Poll of polls

Jevnere i Oslo – ?

Publisert 19. januar 2015. Sist endret 19. januar 2015.

1) InFact for Arbeiderpartiet publisert 14. november 2014, måling Oslo: De 59 representantene i bystyret fordeles til 28 venstresiden (Ap+SV+R), 27 borgerlige (Frp+H+KrF+V), og fire til MDG på vippen.

2) Respons for Aftenposten publisert 18. desember 2014, måling Oslo: Venstresiden 27, borgerlige 28, fire til MDG på vippen.

3) Landsomfattende kommunevalgmåling TNS Gallup for TV2 lørdag 17. januar 2015: Etter en, relativt sett, sterk nasjonal måling for Høyre på 26,8 pst (28 i kvlg 2011) gir TV2 i sin beregning for Oslo 29 borgerlige, 27 venstresiden, og tre til MDG på vippen.

4) Merk at TV2 i sine mandatberegninger ikke bryter ned basert på samme relative endring over hele landet, slik vi legger til grunn på pollofpolls.no.

5) TV2 har beskrevet grunnlaget for sin beregning slik: «TV 2s prognoser bygger på det nasjonale kommunevalgbarometeret fra TNS Gallup … og er vektet mot resultatene fra stortingsvalget i 2013, resultatene fra kommunevalget i 2011, og lokalpolitiske begivenheter siden valget.» Henvisningen til «lokalpolitiske begivenheter» er en referanse til skjønn utøvd av TV2s valgredaksjon.

6) Endringene i Oslo fra InFact/Ap i november 2014 til TV2 i januar 2015 på bakgrunn av TNS Gallups nasjonale kommunevalgmåling har ført til mindre avstand mellom blokkene i hovedstaden.

7) Spørsmålstegnet i tittelen skyldes at det ofte hefter større usikkerhet ved beregninger i en kommune i lys av en nasjonal måling, sammenlignet med usikkerheten ved en vanlig partimåling.

8) TV2 antar f.t. at Oslo kan få et 30–29 valg mellom blokkene. Etter at hovedstaden innførte parlamentarisk styre, er det bare kommunevalget i 2003 som ble avgjort med 30–29, da med borgerlig side størst.

9) Hadde Venstre fått et valg i Oslo i 2003 som var en promille svakere enn resultatet på 4,2 pst, ville SV vunnet sistemandatet, og Ap+SV+Rødt ville vunnet byrådsmakt. En fellesnevner for kommunevalgene i 2003 og 2015 er at Høyre i begge tilfeller er i regjering.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner