Poll of polls

Lokale vs nasjonale målinger – sprik?

Publisert 17. mars 2015. Sist endret 17. mars 2015.

1) Mulige sprik mellom lokale og nasjonale målinger:

(i) En poll of polls for Høyre basert på lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 17. mars 2015 gir 22,0. Partiets snitt på nasjonale kommunevalgmålinger har vært 27,8 (januar) – 27,0 (februar) – 26,2 (mars). Spriket har vært til stede i alle de tre månedene (januar – mars) der vi kan sammenligne lokale målinger om kommunevalg med nasjonale.

(ii) En poll of polls for Arbeiderpartiet basert på lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 17. mars 2015 gir 37,9. Partiets snitt på de nasjonale kommunevalgmålingene har vært 37,8 (januar og februar) og 35,3 (mars).

(iii) Vi har så langt få lokale målinger i mars som kan bekrefte eller avkrefte en mulig nedkjøling av Arbeiderpartiet på spørsmål om kommunevalg (jfr. nedkjølingen nasjonale kommunevalg-målinger har funnet i mars for Ap). Sammenlignes lokale målinger i januar og februar med nasjonale målinger i disse månedene, blir det et bra sammenfall for Ap.

(iv) En poll of polls for Fremskrittspartiet basert på lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 17. mars 2015 gir 11,2. Partiets snitt på de nasjonale kommunevalgmålingene har vært 8,6 (januar) – 9,1 (februar) – 9,7 (mars). For Frp er det derfor et sprik mellom lokale og nasjonale målinger, men mindre enn for Høyre.

2) Kan ulik spørsmålsstilling mellom lokale og nasjonale målinger gi en (delvis) forklaring? I lokale målinger spørres bare om kommunevalg. To av tre byråer som har hatt nasjonale kommunevalgmålinger (TV2/TNS Gallup og NRK/Norstat) spør om både stortings- og kommunevalg. Et problem blir da om respondentenes svar på det ene valget kan smitte over på det andre. På den annen side spurte InFact for VG i mars bare om kommunevalg, og fant samme hovedtendens som TNS Gallup og Norstat. Det er derfor – trolig – vanskelig å hevde at de ulike spørsmålsstillingene kan ha vesentlig betydning.

3) Et annet spørsmål er om ulike referansevalg kan ha betydning. Av de nasjonale kommunevalgmålingene vekter Norstat mot kvlg 2011. TNS Gallup og InFact vekter mot stv 2013. Alle tre byråer har likevel i hovedsak samme tendens i mars. Det blir derfor – trolig – også vanskelig å hevde at ulike referansevalg kan ha vesentlig betydning.

4) En mulig forklaring kan også være at lokale målinger fra november til mars bare dekker knapt 50 pst av stemmene i kvlg 2011. For Høyre dekkes en større andel, fordi flere av partiets sterkeste kommuner er målt, bl.a. Oslo, Bergen, Stavanger. Høyres sterke målinger i Bærum (Sentio 49 pst) og Sola (Sentio 38 pst) kan tyde på at partiet gjør det skarpt i folkerike kjerneområder i randsonen til byene i Sør-Norge, og hittil er få slike kommuner målt.

5) Det gjenstår å se om Høyre i kommuner som ennå ikke er målt kan ha så høye nivåer at det – i hvert fall delvis – kan utjevne spriket mellom lokale og nasjonale tall.

6) Det gjenstår også å se om Høyre i nær fremtid vil få vekst på lokale målinger som kan redusere forskjellen til de nasjonale målingene.

7) For Høyre er forskjellen mellom lokale og nasjonale tall størst for InFact. En poll of polls for Høyre basert på InFacts lokale målinger om kommunevalg fra november antyder ca 20 pst nasjonalt for statsministerens parti. InFacts nasjonale kommunevalgmåling for VG i mars viste 25,6 for Høyre.

8) Flere av leserne av pollofpolls.no har større kompetanse enn det vi har på utvalgsundersøkelser. Skulle noen lesere ha synspunkter på årsakene til forskjeller mellom lokale og nasjonale målinger, skal vi stille spalteplass til rådighet.

9) Tabellene under er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

Snitt nasjonale kommunevalgmålinger – Ap, Høyre, Frp

Mars Februar Januar
Ap 35,3 37,8 37,8
H 26,2 27 27,8
Frp 9,7 9,1 8,6
H+Frp 35,9 36,1 36,4

Snittet basert på TV2/TNS Gallup, NRK/Norstat, VG/InFact (mars) og de to førstnevnte i jan og febr

Lokale kommunevalgmålinger – Ap – 1. nov 14 til 17. mars 15 – etter landstendens

"Landstendens" etter relativ endring mot kvlg 2011

2015 2011 Landstendens Kilde Dato
Eidsberg 1761 1016 54,9 Opinion/SA 12.des
Sandnes 10596 6568 51,1 InFact/Ap 14.feb
Tromsø 13809 8910 49,1 InFact/Nordlys 05.mar
Haugesund 6474 4450 46,0 Sentio/Ap 14.feb
Bergen 52092 37408 44,1 InFact/BA 16.feb
Ålesund 6712 4760 44,6 InFact/Ap 16.des
Drammen 11445 8896 40,7 InFact/Ap 20.des
Kragerø 2340 1848 40,1 InFact/Ap 13.nov
Lillehammer 6548 5204 39,8 MI/GD 11.des
Songdalen 752 598 39,8 Norfakta/Budstikka 28.jan
Vågan 1661 1334 39,4 InFact/Lofotp. 29.jan
Vestvågøy 1737 1399 39,3 InFact/Lofotp. 29.jan
Bodø 9976 8066 39,1 InFact/Ap 20.nov
Trondheim 42831 35438 38,3 Respons/Adressa 12.mar
Ullensaker 5187 4294 38,2 InFact/Ap 11.mar
Kristiansand 12198 10184 37,9 InFact/Ap 06.des
Porsgrunn 6881 5747 37,9 InFact/Ap 13.nov
Notodden 2218 1874 37,5 InFact/Ap 13.nov
Horten 5478 4646 37,3 Sentio/Gjeng. 26.jan
Ringsaker 8732 7610 36,3 Sentio/HA 18.feb
Gjøvik 6839 5998 36,1 Sentio/OA 27.nov
Søgne 1309 1153 35,9 Norfakta/Budstikka 28.jan
Skien 10120 8938 35,8 InFact/Ap 13.nov
Bærum 14124 12475 35,8 Sentio/Høyre 12.feb
Oslo 114505 102707 35,3 Respons/Aftenp. 18.des
Hamar 6380 5846 34,5 Sentio/HA 17.feb
Sola 1964 1800 34,5 Sentio/Høyre 10.mar
Kongsberg 4795 4404 34,5 Sentio/LP 20.jan
Verran 476 439 34,3 Sentio/Lokalav.V-N 14.jan
Bamble 2551 2413 33,5 InFact/Ap 13.nov
Stavanger 18434 17618 33,1 InFact/Ap 21.des
Askim 2455 2400 32,4 Opinion/SA 12.des
Stange 5164 5067 32,3 Sentio/HA 20.feb
Fauske 1698 1669 32,2 NorfaktaSaltenp 14.mar
Løten 1894 1889 31,7 Sentio/HA 19.feb
Kvinnherad 1593 1674 30,1 Norfakta/Grenda 26.feb
SUM 403729 336740 37,9

Lokale kommunevalgmålinger – Høyre – 1. nov 14 til 17. mars 15 – etter landstendens

"Landstendens" etter relativ endring mot kvlg 2011

2015 2011 Landstendens Kilde Dato
Stange 1484 1124 37,0 Sentio/HA 20.feb
Bamble 1222 945 36,2 InFact/Ap 13.nov
Songdalen 497 433 32,1 Norfakta/Budstikka 28.jan
Ullensaker 2600 2464 29,5 InFact/Ap 11.mar
Sola 4137 3980 29,1 Sentio/Høyre 10.mar
Kongsberg 2348 2269 29,0 Sentio/LP 20.jan
Kvinnherad 2146 2077 28,9 Norfakta/Grenda 26.feb
Søgne 1590 1596 27,9 Norfakta/Budstikka 28.jan
Kristiansand 10191 10220 27,9 InFact/Ap 06.des
Løten 409 422 27,1 Sentio/HA 19.feb
Bærum 29017 30296 26,8 Sentio/Høyre 12.feb
Askim 1990 2081 26,8 Opinion/SA 12.des
Gjøvik 3169 3336 26,6 Sentio/OA 27.nov
Notodden 994 1059 26,3 InFact/Ap 13.nov
Porsgrunn 2956 3317 24,9 InFact/Ap 13.nov
Lillehammer 2671 3018 24,8 MI/GD 11.des
Fauske 822 937 24,6 NorfaktaSaltenp 14.mar
Ålesund 4932 5722 24,1 InFact/Ap 16.des
Bodø 4738 5529 24,0 InFact/Ap 20.nov
Hamar 2520 2977 23,7 Sentio/HA 17.feb
Trondheim 20520 24367 23,6 Respons/Adressa 12.mar
Sandnes 7517 9044 23,3 InFact/Ap 14.feb
Horten 4151 5031 23,1 Sentio/Gjeng. 26.jan
Ringsaker 1677 2105 22,3 Sentio/HA 18.feb
Skien 5048 6377 22,2 InFact/Ap 13.nov
Stavanger 16365 20694 22,1 InFact/Ap 21.des
Haugesund 4688 5933 22,1 Sentio/Ap 14.feb
Bergen 33339 45783 20,4 InFact/BA 16.feb
Oslo 79130 110776 20,0 Respons/Aftenp. 18.des
Kragerø 1138 1636 19,5 InFact/Ap 13.nov
Drammen 10352 15045 19,3 InFact/Ap 20.des
Eidsberg 1409 2168 18,2 Opinion/SA 12.des
Vestvågøy 887 1396 17,8 InFact/Lofotp. 29.jan
Vågan 715 1249 16,0 InFact/Lofotp. 29.jan
Tromsø 5604 12171 12,9 InFact/Nordlys 05.mar
Verran 29 0 0,0 Sentio/Lokalav.V-N 14.jan
SUM 273002 347577 22,0

Lokale kommunevalgmålinger – Frp – 1. nov 14 til 17. mars 15 – etter landstendens

"Landstendens" etter relativ endring mot kvlg 2011

2015 2011 Landstendens Kilde Dato
Porsgrunn 3751 1814 23,5 InFact/Ap 13.nov
Vestvågøy 907 520 19,8 InFact/Lofotp. 29.jan
Vågan 509 362 16,0 InFact/Lofotp. 29.jan
Drammen 3855 2730 16,0 InFact/Ap 20.des
Stavanger 11133 7983 15,8 InFact/Ap 21.des
Oslo 28549 21852 14,8 Respons/Aftenp. 18.des
Verran 113 87 14,8 Sentio/Lokalav.V-N 14.jan
Kragerø 697 552 14,3 InFact/Ap 13.nov
Notodden 699 588 13,5 InFact/Ap 13.nov
Skien 3349 3077 12,4 InFact/Ap 13.nov
Ringsaker 937 873 12,2 Sentio/HA 18.feb
Askim 730 756 11,0 Opinion/SA 12.des
Lillehammer 681 726 10,7 MI/GD 11.des
Tromsø 4085 4381 10,6 InFact/Nordlys 05.mar
Kristiansand 4092 4369 10,6 InFact/Ap 06.des
Ålesund 4113 4446 10,5 InFact/Ap 16.des
Bamble 1940 2171 10,2 InFact/Ap 13.nov
Haugesund 1692 1891 10,2 Sentio/Ap 14.feb
Sola 1844 2224 9,4 Sentio/Høyre 10.mar
Sandnes 5585 6821 9,3 InFact/Ap 14.feb
Hamar 504 633 9,0 Sentio/HA 17.feb
Bærum 3605 4599 8,9 Sentio/Høyre 12.feb
Bergen 10288 13477 8,7 InFact/BA 16.feb
Fauske 491 662 8,4 NorfaktaSaltenp 14.mar
Stange 511 694 8,4 Sentio/HA 20.feb
Søgne 665 906 8,3 Norfakta/Budstikka 28.jan
Bodø 3785 5277 8,1 InFact/Ap 20.nov
Songdalen 300 422 8,1 Norfakta/Budstikka 28.jan
Kvinnherad 644 906 8,1 Norfakta/Grenda 26.feb
Horten 709 1005 8,0 Sentio/Gjeng. 26.jan
Ullensaker 3386 4874 7,9 InFact/Ap 11.mar
Gjøvik 487 734 7,5 Sentio/OA 27.nov
Trondheim 5197 8002 7,4 Respons/Adressa 12.mar
Løten 182 287 7,2 Sentio/HA 19.feb
Eidsberg 201 383 6,0 Opinion/SA 12.des
Kongsberg 553 1133 5,5 Sentio/LP 20.jan
SUM 110769 112217 11,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode