Poll of polls

Fylkene: SV i pluss mot 2011

Publisert 18. april 2015. Sist endret 19. april 2015.

1) Tabellene under bygger på målinger i 21 kommuner og 10 fylker publisert 1. mars – 18. april 2015.

2) Vi ser bl.a. at SV så langt gjør det skarpere i fylkestingsvalget enn partiets resultat i 2011. En viktig årsak er solide tall i Hordaland. Audun Lysbakkens hjemfylke kan også i år bli avgjørende for om SV passerer fire pst nasjonalt.

3) Forrige gang vi hadde en løypemelding fra fylkestingsvalget – 25. september 2014 – var SV også i pluss mot 2011.

4) I tabellen for fylkestingsvalget er Oslo med. Tas Oslo bort, blir nivåene i poll of polls fylkestingsvalget Ap 38,7 – H 25,1 – Frp 9,2 – KrF 5,3 – Sp 6,3 – V 5,4 – SV 4,7 – MDG 3,2.

5) Beregningene for MDG under har samme grunnlag som de øvrige partiene – relativ endring mot 2011 (se OM-siden). Vi har på denne plass redegjort tidligere for problemene med en slik beregningsmåte for MDG, i lys av partiets lave nivå i 2011.

6) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Poll of polls kommunestyre- og fylkestingsvalget

21 kommuner og 10 fylker publisert målinger 1. mars – 18. april 2015

Kvlg 2015 Kvlg 2011 "Landstendens" F-valg 2015 F-valg 2011 "Landstendens"
Ap 335702 282931 37,6 469005 399932 38,9
H 245003 286990 23,6 310416 350661 24,5
Frp 71752 92686 9,1 115043 149729 9,0
KrF 39168 39715 5,6 85632 92619 5,4
Sp 15251 14616 6,6 81870 80733 6,4
V 53226 58034 5,8 75084 80444 5,3
SV 41818 43324 4,0 59107 57200 4,5
MDG 42905 15656 2,6 21722 7653 3,7

21 målte kommuner leverte 876.653 stemmer i kvlg 2011 = 36 pst av stemmene. 10 målte fylker leverte 1.282.887 stemmer i fylkestingsvalget 2011 = 59 pst av stemmene. Kilde for målingene i kommunene fremgår av poll of polls kommunevalget 2015 uke 16 Kilde for målingene i fylkene fremgår av poll of polls fylkestingsvalget 2015 uke 16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV