Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,4 (13) 21,6 (8) 18,0 (6) 2,7 (1) 4,2 (2) 6,8 (2) 3,6 (1) 4,2 (2) 1,5 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,5 (0) 18,7 (0) 15,4 (0) 4,4 (0) 7,1 (0) 5,1 (0) 2,7 (0) 7,2 (0) 3,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 33,7 (12) 21,9 (8) 18,9 (6) 2,4 (1) 4,1 (1) 5,3 (2) 5,3 (2) 5,9 (2) 2,4 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,7 (0) 19,6 (0) 15,3 (0) 5,6 (0) 7,2 (0) 5,2 (0) 2,2 (0) 8,5 (0) 2,6 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,6 (0) 18,3 (0) 14,0 (0) 4,6 (0) 7,5 (0) 5,0 (0) 2,3 (0) 7,4 (0) 2,9 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 40,7 (0) 20,7 (0) 19,9 (0) 3,1 (0) 4,2 (0) 7,1 (0) 2,4 (0) 3,6 (0) 2,1 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 52,1 (19) 48,9 (0) 51,4 (18) 49,2 (0) 49,4 (0) 54,0 (0) SV, Ap, Sp, V, MDG
Borgerlige 50,0 (17) 41,9 (0) 51,4 (18) 42,3 (0) 39,6 (0) 50,1 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,0 (18) 49,2 (0) 48,5 (17) 49,6 (0) 50,0 (0) 53,7 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,6 (5) 14,9 (0) 14,7 (5) 14,6 (0) 14,8 (0) 13,7 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,4 (13) 21,6 (8) 18,0 (6) 2,7 (1) 4,2 (2) 6,8 (2) 3,6 (1) 4,2 (2) 1,5 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 31 4 58 16
Høyre 29 1 46 31
KrF 28 3 58 39
Venstre 34 1 50 38
Sp 19 6 56 37
Ap 33 2 50 48
SV 19 3 53 53
Rødt 9 0 43 56
Miljøpartiet De Grønne 11 2 49 36
Sum 213 22 52 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 34 2 53 24
Høyre 26 2 44 42
KrF 24 2 56 38
Venstre 39 1 52 38
Sp 19 1 53 32
Ap 41 4 51 49
SV 22 1 49 50
Rødt 10 2 48 50
Miljøpartiet De Grønne 10 1 39 30
Sum 225 16 51 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Vestfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 43 125
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
F-2015 52,6 %
K-2015 56,7 %
S-2013 77,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Rune Høiseth, Ap (2011-2019)
Øyvind Riise Jenssen, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / ØP 15/9-2016 33,7 (12) 21,9 (8) 18,9 (6) 2,4 (1) 4,1 (1) 5,3 (2) 5,3 (2) 5,9 (2) 2,4 (1) 0,0 (0)
InFact / ØP 5/9-2015 32,8 (12) 22,7 (8) 21,9 (8) 2,7 (1) 2,7 (1) 6,4 (2) 4,9 (2) 3,9 (1) 1,9 (0) 0,0 (0)
Respons / Høyre 1/9-2015 36,3 (13) 23,4 (8) 17,9 (7) 3,5 (1) 2,6 (1) 6,3 (2) 3,6 (1) 3,9 (1) 2,2 (1) 0,3 (0)
InFact / ØP 11/6-2015 35,8 (13) 23,6 (8) 22,4 (8) 2,2 (1) 2,8 (1) 5,1 (2) 3,7 (1) 2,4 (0) 0,8 (0) 0,0 (1)
Norfakta / ØP 9/9-2011 30,0 (11) 20,6 (7) 20,2 (7) 3,1 (1) 5,3 (2) 5,1 (2) 9,8 (3) 0,0 (0) 2,2 (1) 3,7 (1)
Norfakta / ØP 19/8-2011 36,0 (12) 24,5 (9) 15,9 (6) 3,1 (1) 5,5 (2) 6,2 (2) 7,6 (3) 0,0 (0) 0,7 (0) 0,4 (0)
Norfakta / ØP 18/6-2011 26,5 (9) 26,9 (9) 24,8 (9) 2,5 (1) 4,0 (1) 5,5 (2) 7,4 (3) 0,0 (0) 2,0 (1) 0,5 (0)
Norfakta / ØP 4/3-2011 23,5 (9) 21,6 (8) 26,5 (10) 1,5 (0) 4,0 (1) 6,0 (2) 14,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,4 21,6 18,0 2,7 4,2 6,8 3,6 4,2 1,5 0,0
2011 38,5 17,6 21,2 2,7 3,3 6,2 7,6 1,9 1,1 0,0
2007 22,9 23,3 22,0 3,3 4,0 5,7 6,7 0,0 0,9 11,2
2003 20,8 13,3 22,8 7,3 4,3 5,1 3,5 0,0 1,2 21,8
1999 25,2 24,0 19,1 7,5 6,9 10,2 5,7 0,0 1,4 0,0
1995 31,1 19,0 20,3 5,1 9,9 8,3 5,2 0,0 1,3 0,0
1991 27,8 27,3 8,9 12,8 10,6 8,0 4,0 0,0 0,6 0,0
1987 33,6 28,8 11,2 4,6 6,0 8,3 6,5 0,0 0,8 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,2 23,2 16,8 2,5 3,9 6,8 3,3 4,9 1,2 1,2
2011 36,2 23,2 19,1 3,0 3,1 6,0 4,9 1,4 1,2 1,9
2007 31,3 19,8 23,5 4,0 4,8 7,1 5,2 0,5 1,4 2,5
2003 24,5 16,3 25,7 10,0 5,8 7,0 3,9 0,6 1,8 4,4
1999 24,2 22,5 17,6 7,2 5,3 10,8 4,8 0,0 1,6 6,0
1995 30,2 21,2 18,4 5,3 9,3 8,5 5,3 0,5 1,1 0,2
1991 29,1 26,2 9,0 11,8 10,3 8,3 4,3 0,5 0,6 0,0
1987 33,2 28,3 12,1 4,7 5,9 8,6 6,2 0,0 0,6 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,2 27,5 19,5 4,3 6,0 4,3 3,4 2,6 1,6 1,4
2013 30,7 26,6 23,7 2,9 2,4 5,6 3,7 2,3 0,6 1,4
2009 35,7 17,3 28,5 5,7 2,8 5,7 2,6 0,3 0,6 0,8
2005 33,3 13,8 28,8 7,2 3,5 6,8 5,1 0,2 0,5 0,7
2001 24,8 22,8 18,6 10,6 3,6 12,2 2,8 0,3 0,4 3,9
1997 36,1 15,5 18,6 4,8 5,4 14,1 3,9 0,2 0,8 0,5
1993 36,7 19,9 9,9 6,6 14,0 7,9 3,5 0,1 0,3 0,9
1989 31,9 24,9 15,6 9,1 4,8 8,3 3,8 0,3 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.9 22.2 16.4 2.8 2.6 6.8 3.8 5.9 1.7 0
Valgting 37,3 21,5 18,3 2,7 4,5 6,9 3,6 3,8 1,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned