Poll of polls

Frp holder 2011

Publisert 21. juni 2015. Sist endret 21. juni 2015.

Poll of polls fylkestingsvalg – målinger i syv fylker med 38 pst av stemmene – publisert 29. mai 2015 til 20. juni 2015 – Oppland, Oslo, Telemark, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms.

1) Frp gjør det bedre i andre kvartal 2015 enn i første. Beregningen under viser at Siv Jensen f.t. holder sine nivåer fra fylkestingsvalget 2011.

2) I de syv målte fylkene er MDGs stemmetall – forutsatt samme antall godkjente stemmer som i fylkestingsvalget 2011 – samlet større enn KrF, V og SV. Så er spørsmålet hvilket nivå MDG kan oppnå i fylkene som ikke er målt i mai og juni.

3) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls fylkestingsvalget 29. mai 2015 – 20. juni 2015

Omfatter syv fylker med 38 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2011

2015 2011 Index "Landstendens"
AP 315318 298531 106 35,1
H 206099 221922 93 25,7
FRP 83504 84064 99 11,7
KRF 30056 35589 84 4,9
SP 55564 56115 99 6,2
V 41792 53743 78 4,4
SV 35700 43386 82 3,6
MDG 47264 13488 350 4,5

Godkjente stemmer i disse fylkene i fyv 2011: 844.422 – nasjonalt 2.244.749 Omfatter Møre, Oppland, Oslo,Troms, Telemark, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp