Poll of polls

Østfold Ap: Minus 0,3 mot 2011

Publisert 23. juni 2015. Sist endret 23. juni 2015.

Østfold fylkesting – Sentio for Arbeiderpartiet – juni 2015.

1) Ap ble målt til 39,8 pst mot 40,1 i F-2011.

2) For H og Frp er nivåene ikke oppgitt, men det opplyses at begge er minus 1,7 – som betyr H 23,4 (25,1 i F-11) og Frp 11,2 (12,9 i F-11).

3) Nivåer for andre partier er ikke oppgitt.

4) Samlet minus for Ap, H og Frp er 3,7. Østfold Ap har ikke opplyst hvilket eller hvilke partier som er i vekst mot fylkestingsvalget 2011.

5) For Arbeiderpartiet er dette, såvidt vi kan se, første måling i 2015 med spørsmål om fylkestingsvalg der partiet er i minus mot 2011 – på denne målingen et marginalt og usignifikant fall på tre promille.

6) I perioden 1. november 2014 til 1. april 2015 var Ap i minus mot 2011 i en kommune (Kvinnherad).

7) Etter 1. mai har vi notert Ap i minus mot 2011 i seks av 34 målte kommuner. Se tabellen under.

8) Vi la 21. juni ut en poll of polls fylkestingsvalget bygget på målinger 29. mai 2015 til 20. juni 2015. De syv målte fylkene dekket 38 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011.

9) Legges tallene fra Sentio/Ap for Østfold inn, har vi åtte fylker med knapt 43 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011.

10) Ap går med vår beregningsmåte ned fra 35,1 pst lørdag 20. juni til 34,8 i dag (33,19 i F-11).

11) Høyres relative fall i Østfold er det samme som i de syv fylkene som lå til grunn for beregningen 20. juni. Høyre blir derfor stående på 25,7 som var nivået vi la ut i helgen (27,64 i F-11).

12) Fremskrittspartiets måling i Østfold er iflg Sentio/Ap relativt sett noe svakere enn i de øvrige fylkene i juni, slik at Frp med vår beregning går fra 11,7 i helgen til 11,4 i dag (11,75 i F-11).

13) Vi minner om at det mest interessante ved disse beregningene – "poll of polls" iht vår beregningsmetode slik den er beskrevet på Om-siden – ikke er nivåene et bestemt tidspunkt, men retningen og avstanden pluss/minus mot referansevalget. I innspurten av valgkampen vil denne beregningen erfaringsmessig gi et signal til alle partiene om hva man omtrent kan forvente seg i fylkestingsvalget.

14) Tabellen under er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Målinger 1. mai – 20. juni 2015 med Ap under kvlg 2011

2015 2011 Landstendens Kilde Dato
Oslo 100541 102707 31,0 Respons/Aftenp. 18.jun
Vågan 1285 1334 30,5 InFact/NRK/AN 19.jun
Larvik 7344 7896 29,4 InFact/ØP 11.jun
Nordreisa 863 955 28,6 Norfakta/FN/NRK 13.jun
Lyngen 604 683 28,0 Norfakta/FN/NRK 11.jun
Vefsn 2296 2684 27,1 InFact/Helg. 20.jun
SUM 112933 116259 30,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner