Poll of polls

MDG på pollofpolls – enda en gang

Publisert 6. juni 2015. Sist endret 6. juni 2015.

1) Vi har i dag gjort et nytt tiltak for å synliggjøre MDG sterkere på pollofpolls.no.

2) Klikkes det på månedssnittene for nasjonale kommunevalgmålinger på kommuneforsiden, er det fra og med i dag også inntatt tabell der "andre" er spesifisert, bl.a. MDG.

3) MDGs månedssnitt på nasjonale kommunevalgmålinger vil uten videre fremgå av dette oppsettet.

4) Det fremgår at MDGs månedssnitt på nasjonale kommunevalgmålinger i år er 3,1 (januar) – 3,3 (februar) – 2,7 (mars) – 3,3 (april) – 3,3 (mai) – 4,0 (juni).

5) På målinger der velgerne spørres om stemmegivning ved både stortings- og kommunevalg, har MDG så langt hatt problemer med å få alle velgerne på stortingsspørsmålet med over til kommunespørsmålet.

6) Et tilbakevendende spørsmål er om MDG kan få egen søyle på alle målinger og snittberegninger på våre nettsider. Vi redegjorde for dette 6. desember 2014.

7) Årsaken til at vi ikke har egen søyle for MDG er, som det fremgår av kommentaren 6. desember, på ingen måte vrangvilje, men at vi har 30.000 linjer med kode som grunnlag for dette nettstedet, og "alt henger sammen med alt" som Gro Harlem Brundtland ville ha sagt.

8) Søyler for MDG ville nødvendiggjort en tilnærmet fullstendig ny gjennomgang av alle disse 30.000 linjer med kode. Det har vi f.t. ikke tid til – dette nettstedet er et hobby- og fritidsprosjekt. Koden ble i hovedsak utarbeidet på et tidspunkt da MDG sjelden var registrert med oppslutning i målingene.

9) Det vil også fremgå av kommentaren 6. desember 2014 at vi har gjort en rekke tiltak for å synliggjøre MDG bedre.

10) Så vil vi, i all beskjedenhet, tillate oss å nevne at den samlede informasjon om MDG på dette nettstedet når det bl.a. gjelder bakgrunnstall er betydelig. Se senest omtale av Norstats stortingsmåling for NRK i mai.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no