Poll of polls

Valiumtid i Oslo – II

Publisert 10. mai 2015. Sist endret 10. mai 2015.

1) Landsmålingene med spørsmål om kommunevalg som er tatt opp etter Arbeiderpartiets landsmøte viser nedkjøling for Ap, sammenlignet med årets fire første måneder (TNS Gallup/TV2 og Respons/Aftp/BT).

2) Så fremt endringene på blokknivå i Oslo svarer til den relative endringen nasjonalt, var det et rødgrønt forsprang fra januar til april.

3) I mai er det med en slik beregning tilnærmet dødt løp. Merk at denne beregningen ikke tar hensyn til mulige særlige lokale endringer i Oslo.

4) Skulle endringen blant Respons' spurte på Østlandet svarer til endringen i Oslo, har de rødgrønne en marginal ledelse i hovedstaden – men merk de særlige feilkildene ved både beregningsmåten og grunnlaget (færre spurte på Østlandet enn landsmålingen).

5) En ekstra usikkerhet ved landsmålingene så langt er at gruppen "andre" (dvs andre enn stortingspartiene og Rødt) høyst sannsynlig vil være høyere i valget enn målingene i første halvår.

6) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) har iflg Respons' nasjonale kommunevalgmåling i mai flere gjerdesittere av egne 2013-velgere (235.000) enn Ap+Sp+SV+MDG (150.000). Er forholdet det samme i Oslo, kan det gi byrådspartiene en større mulighet for mobilisering.

7) Vi takker kommentator Thomas Boe Hornburg i Aftenposten for innsyn i Respons\' bakgrunnstall, bl.a. for Østlandet.

8) Jon Aabye har med takk regnet ut prosentandelene i kvlg 2011 i tabellen under for Østlandet.

Nasjonale målinger kommunevalg – blokkstilling

Månedssnitt nasjonale kommunevalgmålinger

mai.15 apr.15 mar.15 feb.15 jan.15 kvlg 11
Ap 33,4 36,4 35,3 37,8 37,8 31,7
Sp 7,1 6,9 7,3 6,6 6,5 6,7
SV 4,5 3,8 3,6 3,7 3,5 4,1
R 1,5 1,7 2,2 1,7 1,3 1,5
MDG 3,4 3,5 2,7 3,3 3,1 0,9
Ap+Sp+SV+R+MDG 49,9 52,3 51,1 53,1 52,2 44,9
Frp 9,8 9 9,7 9,1 8,6 11,4
H 29,2 26 26,2 27 27,8 28
KrF 4,5 5 5,2 4,8 4,3 5,6
V 5,1 5,4 5 4,4 5,3 6,3
Frp+H+KrF+V 48,6 45,4 46,1 45,3 46 51,3

Oslo – med samme relative blokkendring som nasjonalt

Summen kan overstige 100 pst, se nærmere OM-siden – forholdet mellom nivåene er det sentrale.

mai.15 apr.15 mar.15 feb.15 jan.15 kvlg 11
Ap+Sp+SV+R+MDG 51,1 53,6 52,4 54,4 53,5 46
Frp+H+KrF+V 50,5 47,2 47,9 47,1 47,8 53,3

Østlandet – kommunevalg – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende

Summen av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark. De spurte i landsdelen på Respons' nasjonale kommunevalgmålinger. Merk større usikkerhet enn for landsmålingen.

mai.15 kvlg 11
Ap 37 34,4
Sp 6 5,1
SV 3 4,3
R 2 1,5
MDG 4 1,1
Ap+Sp+SV+R+MDG 52 46,4
Frp 8 9,9
H 31 30,6
KrF 3 3,6
V 4 6,4
Frp+H+KrF+V 46 50,5
Andre 2 3,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner