Poll of polls

63% av ordførerne tar gjenvalg

Publisert 3. januar 2011. Sist endret 3. januar 2011.

pollofpolls.no ønsker sine lesere et riktig godt nytt (valg)år!

Landet har 454 ordførere, byrådsledere, fylkesordførere og fylkesrådsledere, fordelt på 430 kommuner og 19 fylkeskommuner. Fordi Oslo også er fylke, blir det 448 enheter. Fylker og kommuner med parlamentarisk styre er Oslo, Hedmark, Nord-Trøndelag, Troms, Nordland og Bergen. Disse seks enhetene har også byrådsleder eller fylkesrådsleder. Summen blir dermed 454. Se tabell nederst.

1. Av disse 454 er det 347 menn (76,4%) og 107 kvinner (23,6%).

2. pollofpolls.no har pr. 1. januar 2011 opplysning om gjenvalg eller ikke for 222 av de 454. Av disse 222 tar 140 gjenvalg. Dette svarer til 63,1% - fordelt med 62% på menn og 66,1% på kvinner.

3. Nøkkeltall fra de 430 kommunene:
a) Arbeiderpartiet har flest ordførere med 180. Disse dekker 32,3% av innbyggerne.
b) Høyre er partiet hvis ordførere omfatter den største del av befolkningen. Partiets 81 ordførere dekker 43,5% av innbyggerne.
c) Kristelig Folkeparti har høyest kvinneandel blant sine ordførere. Av partiets 26 ordførere er 9 kvinner (34,6%).
d) Senterpartiet er nest største ordførerparti i antall med 83. Disse dekker 7,3% av innbyggerne.

4. Nøkkeltall fra de 222 ordførerne, byrådslederne, fylkesordførerne og fylkesrådslederne som vi f.t. har informasjon om med hensyn til gjenvalg eller ikke:
a) Arbeiderpartiet har så langt andel gjenvalg 55,8% - 43 av 77. Disse 43 dekker 9,9% av innbyggerne.
b) Høyre har pr. nå andel gjenvalg på 74,7% - 59 av 79. Disse 59 dekker 32,7% av innbyggerne.
c) Av de større ordførerpartiene har Senterpartiet hittil en forholdsvis lav andel gjenvalg - 17 av 33 (51,5%). Disse 17 dekker 1,8% av innbyggerne.

Skulle leserne finne feil eller mangler ved disse oversiktene, setter vi pris på å bli orientert. Ta i så fall kontakt med lars.oy@stortinget.no.

Ledende lokalpolitikere fordelt på kjønn

Totalt Andel Andel innbyggere
Menn 347 76,4 % 71,7 %
Kvinner 107 23,6 % 28,3 %
SUM 454

Ledende lokalpolitikere fordelt på parti (kun kommuner)

Menn Kvinner SUM
Ap Antall 126 54 180
Andel 70,0 30,0 100
Andel innbyggere 19,8 12,5 32,3
H Antall 64 17 81
Andel 79,0 21,0 100
Andel innbyggere 31,8 11,7 43,5
Frp Antall 15 1 16
Andel 93,8 6,3 100
Andel innbyggere 3,2 1,5 4,7
SV Antall 5 1 6
Andel 83,3 16,7 100
Andel innbyggere 0,6 0 0,6
KrF Antall 17 9 26
Andel 65,4 34,6 100
Andel innbyggere 2,4 1,3 3,7
Sp Antall 70 13 83
Andel 84,3 15,7 100
Andel innbyggere 6,4 0,9 7,3
V Antall 9 3 12
Andel 75,0 25,0 100
Andel innbyggere 1,1 0,1 1,2
Andre Antall 23 2 25
Andel 92,0 8,0 100
Andel innbyggere 2 0,3 2,3

Ledende lokalpolitikere fordelt på landsdeler og kjønn (kun kommuner)

Oslo / Akershus Øvrige østland Sør-Norge Vest-Norge Midt-Norge Nord-Norge
Menn 17 70,8 % 88 73,9 % 25 83,3 % 91 74,6 % 41 83,7 % 69 78,4 %
Kvinner 7 29,2 % 31 26,1 % 5 16,7 % 31 25,4 % 8 16,3 % 19 21,6 %
Sum 24 119 30 122 49 88

Ledende lokalpolitikere fordelt på kommunens folketall og kjønn (kun kommuner)

Under 25000 innb Over 25000 innb
Menn 301 76,8 % 30 75,0 %
Kvinner 91 23,2 % 10 25,0 %
Sum 392 40

Gjenvalg fordelt på kjønn (fylker og kommuner)

Alle Menn Kvinner
Antall gjenvalg (kommuner og fylker) Antall Andel Antall Andel Antall Andel
Gjenvalg 140 63,1 % 101 62,0 % 39 66,1 %
Ikke gjenvalg 82 36,9 % 62 38,0 % 20 33,9 %
Sum 222 163 59

Gjenvalg fordelt på parti (kun kommuner)

Ja Nei Sum
Ap Antall 43 34 77
Andel 55,8 44,2 100,0
Andel innbyggere 9,9 10,5 20,4
H Antall 59 20 79
Andel 74,7 25,3 100,0
Andel innbyggere 32,7 9,9 42,6
Frp Antall 5 1 6
Andel 83,3 16,7 100,0
Andel innbyggere 2,1 5,2 7,3
SV Antall 0 1 1
Andel 0,0 100,0 100,0
Andel innbyggere 0,0 0,0 0,0
Sp Antall 17 16 33
Andel 51,5 48,5 100,0
Andel innbyggere 1,8 1,0 2,8
KrF Antall 9 4 13
Andel 69,2 30,8 100,0
Andel innbyggere 1,0 1,1 2,1
V Antall 1 1 2
Andel 50,0 50,0 100,0
Andel innbyggere 0,0 0,1 0,1
Andre Antall 6 5 11
Andel 54,5 45,5 100,0
Andel innbyggere 0,6 1,1 1,7

Opplysninger om andel innbyggere er basert på SSBs tall for innbyggere i de enkelte kommuner per 30. september 2010. I tabeller hvor det beregnes andel innbyggere bak politikere som tar gjenvalg, tas utgangspunkt i byrådsleder/fylkesrådsleder der hvor det er parlamentarisk styreform (for å unngå å telle kommunene/fylkene to ganger).

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering