Poll of polls

Oslo MDG holder 2015

Publisert 17. oktober 2016. Sist endret 17. oktober 2016.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap

Oslo – målinger både stortings- og kommunevalg – Respons for Aftenposten – opptatt 15–20 september 2016. Begge målingene hadde 801 spurte og de samme respondentene.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved avdelingsleder Veslemøy Østrem, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) På spørsmål om kommunevalg gir målingen borgerlig flertall 30 vs 29 (i parentes mandater kvlg 2015): H 20 (19) – Frp 5 (4) – V 4 (4) – KrF 1 (1) – Ap 18 (20) – MDG 4 (5) – SV 4 (3) – R 3 (3).

2) På spørsmål om stortingsvalg blir fordelingen av distriktsmandatene (stv 2013 i parentes): Ap 6 (6) – H 6 (6) – Frp 2 (2) – V 1 (2) – SV 1 (1) – MDG 1 (1) – R 1 (0).

Fylke utjevning

3) MDG gjør det stadig solid i Oslo, særlig på spørsmål om kommunevalg der partiet fikk 7,5 mot 8,1 i hovedstaden i kvlg 2015.

4) MDG står iflg Respons, ikke overraskende, sterkest blant velgere under 30 år med 11 pst på kommunemålingen mot ni pst blant velgere 30–44, seks pst 45–59, og to pst blant velgere på 60 år og eldre.

5) Geografisk er MDG sterkest i Indre Øst (12 pst på kommunemålingen og 7 pst på stortingsmålingen), heller ikke det overraskende.

6) På stortingsmålingen er det iflg bakgrunnstallene færre aldersforskjeller for MDG enn på kommunemålingen. På stortingsspørsmål har MDG seks pst både blant velgere under 30, for 30–44 år og 45–59 år, mot en pst over 60. Merk at feilkildene stiger når det, som her, er 200 eller færre respondenter i hvert segment.

7) Tabellene gjelder stortings- og kommunemålingene i juni og september 2016 fra Respons i Oslo. Kommunevalgmålingen i juni var for Oslo Høyre, og vi takker for innsyn i bakgrunnstallene. Aftenposten var oppdragsgiver for de øvrige.

Oslo – barometertall – september 2016 – Respons for Aftenposten

"Storting" = Spm om stortingsvalg. "Kommune" = Spm om kommunevalg. "Kommune juni" = Respons for Oslo Høyre juni 2016, de øvrige er for Aftp.

Storting Kommune
R 4,2 4,9
SV 6,1 5,9
Ap 33,5 30
Sp 2,1 0,9
V 7,3 6,1
KrF 2,5 2,3
H 28,8 33,8
Frp 9,8 7,9
MDG 4,8 7,5
Andre 0,9 0,7

Oslo – lojalitet mot stv 2013 – Rsp for Aftp

Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 82 83 80 83
SV 58 52 64 65
Ap 80 69 79 65
Sp 57 37 50 32
V 49 44 51 52
KrF 78 69 62 81
H 76 80 79 81
Frp 68 55 70 53
MDG 63 58 44 60

Oslo – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – Rsp for Aftp

Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 7 8 5 6
SV 12 10 7
Ap 37 34 38 36
Sp 0 0 2
V 15 6 7 2
KrF 2 0 2
H 24 31 23 30
Frp 2 2 5 4
MDG 2 9 6 19

Oslo – andel av egne 2013-velgere som er "ikke sikker" – Rsp for Aftp

Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
R 3 7 11 10
SV 9 9 10 10
Ap 7 9 12 14
Sp 23 20 32 23
V 18 13 16 15
KrF 18 18 11 0
H 10 8 5 6
Frp 8 4 12 14
MDG 19 13 14 0

Oslo – overganger – Rsp for Aftp

Stemmer 2013: Ap 106.001 – H 103.834 – Frp 40.660 – V 28.619 – SV 21.924 – MDG 19.356 – R 11.133 – KrF 9.850

Storting sep Kommune sep Storting juni Kommune juni
Ap til H 3500 7500 2500 11000
H til Ap 5500 6500 4500 5000
Ap til Frp 2000 2500 1000 0
Frp til Ap 2500 3500 1000 1000
Ap til SV 2000 3000 1000 1000
SV til Ap 3500 3000 5000 4000
Ap til MDG 1000 4000 1500 4000
MDG til Ap 1000 2500 3000 1000
Ap til V 2500 3000 500 2500
V til Ap 4000 3000 3000 1500
R til Ap 500 500 0 0
Ap til R 500 1500 2000 2000
R til SV 500 500 500 500
SV til R 1500 2500 0 0
H til Frp 4000 2500 5000 2500
Frp til H 8000 13500 5000 8500
H til V 3000 2500 2500 3500
V til H 1500 4500 3000 5500
SV til MDG 1500 3500 0 1000
MDG til SV 0 0 1500 2000
V til MDG 1000 3500 1500 1500
MDG til V 500 1500 1500 3000
H til KrF 0 0 2000 1000
KrF til H 0 0 1500 1500
Ap til KrF 500 500 0 1000
KrF til Ap 500 1000 1000 500
Frp til KrF 0 0 0 0
KrF til Frp 0 0 500 0

Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp 26/9-16 25 1 4 30 0 29
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 10/11-15 24 1 4 29 0 30
Verian / TV2 12/9-15 23 1 4 28 0 31
InFact / VG 12/9-15 23 2 3 28 0 31
Norfakta / Høyre 11/9-15 24 1 3 28 0 31
Verian / TV2 10/9-15 23 1 4 28 0 31
Respons / Aftenp. 9/9-15 21 2 5 28 0 31
InFact / VG 7/9-15 23 2 4 29 0 30
Sentio / KK 7/9-15 23 1 4 28 0 31

Oslo 1979-2016

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Verian / TV2 12/9-15 Respons / Aftenp. 10/11-15 Respons / Høyre 21/6-16 Respons / Aftenp 26/9-16
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 30,4 32,2 27,3 30,0
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 31,3 32,7 34,8 33,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 6,5 6,3 7,5 7,9
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 5,7 6,0 5,7 5,9
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 1,8 2,4 3,7 2,3
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,3 6,4 7,1 6,1
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 10,0 7,0 7,8 7,5
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 5,6 5,6 4,4 4,9
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,7 1,1 1,0 0,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 52,3 51,3 45,9 49,2
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 45,9 47,8 53,1 50,1
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 8,7 9,3 11,5 9,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner