Poll of polls

Oslo – som kommunevalget 2011

Publisert 30. juli 2016. Sist endret 30. juli 2016.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Høyre.
OEV
Ap27,38,9
H34,82,2
Frp7,51,4
SV5,7-4,4
Sp0,7-0,1
KrF3,72,0
V7,1-2,0
MDG7,8-2,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for Oslo Høyre – opptatt 9–14 juni 2016.

Respons hadde samme periode stortingsmåling Oslo for Aftenposten med 800 spurte. Av disse ble 600 spurt om stemmegivning "hvis kommunevalg i morgen" med Oslo Høyre som oppdragsgiver. Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Oslo Høyre for innsyn i bakgrunnstallene.

Stortings- og kommunemålingen er begge vektet mot stv 2013.

Feilmarginen for Arbeiderpartiet er med vår beregning 3,3 i stortings- og 3,6 i kommunemålingen, for Høyre 3,2 og 3,8.

1) Forskjellene mellom stortings- og kommunevalgspørsmål er størst for Arbeiderpartiet (33,4 storting – 27,3 kommune), Høyre (30,0 storting – 34,8 kommune) og MDG (4,6 storting – 7,8 kommune).

2) Årsakene fremgår av tabellene. Arbeiderpartiets lojalitet på stortingsspørsmål er 79, som er i samsvar med partiets lojalitet på nasjonale stortingsmålinger. Lojaliteten på spørsmål om kommunevalg er 65. Lojalitetsfallet svarer til nesten 15.000 velgere.

3) Sammenlignet med kommunevalget 2015, vinner Høyre to mandater. Frp og KrF vinner begge ett. MDG, Venstre, SV og Rødt er uendret i antall mandater mot valget i fjor. Ap er ned fire.

4) Blokkstillingen blir 32 for Frp+H+KrF+V mot 27 for Ap+SV+R+MDG. Dette er samme blokkfordeling som i Oslo bystyre etter kommunevalget 2011. Fremskrittspartiet har det siste mandatet i målingen, hårfint foran Ap og SV.

5) MDG har hatt et skuffende første halvår på nasjonale stortingsmålinger. Kommunemålingen i Oslo er et lyspunkt for Rasmus Hansson og hans partifeller. MDG er i hovedstaden bare ned tre promille mot det sterke kommunevalget i fjor (8,1 i valget vs 7,8 i målingen).

6) Basert på bakgrunnstall i landsmålinger i første halvår fra to av byråene som fordeler respondentene på landsdeler, kan det synes som om MDG gjør det skarpest på Østlandet (relativt mot 2013). Vi skal senere komme tilbake til disse landsdelstallene.

7) Tabellene: Merk de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Oslo – barometertall – juni 2016 – Respons for Aftp og Oslo Høyre

"Storting" = Spm om stortingsvalg (Aftp). "Kommune" = Spm om kommunevalg (Oslo H). Stortingsmålingen 800 spurte, kommunemålingen 600, begge opptatt 9–14 juni.

Storting Kommune
R 4,2 4,4
SV 6,1 5,7
Ap 33,4 27,3
Sp 1 0,7
V 6,4 7,1
KrF 2,9 3,7
H 30 34,8
Frp 10,5 7,5
MDG 4,6 7,8
Andre 0,9 1

Oslo – uvektete råtall – Rsp for Aftp og Oslo H

Storting Kommune
R 5,2 4,4
SV 7,4 6,1
Ap 33,6 28,6
Sp 1,3 1
V 7,6 8,5
KrF 3,2 3,8
H 29,5 34,6
Frp 7,4 5,5
MDG 4,1 6,8

Oslo – lojalitet mot stv 2013 – Rsp for Aftp og Oslo H

Storting Kommune
R 80 83
SV 64 65
Ap 79 65
Sp 50 32
V 51 52
KrF 62 81
H 79 81
Frp 70 53
MDG 44 60

Oslo – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte 2013 – Rsp for Aftp og Oslo H

Storting Kommune
R 5 6
SV 7
Ap 38 36
Sp 2
V 7 2
KrF 2
H 23 30
Frp 5 4
MDG 6 19

Oslo – andel av egne 2013-velgere som er "ikke sikker" – Rsp for Aftp og Oslo H

Storting Kommune
R 11 10
SV 10 10
Ap 12 14
Sp 32 23
V 16 15
KrF 11 0
H 5 6
Frp 12 14
MDG 14 0

Oslo – overganger – Rsp for Aftp og Oslo H

Stemmer 2013: Ap 106.001 – H 103.834 – Frp 40.660 – V 28.619 – SV 21.924 – MDG 19.356 – R 11.133 – KrF 9.850

Storting Kommune
Ap til H 2500 11000
H til Ap 4500 5000
Ap til Frp 1000 0
Frp til Ap 1000 1000
Ap til SV 1000 1000
SV til Ap 5000 4000
Ap til MDG 1500 4000
MDG til Ap 3000 1000
Ap til V 500 2500
V til Ap 3000 1500
R til Ap 0 0
Ap til R 2000 2000
R til SV 500 500
SV til R 0 0
H til Frp 5000 2500
Frp til H 5000 8500
H til V 2500 3500
V til H 3000 5500
SV til MDG 0 1000
MDG til SV 1500 2000
V til MDG 1500 1500
MDG til V 1500 3000
H til KrF 2000 1000
KrF til H 1500 1500
Ap til KrF 0 1000
KrF til Ap 1000 500
Frp til KrF 0 0
KrF til Frp 500 0

Overgangstall avrundet til nærmeste fem hundre.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Høyre 21/6-16 26 2 4 32 0 27
Respons / Aftenp. 10/11-15 24 1 4 29 0 30
Verian / TV2 12/9-15 23 1 4 28 0 31
InFact / VG 12/9-15 23 2 3 28 0 31
Norfakta / Høyre 11/9-15 24 1 3 28 0 31
Verian / TV2 10/9-15 23 1 4 28 0 31
Respons / Aftenp. 9/9-15 21 2 5 28 0 31
InFact / VG 7/9-15 23 2 4 29 0 30
Sentio / KK 7/9-15 23 1 4 28 0 31
Verian / TV2 6/9-15 24 1 4 29 0 30

Oslo 1979-2016

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 InFact / VG 12/9-15 Verian / TV2 12/9-15 Respons / Aftenp. 10/11-15 Respons / Høyre 21/6-16
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 31,3 30,4 32,2 27,3
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 29,6 31,3 32,7 34,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 7,5 6,5 6,3 7,5
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 7,3 5,7 6,0 5,7
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,5 0,6 0,5 0,7
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 3,3 1,8 2,4 3,7
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 5,7 6,3 6,4 7,1
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 8,1 10,0 7,0 7,8
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 5,6 5,6 5,6 4,4
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 1,2 1,7 1,1 1,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 52,8 52,3 51,3 45,9
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 46,1 45,9 47,8 53,1
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,5 8,7 9,3 11,5

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner