1. desember 2016.

1) InFact for VG sammenlignet med Norstat for NRK, begge publisert 1. desember, er slik i mandater (NRK i parentes): Ap 71 (59) – H 36 (44) – Frp 20 (29) – SV 8 (9) – Sp 14 (13) – KrF 9 (7) – V 8 (7) – MDG 1 (0) – R 2 (1). InFact har 96 for opposisjonen, Norstat 82.

2) Ser vi på sum mandater for opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R), finner vi dette for VG/InFact sammenlignet med snittet for alle byråene:

(i) November: VG 97 – alle byråer 89.

(ii) Oktober: VG 96 – alle byråer 83.

(iii) September: VG 88 – alle byråer 84.

(iv): Mai: VG 90 – alle byråer 82.

(v) April: VG 86 – alle byråer 80.

3) Vi har på denne plass også tidligere pekt på forskjeller mellom VG/InFact og andre byråer, bl.a. den 11. september 2016.

4) Vi har intet grunnlag for å hevde at et byrå (InFact eller ett av de øvrige) er mer eller mindre treffsikkert enn andre, men vi konstaterer forskjeller mellom InFact og de øvrige.

5) Når det gjelder metoden, er det særlig to avvik:

(i) InFact vekter mot kommunevalget 2015. De øvrige vekter mot stortingsvalget 2013.

(ii) InFact bruker "automatiske telefonoppringninger". De øvrige har vanlige telefonintervjuer.

6) Flere av byråene som vekter mot 2013 leverer også råtall til sine oppdragsgivere. Vi vet at Norstat (NRK og Vårt Land) – Respons (Aftenposten og Bergens Tidende) – Kantar TNS (TV2) – Norfakta (Nationen og Klassekampen) er byråer som enten leverer en oppstilling over råtall eller der råtall enkelt kan beregnes på bakgrunn av overgangsmatrisen. Leserne av pollofpolls vil ha sett at vi noen ganger har lagt ut råtall.

7) For å klarlegge om det kan være systematiske forskjeller også i råtallene mellom InFact og øvrige byråer, bør VG som oppdragsgiver ta initiativ til å publisere råtall hvis avisen kjenner disse, eventuelt anmode InFact om å gjøre dette. Skulle InFacts råtall være omtrent de samme som hos andre byråer, vil det politiske interesserte publikum trolig kunne legge til grunn at det er vektingen som i hovedsak fører til forskjellene. Skulle det være systematiske forskjeller også i råtallene, oppstår spørsmålet om årsaken kan være ulik intervjumetode – vanlige telefonmålinger vs automatiske telefonoppringninger.

8) I pollofpolls har vi i år ikke sett matriser for VGs landsmålinger. Vi vet da ikke om matrisene for landsmålingene i 2016 fra InFact gir grunnlag for å beregne råtall. Matrisene for InFacts landsmålinger som vi med takk mottok fra VG i valgkampen 2013 ga ikke mulighet for å beregne råtall. Vi har sett matriser for enkelte lokale målinger fra InFact i 2016, og disse matrisene synes ikke å i grunnlag for å kunne beregne råtall.

9) VG må som som det medium som publiserer InFacts landsmålinger ha en interesse i å bidra til at publikum kan få kunnskap som kan bringe klarhet i årsakene til forskjellene mellom InFact og øvrige byråer. Publisering av råtall kan være et skritt for å bringe slik kunnskap.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene