Poll of polls

Ap mest opp i april

Publisert 1. mai 2016. Sist endret 1. mai 2016.

Ni nasjonale stortingsmålinger ble publisert i april.

1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) fikk i april 89 mandater mot 80 til opposisjonen. Dette er femte måned på rad med stortingsflertall for de fire partiene bak regjeringen.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
April 2016 63 80 89 82 90 0 2 41 70 79 78 58 87 49
Mars 2016 60 73 82 80 88 1 2 45 76 85 84 62 93 53
Februar 2016 63 80 89 82 89 1 3 40 69 78 76 56 85 47
Januar 2016 63 80 88 81 89 0 3 41 70 78 78 57 86 49
Desember 2015 63 75 84 82 89 1 8 38 69 78 76 54 85 45
November 2015 64 77 86 84 91 1 7 39 68 77 75 55 84 46
Oktober 2015 69 87 96 89 97 0 7 38 58 67 66 55 75 46
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 83 91 89 97 0 8 41 62 70 70 57 78 49
Juli 2015 73 88 96 89 96 0 7 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 74 85 94 93 101 0 7 39 60 69 68 56 77 47
Mai 2015 73 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 77 89 99 98 106 0 2 41 60 70 68 59 78 49
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 66 76 85 84 93 0 3 47 72 81 81 65 90 56
August 2014 66 77 86 84 92 0 3 47 72 81 80 64 89 55
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 67 77 86 85 94 0 3 46 71 80 80 64 89 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 65 75 85 83 92 0 1 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 65 76 85 83 92 0 2 48 73 82 82 66 91 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 61 75 84 78 87 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Oktober 2013 61 75 84 77 86 0 2 47 74 83 83 65 92 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

2) Snittet i april gir partiene i Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) 78 mandater. SV var over sperregrensen i april, men ikke i mars.

3) Støres trolig foretrukne koalisjon (Ap+Sp+KrF) vant 80 mandater i april.

4) Arbeiderpartiet hadde størst pluss fra mars – opp 1,3 prosentpoeng. Snittet på 33,8 (+3,0 mot stv 2013) er partiets sterkeste siden desember 2015.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 32,5 25,2 16,7 3,9 6,2 4,8 4,5 3,2 1,9 1,1
Snitt april 33,8 23,7 16,4 4,2 6,1 5,3 4,5 3,2 1,5 1,3
Endring 1,3 -1,4 -0,3 0,3 -0,1 0,5 -0,1 -0,1 -0,4 0,2
Sterkeste 35,8 26,1 18,8 5,9 7,2 6,2 5,6 3,9 2,0 1,9
Svakeste 32,5 21,8 14,7 2,6 5,2 3,9 3,3 2,3 0,9 0,0
Sprik 3,3 4,3 4,1 3,3 2,0 2,3 2,3 1,6 1,1 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 2,2 -0,3 0,7 0,4 0,1 -0,8 -0,9 -0,2 -0,6 -0,7 5/4-2016
Norstat / VL 3,4 -4,1 1,7 -2,4 -0,7 -0,1 0,6 0,6 0,1 1,7 8/4-2016
Norfakta / Nat. / KK 3,9 -0,8 -0,9 -1,1 -1,0 0,5 0,5 0,3 -0,7 -1,3 9/4-2016
Norstat / NRK 0,9 0,9 -1,5 -0,5 -0,6 0,4 0,2 0,3 0,0 -0,1 13/4-2016
Respons / Aftenp. / BT -0,4 -1,3 0,5 0,7 -0,6 0,4 0,5 0,9 -0,8 0,1 15/4-2016
Opinion / ANB -0,4 -0,5 -0,2 1,0 1,0 1,6 -1,2 -1,3 -0,8 0,6 20/4-2016
Ipsos / Dagbladet 0,3 -3,2 1,2 2,9 -1,2 1,3 -0,2 0,0 -1,0 -0,1 22/4-2016
Sentio / DN 1,1 -0,8 -2,9 1,0 1,1 0,5 0,5 -1,5 0,1 0,7 29/4-2016
Snitt disse målingene 1,4 -1,3 -0,2 0,3 -0,2 0,5 0,0 -0,1 -0,5 0,1

5) Antall mandater for Ap er uendret mot mars (60). I mars fikk Ap fire utjevningsmandater fordi SV da var under sperregrensen. I april er SV over sperregrensen, og Ap fikk ett utjevningsmandat.

6) Arbeiderpartiets lojalitet er bare marginalt sterkere i april enn i mars. Hovedårsaken til partiets oppgang er pluss i andre segmenter, bl.a. styrket utveksling mot Høyre og solid mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.

7) Ytterligere vekst for Ap forutsetter trolig høyere lojalitet. Kan høyere lojalitet for Ap kombineres med bedre bytteforhold mot Frp og lavere lojalitet for Høyre, kan Ap klatre mot sine nivåer fra første kvartal i fjor.

8) Høyres snitt på 23,7 er det laveste siden desember i fjor (-3,1 mot stv 2013). Lojaliteten i april er omtrent som i mars, men partiet er noe svakere i andre segmenter. Høyre har hatt lojalitet over 70 i alle årets fire første måneder, og med slik lojalitet er det vanskelig å bli målt lavere enn ca 22 pst.

9) KrFs snitt på 5,3 er partiets sterkeste siden oktober i fjor.

10) Venstres snitt siste halvår har vært 4,34 – fordelt på 4,27 (nov) – 4,1 (des) – 4,49 (jan) – 4,21 (febr) – 4,53 (mars) – 4,46 (april). Snittet i april er da marginalt høyere enn snittet siste halvår.

11) Regjeringen Stoltenberg II hadde i april 2008, i sin første regjeringsperiode, et snitt på 41 pst mot 48 pst i valget 2005. Det svarte til minus syv prosentpoeng og minus femten prosent.

12) Regjeringen Solberg har på tilsvarende tidspunkt, april 2015, et snitt på 40,1. Det gir minus tre prosentpoeng og minus syv prosent.

13) Basert på snittet i april, er det Frp og KrF av Nydalen-partiene som gjør det – relativt sett – skarpest mot 2013. Forholdstallene er Frp 1,01 – KrF 0,95 – H 0,88 – V 0,87. Endringer i prosent er pluss en for Frp og minus fem, tolv og tretten for KrF, H og V.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,18 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60
okt.15 34,94 58
nov.15 38,23 68
des.15 39,5 71
jan.16 40,57 72
feb.16 41,07 73
mar.16 41,81 77
apr.16 40,1 72

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,16 50,9 -7,74
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34
okt.15 45,71 47,18 -1,47
nov.15 47,4 45,15 2,25
des.15 48,59 43,65 4,94
jan.16 49,89 42,72 7,17
feb.16 50,55 42,61 7,94
mar.16 51,15 42,55 8,6
apr.16 49,87 44,12 5,75

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG+R) – mandater

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SVG+MDG+R
apr.16 89 80
mar.16 94 75
feb.16 90 79
jan.16 89 80
des.15 87 82
nov.15 84 85
okt.15 75 94
sep.15 77 92
aug.15 82 87
jul.15 77 92
jun.15 77 92
mai.15 80 89
apr.15 80 89
mar.15 78 91
feb.15 77 92
jan.15 79 90
stv 2013 96 73

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,24
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75
okt.15 4,21 4,21
nov.15 3,89 4,07
des.15 3,7 4,3
jan.16 4,04 3,97
feb.16 4,18 3,69
mar.16 3,88 3,24
apr.16 4,21 3,17

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2
R 71 70 72 57 77 69 78 74 45
SV 69 62 59 64 58 62 58 57 53
Ap 89 87 87 88 85 80 80 76 79
Sp 77 68 73 76 74 82 76 76 76
V 71 63 57 56 55 60 58 61 62
KrF 85 77 74 77 74 73 74 71 76
H 84 78 68 64 72 71 70 71 71
Frp 73 75 58 54 61 65 77 76 75
MDG 67 72 76 66 76 67 62 67 66

Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF

pp mnd
apr.16 45,2 80
mar.16 43,5 80
feb.16 43,6 78
jan.16 43,4 77
des.15 45 81
nov.15 46,1 84
okt.15 48,5 88
sep.15 47,6 85
aug.15 47 85
jul.15 47,8 86
jun.15 50,1 91
mai.15 49 89
apr.15 50,8 93
mar.15 52,7 97
feb.15 52,9 97
jan.15 52,2 96

Bondevik I – Sp+KrF+V

pp mnd
apr.16 15,9 28
mar.16 15,5 28
feb.16 15 27
jan.16 15,2 26
des.15 15,1 27
nov.15 15,3 27
okt.15 17,3 28
sep.15 17,2 27
aug.15 15,2 27
jul.15 14,8 25
jun.15 15,6 27
mai.15 15,6 27
apr.15 16,2 29
mar.15 15,8 29
feb.15 15,7 29
jan.15 15,3 28

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap