Poll of polls

MDG på vippen i Oslo

Publisert 16. april 2015. Sist endret 16. april 2015.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Sentio for KK.
OEEV
Ap39,45,521,0
H29,9-3,5-2,7
Frp4,7-2,9-1,4
SV5,7-1,4-4,4
Sp0,90,30,1
KrF2,30,30,6
V7,3-0,4-1,8
MDG7,02,7-3,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – kommunevalg – Sentio for Klassekampen, publisert 16. april 2015.

Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved journalist Jens Kihlm, for innsyn i bakgrunnstallene.

Målingen gir 29 mandater til Ap+SV+R – 26 til Frp+H+KrF+V – fire til MDG på vippen.

1) Vår andre hilsen til Arbeiderpartiets landsmøte – spesielt delegasjonen fra Oslo og i særdeleshet Raymond Johansen – er at vi legger ut for Ap hyggelige bakgrunnstall i målingen fra Sentio for Klassekampen.

2) Ap scorer solid i alle segmenter, og ble målt på 39-tallet – i likhet med Respons for Aftenposten i mars.

3) Velgere som ikke stemte i kvlg 2011, men som iflg Sentio er aktivisert (hjemmesittere og fire årskull førstegangsvelgere), fordeler seg 60-39 mellom blokkene. Sett fra rødgrønn side, er det en sunn matrise.

4) Opposisjojnen (Ap+SV+R+MDG) har iflg Sentio 13.000 velgere fra 2011 på gjerdet. Byrådssiden (Frp+H+KrF+V) har nesten 31.000. Dette er en risiko for Raymond Johansen. Skulle f.eks. begge blokkene aktivisere halvparten av sine gjerdesittere, gir det et pluss for opposisjonen på 6.500, for byrådssiden 15.500. Forskjellen mellom blokkene vil da synke med 9.000 stemmer. Oslo leverte 310.312 stemmer i kvlg 2011.

5) En annen mulig risiko for Raymond Johansen er svarprosenten på målingen som var 76. Valgdeltakelsen i Oslo i 2011 var 65. Forutsatt samme deltakelse i år, er det 34.000 "for mange" velgere inne i Sentios undersøkelse. Spørsmålet blir da om de første 310.000 (som stemte i 2011) fordeler seg på samme måte som de "ekstra" 34.000.

6) Av stortingspartiene er, iflg Sentio, Venstre den største leverandøren av Oslo-velgere til MDG. Hver sjette V-velger fra 2011 svarte MDG når Sentio ringte, og hver tiende svarte Ap. Samlet lekkasje fra Oslo Venstre til Ap og MDG er nesten 7.000. Skulle Venstre begrense denne lekkasjen, vil partiets sjanser for fortsatt byrådsmakt stige.

7) SVs minus mot MDG er på denne målingen marginal.

8) I tabellen under er Sentios bakgrunnstall i Oslo stilt sammen med NRK/Norstats nasjonale kommunevalgmåling publisert 15. april. Begge målingene er vektet mot kvlg 2011, og kan derfor sammenlignes.

Sentio/Klassekampen Oslo vs Norstat/NRK nasjonalt – april 2015. Begge vektet mot kvlg 2011

Lojalitet mot kvlg 2011

Sentio/Oslo Norstat/nasjonalt
Ap 88 82
Frp 63 60
H 73 76
KrF 77 78
R 63 61
Sp 100 72
SV 68 47
V 40 47
MDG 61 87

Andel av 2011-velgerne som nå er "ikke sikker" (på "gjerdet")

Sentio/Oslo Norstat/nasjonalt
Ap 8 9
Frp 19 12
H 18 9
KrF 19 10
R 19 16
Sp 0 16
SV 10 16
V 21 33
MDG 17 7

Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i kvlg 2011

Sentio/Oslo Norstat/nasjonalt
Ap 41 41
Frp 1 6
H 23 25
KrF 2 4
R 1 1
Sp 0 7
SV 6 3
V 13 5
MDG 11 5

Denne gruppen omfatter aktiviserte hjemmesittere fra kvlg 2011, og fire nye årskull velgere, født 1994–1997.

Lekkasje til Ap i pst av partienes 2011-velgere

Sentio/Oslo Norstat/nasjonalt
Frp 9 12
H 4 8
KrF 4 2
R 7
Sp 0 7
SV 13 15
V 10 14
MDG 4

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Sentio / KK 16/4-15 21 1 4 26 3 29
Respons / Aftenp. 25/3-15 21 1 4 26 4 29
Respons / Aftenp. 18/12-14 21 2 5 28 4 27
InFact / Ap 14/11-14 19 2 6 27 4 28
Sentio / KK 13/9-14 24 1 5 30 3 26
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2015

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 InFact / Ap 14/11-14 Respons / Aftenp. 18/12-14 Respons / Aftenp. 25/3-15 Sentio / KK 16/4-15
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 36,0 36,9 39,8 39,4
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 23,4 25,5 28,1 29,9
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 8,2 9,2 6,2 4,7
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,2 5,8 6,6 5,7
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 1,1 0,8 0,7 0,9
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,5 2,6 2,1 2,3
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 10,6 8,9 7,4 7,3
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 7,5 6,4 6,5 7,0
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 3,8 3,9 2,6 2,6
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,8 0,0 0,0 0,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 54,6 53,8 56,2 55,6
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 44,7 46,2 43,8 44,2
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 14,2 12,3 10,2 10,5

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner