Poll of polls

Har Ap tapt 150 000 velgere på sykehussaken?

Publisert 17. januar 2011. Sist endret 17. januar 2011.

Verdens Gang har "opplysninger" om at "Aps interne vurdering [er] at tapet [av] 150 000 Ap-velgere de siste månedene, i stor grad skyldes sykehusbråket" (VG 16. januar 2011 side 4). VGs lesere får ikke vite om bakgrunnen for denne "interne vurdering" i Arbeiderpartiet.

Når velgerne er spurt om stemmegivning ved kommunestyrevalg, og målingene er omregnet til landstendens (poll of polls), har Arbeiderpartiet vært stabile siste halvår. Siden uke 25 har Arbeiderpartiets høyeste nivå på poll of polls vært 28,2. Det laveste har vært 27,2.

Når velgerne er spurt om stemmegivning ved fylkestingsvalg, med omregning til landstendens som nevnt, har Arbeiderpartiets nivåer siste halvår variert mellom 28,4 og 30,0.

Når velgerne er spurt om stemmegivning ved stortingsvalg, har snittet for Ap av de månedlige landsmålingene siden august 2010 variert mellom 26,1 (desember) og 28,9 (oktober). Snittet så langt i januar er 27,2.

Arbeiderpartiets utvikling på målingene siste halvår har dermed vært lineær. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på et velgertap på 150.000 på en enkelt sak. Med valgdeltakelsen i 2009 svarer 150.000 til ca 5,5%.

Det kan ikke utelukkes at Arbeiderpartiet har vært oppdragsgiver for upubliserte målinger som kan bekrefte VGs "opplysninger". Med Ap's ressurser er det nærliggende at partiet er oppdragsgiver for enkelte målinger som bare publiseres internt. Men på bakgrunn av publiserte målinger siden ettersommeren der velgerne er spurt om stemmegivning ved hhv kommunestyre-, fylkestings- eller stortingsvalg, er det ikke sannsynlig at en enkelt sak - "sykehusbråket" - kan begrunne et velgerfrafall på 150.000 for landets største parti.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene