Poll of polls

Oslo: Vil MDG og hjemmesitterne avgjøre?

Publisert 9. september 2015. Sist endret 9. september 2015.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap30,5-0,212,1
H29,1-2,0-3,5
Frp6,8-1,30,7
SV6,11,2-4,0
Sp0,4-0,1-0,4
KrF2,50,30,8
V8,00,6-1,1
MDG9,71,0-0,5
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 802 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Respons for Aftenposten, publisert 9. september 2015.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Aftenpostens kommentator viser til målingens rødgrønne flertall med 31 vs 28 representanter, men peker også på at bakgrunnstallene kan gjøre valgnatten mer spennende enn målingens mandatfordeling kan tyde på.

2) MDG har et barometertall på 9,7 pst, men scorer 20 pst blant aktiviserte velgere som ikke stemte i stortingsvalget for to år siden. Spørsmålet blir da om partiet makter en slik mobilisering. Lojaliteten er 63. Vi har på flere målinger sett at MDGs lojalitet ikke er imponerende, kombinert med høy score blant hjemmesitterne i 2013.

3) TV2s tallknuser Terje Sørensen har på vår anmodning tatt ut "stemte ikke" i stv 2013 i matrisen fra Respons. Vi kan da synliggjøre betydningen på målingen av denne ofte troløse gruppen. Tallene blir da (barometertallet i parentes): MDG 8,3 (9,7) – Frp 7,4 (6,8) – H 30,1 (29,1) – V 7,93 (8,0) – KrF 2,8 (2,5) – Ap 29,9 (30,5) – SV 6,1 (6,1) – R 5,2 (5,1).

4) Gitt matrisen uten "stemte ikke" i 2013, vinner Raymond Johansens koalisjon hårfint med 30 mot 29. Fremskrittspartiet mangler ved en slik forutsetning 700 stemmer på å vinne et mandat fra SV, og snu flertallet.

5) Når TV2 presenterte sin måling for Oslo den 6. september, minnet kanalens kommentator om at svarprosenten på målingen var klart høyere enn den sannsynlige deltakelsen i valget, og at dette var en usikkerhetsfaktor. Det samme kan i noen grad sies om barometeret fra Respons, som har svarpst 80. Valgdeltakelsen i Oslo i 2011 var 65.

6) Da er spørsmålet: Vil valgdeltakelsen, MDGs evne til å mobilisere egne sympatisører, og antallet hjemmesittere fra 2013 som avgir stemme, bli avgjørende i hovedstaden?

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – lojalitet mot stv 2013

Merk små utvalg og høy usikkerhet ved bakgrunnstall

sep.15 aug.15/uke 34 jun.15 mar.15 des.14 aug-sep 14
R 85 78 57 62 61 69
SV 54 54 52 52 62 67
Ap 75 76 75 86 86 75
V 47 62 52 58 64 71
KrF 67 73 38 57 67 61
H 75 79 82 75 74 80
Frp 54 67 54 47 71 64
MDG 63 71 64 67 72 64

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – overganger

Beregnet etter Respons' overgangsmatrise, stemmetallene Oslo 2013, avrundet til nærmeste 500 Stv 2013 Oslo: Ap 106.001 (30,4) – H 103.834 (29,8) – Frp 40.660 (11,7) – V 28.619 (8,2) – SV 21.924 (6,3) – MDG 19.356 (5,5) – R 11.133 (3,2) – KrF 9.850 (2,8) – Sp 2.963 (0,9) – fremmøte 80,3.

sep.15 aug.15/uke 34 jun.15 mar.15 des.14 aug-sep 14
Ap til H 1500 5500 4000 2500 1500 6000
H til Ap 4000 3500 5500 8500 9000 5500
H til Frp 500 1000 500 500 1500 2500
Frp til H 9000 6500 9000 4000 5000 7500
Ap til Frp 500 0 500 500 0 0
Frp til Ap 2000 2000 4000 6000 3500 3000
H til V 5500 3000 0 3000 4500 3000
V til H 5500 1500 2000 1500 2000 3500
Ap til V 4000 1000 2000 500 2500 2500
V til Ap 3500 2000 4000 5000 3000 1000
SV til Ap 2500 2000 2500 5000 3000 3500
Ap til SV 6000 2000 4500 1500 3000 1000
SV til MDG 2500 3000 3000 2000 500 1000
MDG til SV 500 500 500 500 0 1500
H til MDG 3000 1500 0 0 500 0
MDG til H 0 500 500 500 0 1500
Ap til MDG 3500 2500 4500 1000 2000 1500
MDG til Ap 500 1500 1000 1500 1500 1000

Respons for Aftp – kommunevalg Oslo – andel aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

sep.15 aug.15/uke 34 jun.15 mar.15 des.14 aug-sep 14
R 4 1 2 2 7 4
SV 6 7 2 14 10 7
Ap 35 33 31 47 41 40
V 9 8 5 8 12 7
KrF 0 1 2 2 2 2
H 22 30 39 18 11 29
Frp 3 5 8 2 6 9
MDG 20 11 8 7 10 2

Respons for Aftp – Oslo kommunevalg – andel 2013-velgerne som er "ikke sikker"

sep.15 aug.15/uke 34 jun.15 mar.15 des.14 aug-sep 14
R 4 5 6 12 8 11
SV 3 13 13 12 6 5
Ap 7 11 8 9 4 14
V 9 18 20 8 15 11
KrF 19 10 28 14 17 10
H 12 11 12 12 10 8
Frp 14 12 8 23 8 10
MDG 20 9 18 13 19 8

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp. 9/9-15 21 2 5 28 0 31
InFact / VG 7/9-15 23 2 4 29 0 30
Sentio / KK 7/9-15 23 1 4 28 0 31
Verian / TV2 6/9-15 24 1 4 29 0 30
Ipsos / Dagbladet 21/8-15 22 2 3 27 0 32
InFact / VG 20/8-15 23 2 4 29 0 30
Respons / Aftenp 19/8-15 24 1 4 29 0 30
Sentio / KK 19/8-15 25 2 4 31 0 28
Norfakta / Høyre 8/7-15 23 1 5 29 4 26
Ipsos / Dagbladet 28/6-15 24 1 3 28 4 27

Oslo 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Verian / TV2 6/9-15 InFact / VG 7/9-15 Sentio / KK 7/9-15 Respons / Aftenp. 9/9-15
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 29,7 32,1 27,2 30,5
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 33,4 29,8 33,0 29,1
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 5,0 9,2 5,9 6,8
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 5,3 5,2 7,8 6,1
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,4 0,5 0,5 0,4
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,4 2,8 2,0 2,5
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 6,4 5,9 6,2 8,0
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 9,7 8,9 11,0 9,7
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 5,5 4,8 4,6 5,1
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 2,3 0,9 0,0 1,8
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 50,6 51,5 51,1 51,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 47,2 47,7 47,1 46,4
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 9,2 9,2 8,7 10,9

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner