Poll of polls

TV2: Ap +0,5 mot 2011

Publisert 10. august 2015. Sist endret 10. august 2015.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap32,2-5,210,6
H26,53,00,6
Frp9,9-0,4-1,4
SV4,10,4-2,8
Sp7,20,3-1,0
KrF5,00,31,0
V4,5-0,8-0,5
MDG4,40,30,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 964 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – landsomfattende – TNS Gallup for TV2.

1) Ap ble målt til 32,2 pst, som er fem promille sterkere enn partiets resultat i 2011.

2) TNS Gallup for TV2 10. august og Norfakta for Nationen og Klassekampen 8. august har sum venstresiden (Ap+Sp+SV+R+MDG) på 50,3 (Gallup) og 50,7 (Norfakta).

3) Selv om Ap i begge tilfeller er i minus mot forrige måling, vil en samlet oppslutning for venstresiden på over 50 pst føre til blokkskifte i et større antall kommuner. Disse fem partiene fikk samlet 44,9 i kvlg 2011.

4) Foruten svakere bytteforhold mot Frp og H, synes et problem for Ap nå også å være fragmenteringen på venstresiden. En stigende andel av venstresidens samlete oppslutning synes å tilfalle andre partier enn Ap.

5) Skulle TNS Gallup ha truffet, er stillingen i de større byene iflg TV2 om mulig mer spennnde enn den var i juni og juli.

6) Tabellen under sammenligner partienes samlete stemmetall i de fem kommunene som hittil er remålt i august, Ålesund, Tromsø, Fauske, Nesodden, Frogn – (i) sum stemmetall i disse kommunene etter siste måling før august 2015, og (ii) sum stemmetall i disse kommunene iht målingene i august 2015. Målingene fra før august er tatt opp til ulike tidspunkter. Partier i pluss i august, sammenlignet med forrige måling, er Høyre, Frp, Rødt og MDG.

7) Tabellen om remålte kommuner er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Endringer i kommuner som remåles

August: Ålesund, Tromsø, Fauske, Nesodden, Frogn. Tidl måling: Stemmetall målte kommuner siste måling før 1. august 2015. Aug 15: Stemmetall målte kommuner august 2015.

Tidl måling aug.15 Endring Endring pst
Ap 25714 24745 -969 -4
H 16631 17768 1137 7
Frp 9963 10618 655 7
KrF 3781 3115 -666 -18
Sp 1337 1150 -187 -14
V 3691 3582 -109 -3
SV 4478 4225 -253 -6
MDG 3598 3689 91 3
R 4354 5144 790 18

Kilder: Ålesund InFact/Ap Respons/SMP Tromsø InFact/Nordlys InFact/Nordlys Fauske Norf/Saltenp Norf/Saltenp Nesodden InFact/Amta InFact/Amta Frogn InFact/Amta InFact/Amta

Aps svakeste nasjonale målinger med spørsmål om kommunevalg siden 1. januar 2014

Måling Dato Ap
Verian/TV2 2/2-2014 29,6
Respons/Aftenp. / BT 20/8-2015 29,8
Respons/Aftenp. / BT 12/9-2015 29,8
InFact/VG 31/8-2015 30,5
Norstat/NRK 9/9-2015 30,5
InFact/VG 29/8-2015 30,6
InFact/VG 30/8-2015 30,8
InFact/VG 12/9-2015 31,1
InFact/VG 9/9-2015 31,3
InFact/VG 1/9-2015 31,3
InFact/VG 4/9-2015 31,3
InFact/VG 3/9-2015 31,4
Verian/TV2 7/9-2014 31,5
Verian/TV2 12/9-2015 31,8
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2015 32,0
Verian/TV2 2/9-2015 32,0
Verian/TV2 1/9-2015 32,0
InFact/VG 2/9-2015 32,1
Respons/Aftenp 4/9-2015 32,2
Verian/TV2 3/9-2015 32,2
Verian/TV2 10/8-2015 32,2
InFact/VG 15/8-2015 32,3
Verian/TV2 6/9-2015 32,3
Verian/TV2 11/9-2015 32,4
Norstat/NRK 28/8-2015 32,5
Verian/TV2 31/8-2015 32,7
Verian/TV2 8/9-2015 32,7
Verian/TV2 10/9-2015 32,8
Verian/TV2 7/9-2015 32,9
Respons/Aftenp 28/8-2015 32,9
Respons/Aftenp. / BT 11/6-2015 32,9
Verian/TV2 8/5-2015 33,0
Verian/TV2 19/6-2014 33,0
InFact/VG 3/6-2015 33,1
Verian/TV2 9/9-2015 33,4
Verian/TV2 24/8-2015 33,7
Respons/Aftenp. / BT 7/5-2015 33,7
Verian/TV2 30/8-2015 33,7
Ipsos/Dagbladet 21/8-2015 33,8
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2015 34,1
Norstat/NRK 20/5-2015 34,3
Norstat/NRK 12/6-2015 34,4
Ipsos/Dagbladet 25/6-2015 34,6
Verian/TV2 19/4-2015 34,8
Verian/TV2 11/3-2015 34,8
InFact/VG 13/3-2015 35,3
Respons/Aftenp. / BT 13/8-2015 35,4
Norstat/NRK 11/3-2015 35,7
Verian/TV2 10/2-2015 35,8
Verian/TV2 1/6-2015 35,8
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2015 35,9
Norstat/NRK 12/8-2015 36,1
InFact/VG 8/7-2015 36,3
InFact/VG 13/4-2015 36,8
Norstat/NRK 14/1-2015 36,9
Verian/TV2 6/7-2015 37,4
Norstat/NRK 15/4-2015 37,9
Verian/TV2 17/1-2015 38,6
Norstat/NRK 18/2-2015 39,7
| Last ned

Ap+SV+Sp+MDG+Rs svakeste nasjonale målinger med spørsmål om kommunevalg siden 1. januar 2014

Måling Dato Ap+SV+Sp+MDG+R
Verian/TV2 2/2-2014 44,1
Verian/TV2 7/9-2014 45,9
Verian/TV2 19/6-2014 47,8
Respons/Aftenp. / BT 20/8-2015 48,4
Norstat/NRK 9/9-2015 48,9
InFact/VG 3/9-2015 49,1
Respons/Aftenp. / BT 11/6-2015 49,1
InFact/VG 1/9-2015 49,3
InFact/VG 31/8-2015 49,3
Verian/TV2 8/5-2015 49,3
InFact/VG 30/8-2015 49,4
InFact/VG 29/8-2015 49,4
Ipsos/Dagbladet 25/6-2015 49,8
InFact/VG 4/9-2015 49,8
InFact/VG 3/6-2015 49,8
InFact/VG 15/8-2015 49,8
Respons/Aftenp. / BT 12/9-2015 49,8
InFact/VG 13/3-2015 50,0
Ipsos/Dagbladet 21/8-2015 50,1
InFact/VG 2/9-2015 50,2
Norstat/NRK 14/1-2015 50,2
Respons/Aftenp. / BT 7/5-2015 50,3
Verian/TV2 10/8-2015 50,3
Respons/Aftenp 4/9-2015 50,4
Respons/Aftenp 28/8-2015 50,6
Norstat/NRK 12/6-2015 50,6
Verian/TV2 24/8-2015 50,7
InFact/VG 12/9-2015 50,7
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2015 50,7
Norstat/NRK 12/8-2015 51,0
Norstat/NRK 28/8-2015 51,0
Norstat/NRK 11/3-2015 51,0
InFact/VG 9/9-2015 51,0
Norstat/NRK 20/5-2015 51,3
Verian/TV2 1/6-2015 51,3
Verian/TV2 2/9-2015 51,8
Respons/Aftenp. / BT 13/8-2015 51,9
Verian/TV2 6/9-2015 52,0
Verian/TV2 3/9-2015 52,0
Verian/TV2 19/4-2015 52,0
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2015 52,1
Verian/TV2 8/9-2015 52,2
Verian/TV2 11/3-2015 52,2
Norstat/NRK 15/4-2015 52,2
InFact/VG 13/4-2015 52,5
Verian/TV2 1/9-2015 52,6
Verian/TV2 7/9-2015 52,6
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2015 52,6
Norstat/NRK 18/2-2015 52,9
Verian/TV2 12/9-2015 52,9
Verian/TV2 9/9-2015 52,9
InFact/VG 8/7-2015 52,9
Verian/TV2 10/2-2015 53,1
Verian/TV2 10/9-2015 53,1
Verian/TV2 11/9-2015 53,1
Verian/TV2 6/7-2015 53,5
Verian/TV2 31/8-2015 53,6
Verian/TV2 17/1-2015 54,0
Verian/TV2 30/8-2015 55,5
| Last ned

H+Frp+KrF+Vs sterkeste nasjonale målinger med spørsmål om kommunevalg siden 1. januar 2014

Måling Dato H+Frp+KrF+V
Verian/TV2 7/9-2014 52,7
Verian/TV2 2/2-2014 52,5
Verian/TV2 19/6-2014 50,4
Respons/Aftenp. / BT 11/6-2015 49,8
Verian/TV2 8/5-2015 48,9
InFact/VG 3/9-2015 48,7
Respons/Aftenp. / BT 7/5-2015 48,1
InFact/VG 4/9-2015 47,9
InFact/VG 3/6-2015 47,9
InFact/VG 29/8-2015 47,8
InFact/VG 30/8-2015 47,5
InFact/VG 1/9-2015 47,5
InFact/VG 13/3-2015 47,5
Respons/Aftenp. / BT 12/9-2015 47,4
Respons/Aftenp. / BT 20/8-2015 47,4
InFact/VG 31/8-2015 47,3
InFact/VG 15/8-2015 47,3
InFact/VG 2/9-2015 47,2
Norstat/NRK 14/1-2015 47,2
Norstat/NRK 9/9-2015 47,0
Norfakta/Nat. / KK 8/8-2015 46,9
Norstat/NRK 20/5-2015 46,9
Respons/Aftenp 4/9-2015 46,8
Respons/Aftenp 28/8-2015 46,3
Respons/Aftenp. / BT 13/8-2015 46,3
Norstat/NRK 12/6-2015 46,1
Verian/TV2 24/8-2015 46,0
InFact/VG 9/9-2015 46,0
Verian/TV2 10/8-2015 45,9
Ipsos/Dagbladet 25/6-2015 45,9
InFact/VG 12/9-2015 45,8
Ipsos/Dagbladet 21/8-2015 45,6
Verian/TV2 19/4-2015 45,6
Verian/TV2 10/2-2015 45,6
Norfakta/Nat. / KK 11/7-2015 45,5
Verian/TV2 11/3-2015 45,4
Norstat/NRK 11/3-2015 45,4
InFact/VG 8/7-2015 45,3
Verian/TV2 2/9-2015 45,3
Norstat/NRK 12/8-2015 45,2
Verian/TV2 1/6-2015 45,1
Norstat/NRK 18/2-2015 45,0
Norfakta/Nat. / KK 5/9-2015 45,0
Norstat/NRK 15/4-2015 44,8
Norstat/NRK 28/8-2015 44,7
Verian/TV2 17/1-2015 44,6
Verian/TV2 12/9-2015 44,5
Verian/TV2 1/9-2015 44,5
Verian/TV2 3/9-2015 44,4
InFact/VG 13/4-2015 44,2
Verian/TV2 6/9-2015 44,0
Verian/TV2 6/7-2015 43,8
Verian/TV2 11/9-2015 43,4
Verian/TV2 7/9-2015 43,3
Verian/TV2 31/8-2015 43,3
Verian/TV2 8/9-2015 43,2
Verian/TV2 10/9-2015 43,0
Verian/TV2 9/9-2015 42,9
Verian/TV2 30/8-2015 41,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap