Poll of polls

To av tre ordførere tar gjenvalg

Publisert 7. mars 2011. Sist endret 7. mars 2011.

pollofpolls.no har f.t. oversikt over 390 av landets 454 ordførere og andre ledende lokalpolitikere i spørsmålet om vedkommende tar gjenvalg eller ikke. Med "ledende lokalpolitikere" sikter vi, foruten ordførere og fylkesordførere, til byrådsledere og fylkesrådsledere. Se også tidligere kommentar om samme tema.

Av de 390 tilsier våre opplysninger at 258 ønsker gjenvalg - svarende til 66,2 pst. Dette betyr at to av tre ordførere og andre ledende lokalpolitikere anmoder om velgernes tillit for fire nye år.

Så vidt vi vet, inneholder norsk valgstatistikk ikke informasjon om andelen av ordførere som ved tidligere kommunevalg har søkt gjenvalg. Skulle noen av våre lesere kjenne til materiale som kan belyse dette, vil vi sette pris på å bli orientert.

På bakgrunn av poll of polls i 2007 (upublisert) var det tidlig, knapt et halvår før valget, sannsynlig at partier med ordføreren i en kommune ofte ville få et godt resultat. Dette slo til i valget - jfr. Arbeiderpartiet i Trondheim og Tromsø, Høyre i Stavanger og Drammen etc. Et spennende trekk ved årets valg er om en slik ordfører-effekt slår inn også i dette lokalvalget.

Vi takker hjerteligst vår leser Celvin Ruisdael for informasjon om et stort antall kommuner hvor ordføreren tar, eller ikke tar, gjenvalg.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no