Poll of polls

Sunne Ap-matriser

Publisert 15. juli 2015. Sist endret 15. juli 2015.

1) Tabellen viser overganger til Arbeiderpartiet i målinger publisert juni 2015.

2) Merk at overgangene i absolutte tall må regnes i prosent av "leverandørenes" 2013-velgere (fordi alle målingene som ligger til grunn for tabellen er vektet mot stv 2013).

3) Det betyr f.eks. for Oslo at en pst overganger fra Høyre utgjør over 1.000 velgere (en pst av 103.834 stemmer til Høyre i Oslo i stv 2013).

4) Når byråene vekter mot stv 2013, er partienes resultat i dette valget startpunktet. Byråene regner så overganger til og lekkasje fra partiene mv. med utgangspunkt i dette. Dette er bakgrunnen for at vi i øverste rad har inntatt Ap's resultat i stv 2013.

5) Skulle Ap holde matrisene under i valget, vil Støre og hans partifeller få en hyggelig valgnatt.

6) En "risiko" for Ap er om partiet vil holde på sin sterke mobilisering av hjemmesittere. Målingen i Horten er i så måte spesiell med Ap 67 pst av velgerne som ikke stemte i stv 2013, og som iflg InFact nå vil stemme. På den annen side var i denne målingen bare 30 pst av velgerne som ikke stemte for to år siden aktivisert.

7) Vårt inntrykk er at (flere av) byråene vekter hjemmesitterne ned, trolig i lys av en formodning om at alle i denne gruppen som opplyser at de vil stemme hvis valg i dag, neppe vil møte opp valgdagen. InFact synes for eksempel å ha vektet ned hjemmesitterne i sin måling i Oslo for Ap.

8) For innsyn i bakgrunnstall retter vi en hjertelig takk til kommentatorene Thomas Boe Hornburg (Aftp) og Tom Hetland (Stvgr Aft.bl), nyhetsleder Trond Olav Skrunes (BT) og journalist Geir Kvile (BA), valgkampsjef Snorre Wikstrøm (Ap) og redaktørene Jostein Larsen Østring (Nordlys), Lars Martin J. Hansen (Romerikes Blad) og Torgeir Lorentzen (Gjengangeren).

9) Vi minner om den særlige usikkerhet ved bakgrunnstall.

Overganger til Ap – kommunevalg – juni 2015

I pst av "leverandørenes" 2013-velgere. Overgangstall avrundet til nærmeste hele pp. Stemte ikke: Andel av velgere som ikke stemte stv 2013, men som nå vil stemme.

Nasjonalt Oslo I Oslo II Bergen I Bergen II Stavanger Tromsø Ullensaker Horten
Ap stv 13 30,8 30,4 30,4 25,6 25,6 25,9 30,5 30,7 33,8
Fra Ap (lojale) 70 75 74 77 78 73 71 71 64
Fra Frp 9 10 5 8 9 12 14 7 14
Fra H 13 5 6 8 12 4 14 11 8
Fra KrF 3 6 6 10 9 2 8 20 6
Fra V 11 14 13 21 6 5 21 25 10
Fra SV 14 12 17 13 9 26 18 44 29
Fra Sp 3 30 39 36 23 25 30 10 0
Fra R 16 10 15 0 13 0 3 0 20
Fra MDG 0 6 6 8 16 0 5 38 0
Stemte ikke 29 38 50 34 46 40 39 51 67
Barometertall Ap 32,9 32,4 32,7 34,7 36,1 30,8 36,7 38 38,4

Nasjonalt: Respons for Aftp. Oslo I: Respons for Aftp. Oslo II: InFact for Ap. Bergen I: Respons for BT. Bergen II: InFact for BA/NRK. Stavanger: Respons for Stvgr. Aft.bl. Tromsø: InFact for Nordlys. Ullensaker: InFact for Romer. Blad. Horten: InFact for Gjengangeren.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap