Poll of polls

Er Drammen umulig å måle?

Publisert 22. desember 2014. Sist endret 23. desember 2014.

Kommunevåpen
Drammen kommune
Folketall: 65 785
Fakta om målingen
InFact for Ap.
OEEV
Ap37,75,6nan
H34,1-3,7nan
Frp12,7-1,2nan
SV2,1-1,1nan
Sp0,9-0,3nan
KrF2,6-0,4nan
V3,70,0nan
MDG3,40,6nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1278 (gir vanlige feilmarginer).

1) Høyres resultater i Drammen har variert fra 28,8 (k-2003) til 18,1 (s-2005) til 35,8 (k-2007) til 22,9 (s-2009) til 49,6 (k-2011) og til 33,6 (s-2013).

2) Et spørsmål er om de ulike resultatene i stortings- og kommunevalg vil virke inn på målingene for særlig Høyre i Drammen, avhengig av om målingen vektes mot kommunevalget 2011 eller stortingsvalget 2013.

3) 20. juni 2014: Arbeiderpartiet / InFact presenterer måling Drammen med Høyre på 37,8 og Ap 32,1. Målingen er vektet mot stv 2013.

4) 12. september 2014: Drammens Tidende presenterer måling fra Sentio med Høyre på 45,7 og Ap 35,0. Målingen er vektet mot kvlg 2011. Fra juni til september skjedde så vidt vites intet som skulle tilsi en forskjell på åtte prosentpoeng for Høyre.

5) 20. desember 2014: Arbeiderpartiet / InFact presenterer måling Drammen med Høyre på 34,1 og Ap 37,7. Målingen er vektet mot stv 2013.

6) Også før kommunevalget 2011 varierte målingene i Drammen for særlig Høyre. Sentio (for Drammens Tidende) og Norfakta (for Høyre) noterte Høyre med målinger opptatt med en ukes mellomrom på 35,5 (Sentio) og 49,8 (Norfakta).

7) I ettertid viste det seg at Norfaktas undersøkelse var den av målingene i kommuner før valget 2011 som kom nærmest valgresultatet.

8) Gitt forskjellene i juni (InFact/Ap) og september 2014 (Sentio/DT) for særlig Høyre, og i lys av ulike referansevalg, er det ikke enkelt å trekke sikre konklusjoner om nivåene i Drammen.

9) At Ap er i vekst er åpenbart, men særlig for å klarlegge Høyres sannsynlige nivå, burde vi ideelt sett hatt to målinger i byen opptatt samtidig, men med ulike referansevalg (2011 og 2013).

10) På bakgrunn av forskjellene i målingene i Drammen, var det overraskende at samfunnsredaktøren i Drammens Tidende kunne trekke bastante konklusjoner etter undersøkelsen fra InFact/Ap. Se kommentar 18. desember 2014. Se videre lederen i Drammens Tidende lørdag 20. desember 2014, som fremstiller måleproblemene i Drammen balansert og innsiktsfullt.

11) Målingen fra InFact/Ap i desember gir Frp og Høyre samlet 24 av 49 mandater i Drammen bystyre.

12) MDG ble målt til 3,4 pst (2,5 i stortingsvalget i Drammen i fjor). MDG kommer i så fall inn i Drammen bystyre med to representanter (0,6 pst og null mandater i Drammen i 2011).

Drammen 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Ap 20/6-14 Sentio / DT 12/9-14 InFact / Ap 20/12-14
Ap 42,2 41,9 32,1 35,0 37,7
Høyre 40,3 39,7 37,8 45,7 34,1
Frp 2,6 5,5 13,9 7,9 12,7
SV 3,4 3,4 3,2 1,5 2,1
Sp 1,6 0,0 1,2 0,5 0,9
KrF 7,0 5,7 3,0 3,4 2,6
Venstre 1,9 0,0 3,7 3,5 3,7
MDG 0,0 0,0 2,8 1,3 3,4
Rødt 0,0 0,4 0,9 0,7 0,6
Andre 1,1 3,5 1,3 0,3 2,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,1 45,6 40,2 39,0 44,7
Frp + H + KrF + V 51,8 50,9 58,4 60,5 53,1
Sp + KrF + V 10,5 5,7 7,9 7,4 7,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner