Poll of polls

Venstre vinner i Larvik

Publisert 7. mars 2011. Sist endret 8. mars 2011.

Venstre er vinneren på målingen for Larvik fra Østlands-Posten / Norfakta, publisert 4. mars 2011.

Venstre er mer enn doblet de siste fire år i Larvik - fra 6,7 pst i K-2007 til (ca) 14,5 pst i målingen. Østlands-Posten har (ennå) ikke publisert nøyaktige tall. pollofpolls.no har brukt grafikken i avisen til å anslå partienes nivåer.

Larvik er den andre av de 46 målte kommunene hittil i 2010-2011 hvor Høyre er i minus mot 2007, med 21,6 pst mot 23,3 i 2007. Fallet må bl.a. sees i lys av uroen omkring partiets nominasjon i byen.

Venstre har nå to gode lokale målinger på rad - Bergen (Bergens Tidende / Respons 21. februar) og målingen i Larvik. SV har svake målinger i begge kommuner. I Larvik ville SV med målingens resultat på 1,5 pst blitt mer enn halvert, og partiet ville falt ut av Larvik kommunestyre.

Målingene i Bergen og Larvik har ført Venstre opp i ryggen på SV på vår nasjonale poll of polls kommunevalget 2011 - med 5,7 for SV og 5,4 for Venstre. Dette er ingen "prognose", men utelukkende en beregning av landsresultatet i kommunevalget hvis et veiet snitt av de 46 kommunene som f.t. er målt svarer til landstendensen i valget. Disse 46 kommunene leverte 43 pst av stemmene i K-2007.

Se nærmere om Larvik-målingen, Østlands-Posten 4. mars 2011 sidene 4-5.

Larvik 2007 - 2011

Uke 36/2007 K 2007 F-2007 S 2009 ØP mars 2011
A 22,3 22,9 31,3 35,7 23,5
Sp 3,5 4 4,8 2,8 4
SV 8,5 3,3 4 5,7 1,5
R 1,8 0,9 1,4 0,6 0
Frp 24,2 22 23,5 28,5 26,5
H 14,1 23,3 19,8 17,3 21,6
KrF 4 5,7 7,1 5,7 6
V 7,1 6,7 5,2 2,6 14,5
Larviklisten 14,3 11 stiller ikke 2011

Uke 36/2007 = Måling TNS Gallup publisert uke 36/2007.
ØP mars 2007 = Måling Norfakta for Østlands-Posten publisert 4. mars 2011 (avrundete tall).
Larvik var i K-2007 største kommune i Vestfold med 19.225 godkjente stemmer = 18,6 pst av 103.612 godkjente stemmer i Vestfold fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner