Poll of polls

Blå-blått i Horten

Publisert 16. november 2010. Sist endret 17. november 2010.

Fremskrittspartiet og Høyre har hatt 53-54% på alle kommunevalg-undersøkelsene for Horten fra Gjengangeren/SMI som så langt er gjennomført høsten 2010 - i september, oktober og november.

Undersøkelsen i november ble publisert Gjengangeren 15 nov, og hadde 540 respondenter som ble spurt om stemmegivning hvis kommunevalg. Undersøkelsen ble utført i perioden 2-5 nov. Ifølge avisen var "de aller fleste" av de spurte "via Hortenstinget".

Dette innebærer trolig at utvalget var forhåndsrekruttert. Gjengangeren redegjør ikke for om utvalget er forhåndsrekruttert, og hvis ja hvordan dette har skjedd. Vi har derfor ikke lagt undersøkelsen inn i vår nasjonale poll of polls.

De intervjuede ble også spurt om hvilke saker "vil du legge mest vekt på ved kommunevalgett i 2011". De tre på topp var skole/utdanning, eldreomsorg og samferdsel.

Horten 2007-2010

K 2007 F 2007 S 2009 Gjg sep 10 Gjg okt 10 Gjg nov 10
A 37 36,6 33,7 19,6 21,3 21,7
Sp 2,5 2,3 3,2 2,9 1,9 0,9
SV 4,9 5,5 6,5 9,3 4,9 6,2
R 6,4 6,3 0,6 4 4,5 4,9
Frp 19,1 20,5 27,2 17,8 13,5 13,8
H 20,7 19,3 19,6 35,6 40,5 39,8
KrF 3,5 4 4,7 3,4 3,2 1,2
V 2,7 2,7 3 4,7 3,6 2,3
Verdipolitisk parti 3,3 6,2 8,2
A+Sp+SV 44,4 44,4 43,4 31,8 28,1 28,8
F+H+K+V 46 46,5 54,5 61,5 60,8 57,1

Gjg hhv sep/okt/nov 10 = Gjengangeren / Analysebyrået SMI Spm om stemmegivning hvis kommunestyrevalg i morgen.
I K-2007 leverte Horten 11.485 stemmer - 11% av stemmene i Vestfold.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner