Poll of polls

Høyre – fartsblindhet?

Publisert 12. januar 2015. Sist endret 13. januar 2015.

Erna Solberg
Storting 2021: 20,4 %
S-snitt april: 27,1 %
Kommune 2023: 25,9 %

1) Tabellen under bygger på målinger i kommuner med 40 pst av stemmene i kommunevalget 2011 og 45 pst av Høyres stemmer.

2) Beregningen av "landstendens" må leses med feilkildene som fremgår av Om-siden. Mange av målingene er fra InFact. Hvis InFact måler Høyre lavere enn andre byråer ved lokale målinger – se kommentar på denne plass 10. januar 2015 om forskjeller mellom InFact og andre byråer på stortingsmålinger – kan dette reise en særlig usikkerhet om denne beregningen for statsministerens parti.

3) Har Høyres sterke tall i årene 2010–2014 ført til fartsblindhet blant høyrefolk og observatører?

4) At Høyre er over 20 pst, har ikke vært mønsteret i etterkrigstiden. Skulle Høyre komme over 22 pst i årets valg, er det bare kommunevalgene i 1979 (29,2), 1983 (25,9), 1987 (23,3) og 2011 (28,0) som er bedre etter 1945.

5) Det er bare åtte år siden poll of polls kommunevalget, primo januar 2007, var på 17–18 for Høyre. Etter en for Erna Solberg strevsom valgkamp med bl.a. ordførerskifte i Oslo, så hun 19-tallet valgnatten – til jubel fra partifeller og anerkjennelse fra kommentatorene.

Høyre – kommunevalg – målinger publisert nov/des 2014

Kolonnen "Stemmer 2015" svarer til Høyres resultat kvlg 2015 hvis (i) de målte kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2011, (ii) hvis Høyres resultat svarer til siste måling, og (iii) hvis relativ endring i resten av landet blir som i de målte kommunene.

Kilde Publisert Kommune Stemmer 2015 Stemmer K-2011 Endring pst Godkjente stemmer K-2011
Sentio/Hamar Arb.bl 27.12.2014 Hamar 2646 2977 -11 15752
Respons/BT 23.12.2014 Bergen 40892 45783 -11 130229
InFact/Ap 21.12.2014 Stavanger 16365 20694 -21 60838
InFact/Ap 20.12.2014 Drammen 10352 15045 -30 30357
Respons/Aftp 18.12.2014 Oslo 79130 110776 -29 310312
InFact/NRK 18.12.2014 Østfold 29077 32806 -11 130390
InFact/Ap 16.12.2014 Ålesund 4932 5722 -14 20464
Markedsinfo/GD 11.12.2014 Lillehammer 2671 3018 -11 13095
Respons/Høyre 09.12.2014 Trondheim 22491 24367 -8 89605
InFact/Ap 06.12.2014 Kristiansand 10191 10220 0 38602
Sentio/Oppl Arb.bl. 27.11.2014 Gjøvik 3169 3336 -5 13901
InFact/Ap 20.11.2014 Bodø 4738 5529 -14 23808
InFact/Ap 13.11.2014 Porsgrunn 2956 3317 -11 17288
InFact/Ap 13.11.2014 Bamble 1222 945 29 6712
InFact/Ap 13.11.2014 Kragerø 1138 1636 -30 5443
InFact/Ap 13.11.2014 Skien 5048 6377 -21 23924
InFact/Ap 13.11.2014 Notodden 994 1059 -6 5777
InFact/Nordlys 07.11.2014 Tromsø 9082 12171 -25 33762
SUM 247094 305778 -19 970259
K-2011 nasjonalt stemmer 678732
K-2011 nasjonalt pst 27,99
Endring pst -19
"Landstendens" 22,61
Oslo holdt utenfor 24,11

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H