Poll of polls

Neglebiting i Oslo

Publisert 12. februar 2015. Sist endret 15. februar 2015.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap

1) InFact for Arbeiderpartiet 14. november 2014: De 59 representantene i Oslo bystyre fordeles med til 28 venstresiden (Ap+SV+R), 27 borgerlige (Frp+H+KrF+V), og fire til MDG på vippen.

2) Respons for Aftenposten 18. desember 2014: Venstresiden 27, borgerlige 28, fire til MDG på vippen.

3) Nasjonal kommunevalgmåling TV2 / TNS Gallup 17. januar 2015: Etter en, relativt sett, solid måling for Høyre på 26,8 pst (28 i kvlg 2011) gir TV2 i sin beregning for Oslo 29 borgerlige, 27 venstresiden, og tre til MDG på vippen.

4) Merk at TV2 i sine mandatberegninger ikke bryter ned basert på samme relative endring over hele landet, slik vi gjør på pollofpolls.no.

5) TV2 har beskrevet sin beregning slik: «TV 2s prognoser bygger på det nasjonale kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup … og er vektet mot resultatene fra stortingsvalget i 2013, resultatene fra kommunevalget i 2011, og lokalpolitiske begivenheter siden valget.»

6) Nasjonal kommunevalgmåling TV2 / TNS Gallup 11. februar 2015: Etter en solid måling for Høyre på 26,9 pst gir TV2 også i februar 30 representanter i Oslo bystyre for venstresiden inkl MDG mot 29 borgerlige – men bare promiller i endringer kan gi fornyet borgerlig flertall.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp. 18/12-14 21 2 5 28 4 27
InFact / Ap 14/11-14 19 2 6 27 4 28
Sentio / KK 13/9-14 24 1 5 30 3 26
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 5/9-14 Sentio / KK 13/9-14 InFact / Ap 14/11-14 Respons / Aftenp. 18/12-14
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 31,4 33,9 36,0 36,9
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,8 33,4 23,4 25,5
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,1 7,6 8,2 9,2
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,5 7,1 6,2 5,8
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,5 0,6 1,1 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,4 2,0 2,5 2,6
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,8 7,7 10,6 8,9
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 5,1 4,3 7,5 6,4
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 3,1 3,3 3,8 3,9
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,3 0,0 0,8 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 46,6 49,2 54,6 53,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 53,1 50,7 44,7 46,2
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,7 10,3 14,2 12,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger