Poll of polls

InFact: Høyere Frp-lojalitet enn Respons

Publisert 2. september 2015. Sist endret 2. september 2015.

1) Byråene som vekter nasjonale kommunevalgmålinger mot stortingsvalget 2013 er f.t. Respons (for Aftenposten og Bergens Tidende) og InFact (for Verdens Gang).

2) Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og VG for innsyn i bakgrunnstallene.

3) Frp's noteringer hos Respons var i august 9,3 – 11,1 – 10,0. Forskjellen til InFact er i snitt nesten fire prosentpoeng.

4) Denne forskjellen motsvares av at Frp's lojalitet er høyere hos InFact enn Respons.

5) Frp's lojalitet hos InFact (mot stv 2013) har vært 66 (30. august), 62 (1. september), 65 (2. september).

6) Frp's lojalitet hos Respons (mot stv 2013) har vært 46 (uke 33), 49 (uke 34), 49 (uke 35).

7) Denne ulike lojaliteten gir langt på vei svar på spørsmålet om hvorfor InFact systematisk måler Frp høyt.

8) Spørsmålet er så hvorfor lojaliteten for Frp er ulik mellom byråene. Skulle noen av våre lesere ha begrunnete synspunkter på dette, skal vi gjerne publisere "leserbrev". Respons bruker individuelle oppringninger, InFact automatiske. Om dette kan gi systematiske forskjeller som her nevnt, er ett av flere spørsmål som kan stilles.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode