Poll of polls

Er Sp "ordførerpartiet"?

Publisert 15. januar 2011. Sist endret 15. januar 2011.

"Senterpartiet har i alle år hatt et antall ordførere som overstiger partiets oppslutning på landsplan." Sitatet er fra Dagbladets hovedleder 15. januar 2011.

Tilsvarende utsagn står stadig å lese om Senterpartiet. Partiet har såvidt pollofpolls.no kan se 83 ordførere. Disse dekker 7,3% av befolkningen iht SSB 30. sep 2010. Sp fikk 8,0% i kommunevalget 2007.

Med ordførere i kommuner som samlet har en mindre andel av befolkningen enn Senterpartiets stemmeandel i 2007, synes det upresist å hevde at partiet har "et antall ordførere som overstiger partiets oppslutning på landsplan".

Når det gjelder Senterpartiet som "ordførerparti", er det kanskje mer nærliggende å fremheve at ordførerne utgjør ryggraden i Sp, i større grad enn i andre partier. Sett i lys av Sp's lave antall representanter på Stortinget og antall statsråder blir de tallrike ordførerne, selv om de er i små kommuner, relativt sett mer toneangivende i Senterpartiet enn hos bl.a. regjeringskollega SV som med 6,2% av stemmene i 2007 fikk seks ordførere i kommuner som samlet har 0,6% av landets innbyggere.

Til sammenligning har - såvidt pollofpolls.no kan se - Arbeiderpartiet ordførere i 180 kommuner som dekker 32,3% av befolkningen med 29,6% av stemmene K-2007. Høyre har ledelsen i 81 kommuner med 43,5% av befolkningen. Høyre fikk 19,3% av stemmene i K-2007. For Høyre veier Oslo (ordfører og byrådsleder) og Bergen (byrådsleder) tungt når det gjelder andel av befolkningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering