Poll of polls

Venstre avgjør i Oslo

Publisert 17. februar 2011. Sist endret 17. februar 2011.

Ordfører Fabian Stang oppnår 46 pst på ordførermålingen til Aften/Respons i februar, opp fire prosentpoeng fra målingen i desember. Carl I. Hagen er ønsket av 8 pst av Oslo-velgerne, det samme som i desember.

Aften refererer forskere som tross Stangs høye nivå, holder Hagen som "favoritt" fordi valget av ordfører ikke avgjøres av "folkeviljen", men i forhandlinger etter valget. Noen observasjoner til dette:

1) Fremskrittspartiet og Høyre får etter all sannsynlighet ikke flertall i Oslo bystyre. Se tabell nedenfor om blokkstillingen etter valget i 2007 og etter målingene i 2009-2010. Av det vi vet om velgernes vandringer frem mot høstens valg, tyder det meste f.t. på at Arbeiderpartiet vil gjøre det relativt bedre i en by som Oslo enn i landet som helhet. Gitt dette, kan valget i Oslo blir en thriller mellom blokkene.

2) Så fremt det blir fortsatt borgerlig flertall i hovedstaden, er det trolig Venstre som vil sitte med nøkkelen til (1) om mindretallsbyrådet av Frp og Høyre kan fortsette, og (2) hvem som skal bli ordfører. Frp og Høyre får neppe flertall og kan ikke avgjøre disse spørsmålene alene. Det er heller ikke sannsynlig at Frp, Høyre og KrF får flertall i Oslo bystyre.

3) At Venstre skal innsette Carl I. Hagen som ordfører i landets hovedstad, er ikke sannsynlig. Når det gjelder Aftens reportasje i tilknytning til målingen om mulige utfall av ordførervalget, ville det vært mer nærliggende å intervjue Venstres ledelse i Oslo - som sitter med nøkkelen i denne saken - fremfor forskerne som ble intervjuet.

4) Carl I. Hagen måtte i ordførermålingen i desember innse at bare halvparten av Fremskrittspartiets velgere i Oslo ønsket han som ordfører (Aftens kommentar 22. desember 2010 side 2). Aften gjengir ingen bakgrunnstall fra målingen i februar, men med samme prosentandel for Hagen i februar som i desember, er det fremdeles sannsynlig at bare rundt halvparten av hovedstadens Frp-velgere foretrekker Hagen som ordfører.

5) Hagens begrensete oppslutning blant egne velgere reiser spørsmålet om kandidaturet kan bli en belastning for hans parti. Frp sliter med overganger til Høyre. Frp kan kanskje få problemer med å tette denne lekkasjen hvis partiet kjører intenst på en ordførerkandidat - Hagen - som er uønsket av halvparten av Frp-velgerne. Det kan tilsvarende ikke utelukkes at lekkasjen kan økes av samme årsak.

6) At Oslo Høyre skal forhandle bort en ordfører som støttes av nesten havlvparten av Oslos velgere, er verken mulig eller sannsynlig.

Se nærmere om ordførermålingen Aften 16. februar 2011 side 10.

Ordførermålinger Oslo

Før desember 2010 stilte Aften/Respons bare spørsmål om Stang, Gerhardsen, Hagen.
Fra og med desember 2010 stilte Aften/Respons også spørsmål om Dørum, Borgen og Kvalbein.
Summen av prosentene er under 100. Differansen hos Aften/Respons er velgere som svarer "ingen av dem".

Dato Stang (H) Gerhardsen (A) Hagen (Frp) Dørum (V) Borgen (SV) Kvalbein (KrF) Medium/byrå
22.06.2010 42 24 9 Aften/Respons
09.09.2010 47 23 11 Aften/Respons
13.09.2010 38 28 16 VG Nett/InFact
21.12.2010 42 15 8 9 4 1 Aften/Respons
16.02.2011 46 14 8 8 5 2 Aften/Respons

Blokkstillingen Oslo

Oslo bystyre 59 mandater

Frp+H KrF V A+Sp+SV+R Medium/byrå
K 2007 25 2 5 27
17.12.2009 26 2 5 26 Aften/Respons
18.03.2010 25 2 5 27 Aften/Respons
23.06.2010 27 2 4 26 Aften/Respons
15.09.2010 27 2 5 25 Aften/Respons
16.12.2010 27 1 4 27 Aften/Respons

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner