Poll of polls

Høyre januar-vinner

Publisert 15. januar 2011. Sist endret 16. januar 2011.

Høyre er vinneren på snittet av de fire første nasjonale stortingsvalgmålingene i lokalvalgåret 2011 - Nationen/Klassekampen/Norfakta, TV2/TNS Gallup, NRK/Norstat og Aftenposten/Respons.

Sammenlignet med målingene fra disse mediene/byråene publisert i desember, har Høyre +1,4.

Høyre og Frp har på snittet av disse fire første målingene 49,9 (27,2 vs 22,7).

Hvis Høyre i forhold til dette snittet reduseres 0,5%, Frp reduseres 0,4%, Arbeiderpartiet gis pluss 0,8% og Venstre pluss 0,1%, blir bildet et annet. Disse marginale endringene bringer Frp og Høyre til 49,0% og mindretall med 84 av 169 stortingsmandater. Se nedenfor.

Stortingsmålingene så langt i januar illustrerer det vi har sett ofte før - at det ikke er et symmetrisk utvekslingsforhold mellom Frp og Høyre. Når Frp faller, fanger Høyre normalt opp bare en del av fallet. Frp har minus 2,2 på snittet av de fire første stortingsmålingene i januar mot de tilsvarende i desember. Høyre har pluss 1,4. Regjeringspartiene samlet har pluss 0,7.

Aftenposten skriver 15. januar 2011 på lederplass at skulle januar-målingen fra Respons/Aftenposten "bli noe i nærheten av høstens valgresultat vil det føre til store endringer i landets kommunestyrer". Denne påstanden synes av sammenhengen å ha si bakgrunn i at Aftenpostens lederskribent sammenligner med stortingsvalget 2009 da Ap fikk over 35%.

Til høsten skal partiene ikke sammenlignes mot 2009, men mot 2007. Ap fikk 29,6 i K-2007. Basert på lokale målinger der velgerne er spurt om stemmegivning ved kommunevalg, kan ingen foreløpig utelukke at både Ap og de rødgrønne samlet kan holde stillingen noenlunde mot 2007.

Nasjonale stortingsvalgmålinger publisert januar 2011

Endringer mot måling fra samme medium/byrå publisert desember 2010.

Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre
Nat/KK/Norfakta 0,7 2,7 -4,7 2 0,7 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5
TV2/TNS Gallup -1,5 1 0 -1,4 1,6 1 -1,1 1,1 -0,9
NRK/Norstat -1,6 1,4 -2,2 0,7 1,5 0,7 0,3 -0,1 -0,7
Aftenposten/Respons 0,9 0,6 -1,9 -0,3 -0,8 0,4 0,8 -0,4 0,7
Snitt -0,4 1,4 -2,2 0,3 0,8 0,5 -0,1 0,1 -0,4

Snittet av disse fire målingene

Ap 27,2
H 27,2
Frp 22,7
SV 5,7
Sp 5,3
KrF 5,1
V 3,9
R 1,6

Stortingsmandater iht dette snittet

Mandater Herav utjevning
Ap 48 0
H 49 6
Frp 41 1
SV 10 3
Sp 9 4
KrF 9 5
V 2 0
R 1 0

Frp og H har her et tilsynelatende komfortabelt flertall med 90/169.

Venstre passerer sperregrensen

Forutsatt at Venstre får +0,1% mot snittet, og passerer sperregrensen med 4%, Høyre -0,1% mot snittet.

Mandater Herav utjevning
Ap 48 0
H 45 2
Frp 40 0
SV 10 4
Sp 9 4
KrF 9 5
V 7 4
R 1 0

Endringen med V +0,1 og H -0,1 innebærer at flertallet for Frp og H er blitt tynt - 85/169 - Frp og H taper samlet fem mandater på at Venstre passerer sperregrensen.

Venstre passerer sperregrensen, liten Ap-mobilisering

Snittet av de fire første stortingsmålingene jan 2011, men Ap +0,8 og H -0,5 og Frp -0,4 og V +0,1.

Mandater Herav utjevning
Ap 49 0
H 44 1
Frp 40 0
SV 10 4
Sp 9 4
KrF 9 5
V 7 5
R 1 0

Ap forutsettes her å ha 28,0 - H 26,7 - Frp 22,3 - V 4,0 - de øvrige som snittet av de fire første stortingsmålingene i januar 2011. Frp og Høyre er i mindretall med 84/169, tross samlet 49,0% av stemmene.

Mandatberegningene foretatt med poll of polls' mandatberegningsprogram, forutsatt samme relative endering mot S-2009 i alle 19 fylker.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger