Poll of polls

Ap og H opp - Frp ned

Publisert 7. mars 2011. Sist endret 7. mars 2011.

Vi er bare en uke inn i mars, men fire nasjonale stortingsvalgmålinger er allerede publisert denne måneden. Ser vi på endringene mot forrige måling fra de samme medier/byråer, er Arbeiderpartiet vinneren så langt i mars med pluss 1,8 i snitt. Høyre kan notere pluss 1,4.

Fremskrittspartiet har hittil i mars falt. Snittet er minus 2,7. Skulle dette bli resultatet for Frp i mars, vil det være et fall som er større enn de erfaringsmessig normale endringene på månedssnittet av de nasjonale stortingsvalgmålingene. pollofpolls.no skulle gjerne sett at mediene som publiserer stortingsvalgmålinger i større grad hadde presentert bakgrunnstall som kan forklare Frp's fall.

TV2 gir også i dette tilfellet mer stoff fra bakgrunnsmaterialet enn flere av de øvrige mediene. Vi tillater oss å sitere en artikkel på tv2nyhetene.no: "Mens det fortsatt er 26 prosent av mennene som svarer at de vil stemme på [Frp] har andelen blant kvinner sunket til 13 prosent. For andre måned på rad viser tallene at Frp nå har betydelig lavere oppslutning blant unge velgere."

Fremskrittspartiets minus 2,7 og Høyres pluss 1,4 er en ny påminnelse om at utvekslingsforholdet mellom disse to partiene ikke er synkront. Når Frp går ned, fanger Høyre som regel opp bare en del av fallet.

Første uke av mars 2011 bekrefter en tendens vi har sett lenge, at summen av Frp og Høyre synes å være i sakte nedkjøling. Skulle regjeringspartiene tape sitt flertall i stortingsvalget om mer enn to år, er de fire nasjonale stortingsvalgmålingene siste uke et nytt tegn på at en eventuell ny regjering i 2013 - antagelig - må ha støtte fra Frp, Høyre samt Kristelig Folkeparti og/eller Venstre.

Arbeiderpartiets vekst gir trolig statsministeren og hans partifeller økt optimisme frem mot lokalvalget. Vi har på denne plass lenge antydet at Ap kan komme til å passere 30 pst i kommunevalget 2011. Selv om det bør vises varsomhet med å bruke stortingsvalgmålinger som grunnlag for antagelser om et mulig resultat i kommunevalget, og selv om Ap kun noterte 26 pst på snittet av de tre nasjonale kommunevalgmålingene publisert i februar, kan Ap's vekst på stortingsvalgmålingene etter årsskiftet styrke partiets forhåpninger om et bedre resultat i årets kommunevalg enn for fire år siden (29,6 i K-2007).

Nasjonale stortingsvalgmålinger publisert mars 2011

Endringer mot forrige måling fra samme medium / byrå.

Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre
VG/InFact 2,6 1,4 -1,9 -0,4 0,6 -0,2 -1,6 -0,4 0,1
TV2/TNS Gallup -1,6 2,9 -1,9 0 0,9 0,5 -0,3 0,4 -0,9
SMP/Sentio 2 0,8 -3 -1,9 0,4 0,5 -0,1 0,7 0,5
Nat/KK/Norfakta 4,3 0,6 -3,8 0,7 0 -0,7 -1,6 0,2 0,5
Snitt 1,8 1,4 -2,7 -0,4 0,5 0 -0,9 0,2 0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp