Poll of polls

Valiumtid i Oslo – V

Publisert 13. juni 2015. Sist endret 14. juni 2015.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for KK.
OEEV
Ap36,7-2,718,3
H30,30,4-2,3
Frp6,72,00,6
SV5,4-0,3-4,7
Sp0,8-0,10,0
KrF2,40,10,7
V5,6-1,7-3,5
MDG8,41,4-1,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

1) Fire nasjonale kommunevalgmålinger er publisert så langt i juni. Snittet fremgår under.

2) Blokkstillingen iht dette snittet gir iflg TV2s tallknuser Terje Sørensen nedbrutt på Oslo med TV2s beregningsmetode, 30 mandater til Ap+SV+R+MDG mot 29 for Frp+H+KrF+V.

3) Målingene i Oslo så langt antyder at den rødgrønne vekst i hovedstaden relativt sett kan være sterkere enn den nasjonale. Årsaken er særlig MDGs fremmarsj i Oslo.

4) Sentio for Klassekampen i juni hadde for Oslo +19 pst for summen av Ap+Sp+SV+R+MDG. Snittet for disse partiene på de nasjonale kommunevalgmålingene er hittil i juni +12 pst.

5) Vi takker Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene i den nasjonale kommunevalgmålingen fra Respons for Aftenposten og Bergens Tidende. Både i mai og juni fant Respons et rødgrønt flertall blant respondentene på Østlandet.

Nasjonale målinger kommunevalg – blokkstilling

Månedssnitt nasjonale kommunevalgmålinger

jun.15 mai.15 apr.15 mar.15 feb.15 jan.15 kvlg 11
Ap 34,1 33,4 36,4 35,3 37,8 37,8 31,7
Sp 7,1 7,1 6,9 7,3 6,6 6,5 6,7
SV 3,5 4,5 3,8 3,6 3,7 3,5 4,1
R 1,5 1,5 1,7 2,2 1,7 1,3 1,5
MDG 4,1 3,4 3,5 2,7 3,3 3,1 0,9
Ap+Sp+SV+R+MDG 50,3 49,9 52,3 51,1 53,1 52,2 44,9
Frp 10,7 9,8 9 9,7 9,1 8,6 11,4
H 26 29,2 26 26,2 27 27,8 28
KrF 5,2 4,5 5 5,2 4,8 4,3 5,6
V 5,4 5,1 5,4 5 4,4 5,3 6,3
Frp+H+KrF+V 47,3 48,6 45,4 46,1 45,3 46 51,3

Oslo – med samme relative endring som snittet av landsmålinger om kommunevalg

Summen kan overstige 100 pst, se nærmere OM-siden – forholdet mellom nivåene er det sentrale.

jun.15 mai.15 apr.15 mar.15 feb.15 jan.15 Oslo k-11 Nasjonalt k-11
Ap+Sp+SV+R+MDG 51,5 51,5 53,6 52,4 54,4 53,5 46 44,9
Frp+H+KrF+V 49,1 49,8 47,2 47,9 47,1 47,8 53,3 51,3

Østlandet – kommunevalg – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Summen av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark. De spurte i landsdelen på Respons' nasjonale kommunevalgmålinger. Merk større usikkerhet enn for landsmålingen.

jun.15 mai.15 kvlg 11
Ap 37 37 34,4
Sp 4 6 5,1
SV 3 3 4,3
R 2 2 1,5
MDG 5 4 1,1
Ap+Sp+SV+R+MDG 51 52 46,4
Frp 9 8 9,9
H 29 31 30,6
KrF 4 3 3,6
V 8 4 6,4
Frp+H+KrF+V 50 46 50,5
Andre 0 2 3,1

Summen kan overstige 100 pga byråets avrunding.

Oslo – Sentio for Klassekampen

jun.15 apr.15 kvlg.11
Ap 36,7 39,4 33,1
SV 5,4 5,7 6,3
R 3,6 2,6 3,6
MDG 8,4 7 2,5
Ap+SV+R+MDG 54,1 54,7 45,5
Frp 6,7 4,7 7
H 30,3 29,9 35,7
KrF 2,4 2,3 2,4
V 5,6 7,3 8,2
Frp+H+KrF+V 45 44,2 53,3
Sp 0,8 0,9 0,5

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Sentio / KK 10/6-15 23 1 3 27 5 27
Sentio / KK 16/4-15 21 1 4 26 3 29
Respons / Aftenp. 25/3-15 21 1 4 26 4 29
Respons / Aftenp. 18/12-14 21 2 5 28 4 27
InFact / Ap 14/11-14 19 2 6 27 4 28
Sentio / KK 13/9-14 24 1 5 30 3 26
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25

Oslo 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 18/12-14 Respons / Aftenp. 25/3-15 Sentio / KK 16/4-15 Sentio / KK 10/6-15
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 36,9 39,8 39,4 36,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 25,5 28,1 29,9 30,3
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,2 6,2 4,7 6,7
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 5,8 6,6 5,7 5,4
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,6 2,1 2,3 2,4
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,9 7,4 7,3 5,6
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 6,4 6,5 7,0 8,4
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 3,9 2,6 2,6 3,6
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,0 0,0 0,3 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 53,8 56,2 55,6 54,9
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 46,2 43,8 44,2 45,0
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 12,3 10,2 10,5 8,8

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner