Poll of polls

InFact vs øvrige byråer

Publisert 11. september 2016. Sist endret 11. september 2016.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap32,3-1,76,0
H22,70,32,3
Frp13,2-1,01,6
SV5,91,3-1,7
Sp8,80,4-4,7
KrF7,11,83,3
V3,3-0,3-1,3
MDG2,1-1,1-1,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2039 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – InFact for VG – publisert 11. september 2016.

1) Tabellen under angir InFacts måling vs snittet for de øvrige landsmålingene så langt i september. Dette snittet består av Norstat for Vårt Land (1. sep) – TNS Gallup for TV2 (5. sep) – Norstat for NRK (7. sep) – Norfakta for Nationen og Klassekampen (10. sep).

2) Tabellen viser at det er klare forskjeller mellom InFact og snittet av de øvrige byråene.

3) Det er særlig to metodiske forskjeller mellom InFact og andre byråer:

(i) InFact vekter konsekvent mot siste valg. InFacts målinger er derfor nå vektet mot partienes resultater i kommunevalget 2015. Andre byråer vekter mot stortingsvalget 2013.

(ii) InFact bruker «automatiske telefonintervjuer». Andre byråer engasjerer medarbeidere som personlig ringer til respondentene, og foretar intervjuet.

4) I USA er det debatt om målinger ved «automatiske» oppringninger vs vanlige telefon-intervjuer. Nettstedet fivethirtyeight.com la 31. august 2016 ut en artikkel med tittelen «Live Polls And Online Polls Tell Different Stories About The Election». Det heter der i innledningen (min kursivering):

«FiveThirtyEight generally takes an inclusive attitude towards polls. Our forecast models include polls from pollsters who use traditional methods, i.e., live interviewers. And we include surveys conducted with less tested techniques, such as interactive voice response (or “robopolls”) and online panels. We don’t treat all polls equally — our models account for the methodological quality and past accuracy of each pollster — but we’ll take all the data we can get.

This split, however, between live-interview polls and everything else, is something we keep our eye on. When we launched our general election forecasts in late June, there wasn’t a big difference in the results we were getting from polls using traditional methodologies and polls using newer techniques. Now, it’s pretty clear that Hillary Clinton’s lead over Donald Trump is wider in live-telephone surveys than it is in nonlive surveys.

5) Samme nettsted, fivethirtyeight.com, la 2. september ut artikkelen «13 Tips For Reading General Election Polls Like A Pro”. Denne artikkelens pkt 3 lyder slik: “Look for polls that use live interviewers; they have a better track record. Polls that use real, live humans to call people up and ask them what they think are more tested have a better record than interactive voice response (“robopolls”) or online polls. Pollsters that use live interviewers can more easily reach a representative sample, while convenience online surveys and especially interactive voice response polls have trouble contacting some demographic groups — young people and nonwhite respondents, for example.” (utheving i dette sitatet er foretatt av artikkelforfatteren).

6) I pollofpolls.no tar vi ikke stilling til debatten om målinger opptatt ved automatiske oppringninger vs vanlige telefonintervjuer. Men debatten i USA, som kan synes å ha overføringsverdi til Norge, er verdt å merke seg.

InFact vs Norstat, TNS Gallup og Norfakta – september 2016

InFact vekter mot kvlg 2015, de øvrige mot stv 2013. InFact bruker automatiske telefonoppringninger, de øvrige har personlig intervju over tlf. InFact for VG vs Norstat for Vårt Land og NRK, TNS Gallup for TV2 og Norfakta for Nationen og Klassekampen.

InFact Snitt Norstat, Gallup, Norfakta
Ap 32,3 33,9
Sp 8,8 6,9
SV 5,9 3,8
R 2,1 1,5
MDG 2,4 2,4
Ap+Sp+SV+R+MDG 51,5 48,5
Frp 13,2 15,7
H 22,7 26
KrF 7,1 4,2
V 3,3 4,6
Frp+H+KrF+V 46,3 50,5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode