Poll of polls

Tromsø Høyre som i Rians glansdager

Publisert 26. januar 2011. Sist endret 26. januar 2011.

Høyres nivå i Tromsø svarer til ordfører Erlend Rians glansdager med nesten 30% på kommunevalgmålingen publisert 26. januar fra Nordlys/InFact. Partiet fikk knapt 13% i 2003 og knapt 12% i 2007. Høyre er iflg målingen største parti i Nordens Paris.

Sammenlignes målingen med valget i 2007, er Arbeiderpartiet taperen med minus 14 prosentpoeng. Fremskrittspartiet er ned 1,5 prosentpoeng mot 2007.

Sammenlignes januar-målingen med målingen fra Nordlys/InFact i september, er Høyre vinneren med pluss 5 prosentpoeng. Arbeiderpartiert øker tre prosentpoeng mot sin svake notering i september. Fremskrittspartiet faller seks prosentpoeng mot september.

Skulle målingen svare til valgresultatet, vil Høyre og Fremskrittspartiet med samlet 49,0% få 21 av 43 mandater i Tromsø bystyre. Målingen i september ga 22 av 43 for disse partiene. Vi ser i denne målingen et nytt eksempel på at det ikke er et symmetrisk utvekslingsforhold mellom Høyre og Frp. Høyre har sistemandatet i Tromsø iflg målingen, syltynt foran SV (jf Celius mandatberegningsprogram).

Nordlys (26. jan 2011 s. 8-9) opplyser at Tromsø Høyres lojalitet er ekstreme 95. Avisen opplyser ikke om referansevalget er 2007 eller 2009. Med en lojalitet for Høyre som angitt, avviker målingen fra hovedtendensen i andre målinger. Nordlys oppfordres derfor til å legge ut bakgrunnstallene på sine nettsider, slik at leserne kan etterprøve målingens nivåer.

Tromsø 1979 - 2011

K 1979 S 1981 45/2006 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 Nordlys sep 10 Nordlys jan 11
A 30,7 35,5 25,9 34,3 39,5 36,5 36,5 22,6 25,5
Sp 5,2 3,4 3,3 3,5 3,1 5,2 5,3 2,9 1,9
SV 7,3 7,8 17,4 14,9 7,3 9,5 10,2 9,5 10,6
R 4,1 3,5 5 9,2 7,9 5,8 2,5 5,2 4,3
Frp 2,2 3,5 27 20,1 20,9 19,2 22,7 25,8 19,4
H 33 34,3 12,8 10,3 11,7 12 14,6 24,5 29,6
KrF 8,3 6,8 4,5 2,8 3,7 4,2 3,4 3,6 3,6
V 6,9 4,3 3,1 2,8 4,2 4,1 3,3 4,4 3,2

Tromsø leverte K-2007 27.945 godkjente stemmer = 40,2% av 69.450 stemmer i Troms fylke.
Uke 45/2006 = Nordlys / Sentio K-måling uke 45/206.
Uke 36/2007 = Snitt tre K-målinger siste valgkampuke 2007 (Bladet Tromsø/Norfakta, Nordlys/InFact, VG/InFact).
Nordlys sep 10 = Nordlys/InFact K-måling Tromsø sep 2010.
Nordlys jan 11 = Nordlys/InFact K-måling Tromsø jan 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner