Poll of polls

Rogaland: Ap 4 – H 4

Publisert 30. november 2016. Sist endret 30. november 2016.

Kommunevåpen
Rogaland fylke
Folketall: 572 280
Fylkesordfører: Marianne Chesak, Ap
Fakta om målingen
Sentio for Ap.
OEV
Ap29,57,1
H28,04,1
Frp15,2-1,6
SV2,7-2,4
Sp5,7-4,7
KrF10,01,9
V3,90,4
MDG2,2-0,2
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).

Rogaland – fylkesmåling stortingsvalg – Sentio for Arbeiderpartiet, 1.000 spurte, opptatt 4–10 november.

Vi retter en hjertelig takk til fylkessekretær Esben Hoås Rygg i Rogaland Ap for innsyn i målingen og bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiet ble målt til 29,5 pst og vinner et distriktsmandat på bekostning av Frp. Skulle Ap holde 29,5 i valget neste år, blir det partiets sterkeste stortingsvalg i oljefylket siden 1985.

2) Både Ap og Høyre vinner fire distriktsmandater. For Høyre er det uendret mot 2013.

3) Arbeiderpartiets matrise er solid:

(i) Lojaliteten mot stv 2013 er 84, som er i på linje med partiets sterkere landsmålinger denne høsten.

(ii) Ap mobiliserer 35 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013 (hjemmesittere 2013 + tre årskull førstegangsvelgere). Dette er i underkant sammenlignet med landsmålingene, men et sterkt barometertall som ikke er drevet av hjemmesitterne er ofte et styrketegn.

(iii) Ap har pluss mot Høyre og Venstre, men et tilnærmet nullforhold mot andre partier.

4) Høyres lojalitet i Rogaland er 70, som omtrent svarer til landsmålingene. Hjemmesitter-mobiliseringen på hele 34 pst av de aktiviserte er relativt sett sterkere enn nasjonalt. Høyre er i minus mot Ap, men i et nullforhold mot de andre partiene. Høyres barometertall på 28 svarer til en landstendens på 25. Rogaland Høyre gjør det derfor iflg Sentio noe bedre enn partiet nasjonalt.

5) Høyre har en mulighet for mobilisering i de seksten prosent av partiets 2013-velgere som har satt seg på gjerdet. Ap og Frp har begge ni prosent på gjerdet.

Fylke utjevning

6) Frp sin lojalitet er solide 75, som er sterkere enn på landsmålingene i november. Frp er i et tilnærmet nullforhold til de øvrige partiene. Tilbakegangen siden stv 2013 (minus 3,5) skyldes i hovedsak lav mobilisering av hjemmesittere.

7) Senterpartiet er i pluss 0,5 mot 2013, som er i underkant sammenlignet med landsmålingene. Lojaliteten er 73, og Sp er i et nesten nullforhold til de øvrige partiene.

8) Venstres lojalitet er lav – 40 pst av Trine Skei Grandes 2013-velgere i Rogaland vil holde fast ved sin stemmegivning i 2013. Venstre er i minus mot Ap, men har tilnærmet null mot de øvrige.

Rogaland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 6 5 5 3 5 7 5 5 7 3
S2005 3 5 7 6 7 2 5 7 6 5 8 3
S2009 3 5 6 5 5 3 7 8 7 4 8 3
S2013 3 4 6 6 7 4 7 9 8 7 10 5
S2017 4 6 7 6 6 4 7 8 7 5 8 4
S2021 3 6 7 6 6 4 6 7 6 5 7 4
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / Ap 48/16 4 5 7 7 7 4 6 8 6 6 8 4
Respons / SA/HA 37/14 4 4 5 5 5 5 8 9 8 6 9 5
Respons / Aftenbladet 13/14 4 4 6 6 6 5 7 9 7 7 9 5
Respons / SA/HA 50/13 3 4 5 5 5 5 8 9 8 6 9 5
Respons / SA/HA 36/13 3 3 5 5 5 5 8 10 8 7 10 5
Respons / SA/HA 34/13 2 3 5 5 6 5 7 9 8 8 10 6
Respons / SA/HA 25/13 3 3 4 4 5 5 8 9 9 7 10 6
Respons / SA/HA 12/13 3 4 5 5 5 5 8 9 8 6 9 5
Respons / SA/HA 49/12 3 3 4 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Respons / Aftenbladet 36/12 3 3 4 4 5 6 8 9 9 8 10 7
Respons / SA/HA 13/12 3 3 5 5 6 4 6 8 7 7 9 5
Respons / SA/HA 13/10 3 4 5 5 5 4 7 8 7 5 8 4
Respons / SA/HA 51/09 3 4 5 4 4 3 7 8 7 4 8 3
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / SA/HA 50/13 Respons / Aftenbladet 13/14 Respons / SA/HA 37/14 Sentio / Ap 48/16
Ap 26,1 27,1 22,4 nan 19,7 24,2 26,9 25,7 29,5
Høyre 31,6 33,7 23,9 nan 28,0 31,5 33,2 31,1 28,0
Frp 2,9 8,0 16,8 nan 14,7 17,9 16,1 16,4 15,2
SV 2,8 3,4 5,1 nan 4,4 3,5 2,5 2,7 2,7
Sp 7,6 7,1 10,4 nan 5,9 5,0 3,4 4,5 5,7
KrF 17,5 15,7 8,1 nan 8,7 10,2 9,8 9,8 10,0
Venstre 4,6 3,7 3,5 nan 3,2 4,2 3,6 3,2 3,9
MDG 0,0 0,0 2,4 nan 2,6 1,9 2,0 3,4 2,2
Rødt 0,2 0,3 3,7 nan 3,0 0,2 1,1 0,5 1,3
Andre 6,6 0,9 3,7 nan 9,7 1,4 1,4 2,7 1,7
R+SV+Ap+Sp 36,8 37,9 41,6 nan 33,1 32,9 33,9 33,4 39,2
Frp+H+KrF+V 56,6 61,2 52,3 nan 54,6 63,8 62,7 60,5 57,1
Sp+KrF+V 29,8 26,5 22,0 nan 17,8 19,4 16,8 17,5 19,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner