Poll of polls

InFact vs Sentio vs Respons vs Norfakta

Publisert 7. mars 2015. Sist endret 7. mars 2015.

1) Tabellene under er med takk utarbeidet av Jon Aabye, og gjelder lokale målinger fra InFact, Sentio, Respons og Norfakta.

2) Fremskrittspartiet gjør det relativt sett skarpest hos InFact, motsatt for Høyre.

3) Byråene har hatt et ulikt antall målinger, og noen kommuner veier uforholdsmessig tungt når byråenes "landstendens" beregnes. Bærum står for halvparten av stemmene i Sentios målinger, og Oslo veier tungt hos InFact og Respons. Tromsø står for to tredjedeler av stemmene hos Norfakta.

4) Det er derfor f.t. grunn til varsomhet med å trekke bastante konklusjoner på bakgrunn av beregningene under.

5) Vi skal i år følge byråene tett, med sikte på å undersøke om det kan være systematiske forskjeller mellom disse. Desto flere lokale målinger som publiseres, desto tyngre grunnlag vil vi få for å klarlegge eventuelle forskjeller. Vi vil derfor om noen tid oppdatere tabellene under.

InFact – lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 5. mars 2015

H FRP AP
2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX
Bamble 1222 945 129,31 1940 2171 89,36 2551 2413 105,72
Porsgrunn 2956 3317 89,12 3751 1814 206,78 6881 5747 119,73
Skien 5048 6377 79,16 3349 3077 108,84 10120 8938 113,22
Kragerø 1138 1636 69,56 697 552 126,27 2340 1848 126,62
Notodden 994 1059 93,86 699 588 118,88 2218 1874 118,36
Bodø 4738 5529 85,69 3785 5277 71,73 9976 8066 123,68
Kristiansand 10191 10220 99,72 4092 4369 93,66 12198 10184 119,78
Ålesund 4932 5722 86,19 4113 4446 92,51 6712 4760 141,01
Drammen 10352 15045 68,81 3855 2730 141,21 11445 8896 128,65
Stavanger 16365 20694 79,08 11133 7983 139,46 18434 17618 104,63
Vågan 715 1249 57,25 509 362 140,61 1661 1334 124,51
Vestvågøy 887 1396 63,54 907 520 174,42 1737 1399 124,16
Sandnes 6370 9044 70,43 5857 6821 85,87 10596 6568 161,33
Bergen 33339 45783 72,82 9376 13477 69,57 52092 37408 139,25
Tromsø 5604 12171 46,04 4085 4381 93,24 13809 8910 154,98
Oslo 72613 110776 65,55 25446 21852 116,45 111712 102707 108,77
Stemmer 177464 250963 70,71 83594 80420 103,95 274482 228670 120,03
Nasjonal tendens 19,8 11,8 38,0

Sentio – lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 5. mars 2015

H FRP AP
2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX
Gjøvik 3169 3336 94,99 487 734 66,35 6839 5998 114,02
Kongsberg 2348 2269 103,48 553 1133 48,81 4795 4404 108,88
Horten 4151 5031 82,51 709 1005 70,55 5478 4646 117,91
Bærum 29017 30296 95,78 3605 4599 78,39 14124 12475 113,22
Haugesund 4688 5933 79,02 1692 1891 89,48 6474 4450 145,48
Hamar 2520 2977 84,65 504 633 79,62 6380 5846 109,13
Ringsaker 1677 2105 79,67 937 873 107,33 8732 7610 114,74
Løten 409 422 96,92 182 287 63,41 1894 1889 100,26
Stange 1484 1124 132,03 511 694 73,63 5164 5067 101,91
Verran 29 0 113 87 129,89 476 439 108,43
Stemmer 49492 53493 92,52 9293 11936 77,86 60356 52824 114,26
Nasjonal tendens 25,9 8,8 36,2

Respons – lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 5. mars 2015

H FRP AP
2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX
Trondheim 22491 24367 92,30 5645 8002 70,54 39247 35438 110,75
Oslo 79130 110776 71,43 28549 21852 130,65 114505 102707 111,49
Sandnes 7517 9044 83,12 5585 6821 81,88 9630 6568 146,62
Bergen 36073 45783 78,79 10288 13477 76,34 49747 37408 132,98
Stemmer 145211 189970 76,44 50067 50152 99,83 213129 182121 117,03
Nasjonal tendens 21,4 11,3 37,0

Norfakta – lokale målinger publisert 1. nov 2014 – 5. mars 2015

H FRP AP
2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX 2015 2011 INDEX
Songdalen 497 433 114,78 300 422 71,09 752 598 125,75
Søgne 1590 1596 99,62 665 906 73,40 1309 1153 113,53
Tromsø 8002 12171 65,75 3106 4381 70,90 13370 8910 150,06
Kvinnherad 2146 2077 103,32 644 906 71,08 1593 1674 95,16
Stemmer 12235 16277 75,17 4715 6615 71,28 17024 12335 138,01
Nasjonal tendens 21,0 8,1 43,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode