Poll of polls

VG/InFact: Frp 14 pst – ?

Publisert 1. september 2015. Sist endret 1. september 2015.

Fakta om målingen
InFact for VG.
OEEV
Ap31,30,89,7
H22,60,1-3,3
Frp14,20,12,9
SV4,30,5-2,6
Sp6,3-1,1-1,9
KrF5,60,01,6
V5,10,00,1
MDG5,40,11,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 2015 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – daglige målinger InFact for Verdens Gang, publisert 29. august – 1. september.

1) All ære til VG for daglige målinger.

2) VG skal også ha all ære for sin turné fra nord til sør, med Nora Thorp Bjørnstad og Frithjof Jacobsen. Førstnevnte er en dyktig og orientert intervjuer som skaper en positiv ramme rundt innslagene i VG TV. Jacobsen er en velformulert og engasjert kommentator.

3) Vår merknad til undersøkelsene fra VG/InFact må ikke overskygge det positive i at VGs partimålinger tilfører valgkampen ekstra temperatur og engasjement.

4) Frp har på de fire første daglige målingene fra VG/InFact notert 14,4 – 14,1 – 14,1 – 14,2. InFact måler Frp systematisk høyere enn snittet av de øvrige byråene (se tabell under, med takk utarbeidet av Jon Aabye).

5) Vi hevder ikke at InFact "tar feil". Vi legger til grunn at alle byråene bygger på faglig forsvarlige prinsipper. Men når InFact – konsekvent og over tid – har målt Frp høyere enn andre, hadde det vært interessant om byrået vil gi en redegjørelse.

6) En eventuell redegjørelse fra InFact bør for det første antyde råtall. Det er mulig – kanskje sannsynlig – at råtallene for bl.a. Frp ikke varierer meget mellom byråene.

7) Norstat (for NRK) og Respons (for bl.a. Aftenposten) opplyser råtall til sine oppdragsgivere. I landsmålingene fra disse byråene i forrige uke var råtallet (etter demografisk vekting, før politisk) for Frp 9,5 pst (Norstat, barometertall 10,5) og 6,0 pst (Respons, barometertall 10,0). Barometertallene for de tre første daglige målingene fra TNS Gallup for TV2 har for Frp vært 9,0 – 8,2 – 9,0. Råtallet er trolig lavere.

8) Ingen kan forvente at InFact redegjør for lange tidsserier med råtall. Men gitt at byrået gir Frp høye barometertall, må det være mulig å antyde nivåer. Er råtallene f.eks. i hovedsak over eller under ti pp?

9) En eventuell redegjørelse fra InFact bør dernest gi informasjon om respondentene. Byrået er det eneste i Norge som bruker "automatiske telefonoppringninger". Kan slike oppringninger gi skjevheter blant respondentene som man ikke finner hos andre byråer? Er f.eks. visse segmenter av velgerne systematisk høyere eller lavere representert blant respondentene enn deres andel av velgerne? Det vil være prisverdig hvis InFact vil dele i hvert fall noe av sin kunnskap om dette med publikum.

Landsmålinger kommunevalg InFact vs øvrige byråer

InFact omfatter 9 målinger 1.mars til 1.sept. Øvrige byråer omfatter 27 målinger 1.mars til 1.sept.

InFact Øvrige byråer
Ap 32,69 34,18
H 22,91 26,05
Frp 13,26 9,77
KrF 5,77 4,96
Sp 6,78 7,06
V 5,09 5,30
SV 4,00 4,02
MDG 4,59 4,03
Rødt 2,08 1,81

Oversikten er til og med landsmålingen fra VG/InFact 1. september 2015.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode