Poll of polls

Hjemmesitterne på vippen i Oslo – ?

Publisert 20. desember 2014. Sist endret 21. desember 2014.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap36,95,518,5
H25,5-7,3-7,1
Frp9,20,13,1
SV5,8-0,7-4,3
Sp0,80,30,0
KrF2,60,20,9
V8,90,1-0,2
MDG6,41,3-3,8
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 800 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalg – Oslo – Respons for Aftenposten – publisert 18. desember 2014.

Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene i målingen.

1) Den tradisjonelle venstresiden (Ap+SV+R) vinner samlet ett mandat mot kvlg 2011 – Ap pluss to, SV minus ett.

2) Både på Oslo-målingen til InFact/Ap i november og Respons/Aftp i desember er det Miljøpartiet De Grønne som sikrer flertall for en eventuell koalisjon av Ap+SV+R+MDG – ved at sistnevnte på begge målingene øker fra ett til fire mandater.

3) Til tross for at MDG har vært nest største parti i en eventuell Raymond Johansen-koalisjon på de to siste målingene i hovedstaden, har MDG forholdt seg nærmest tause om hva partiet vil bruke en eventuell vippeposisjon til.

4) Vil MDG som nest største parti i en mulig ny Oslo-koalisjon kreve ordføreren i byen? Vil partiet stille krav som kan smerte for Arbeiderpartiet? Hva må borgerlig side tilby for at MDG skal benytte sin påståtte "blokkuavhengighet" til å sikre fire nye år for et borgerlig byråd?

5) MDGs vurdering synes å være at tilnærmet taushet og varsomhet om bl.a. disse spørsmålene på dette tidspunktet – ni måneder før valget – kan være gunstig for partiets oppslutning.

6) Om det for MDG i ettertid vil vise seg smart å være så forsiktig og ikke benytte anledningen til å vise forskjeller mellom MDG og den tradisjonelle venstresiden (Ap+SV+R), vil vi få svar på i løpet av valgåret 2015. Et spørsmål blir også om MDG satser på varsomhet nå, for å bli mer offensive i løpet av våren.

7) Høyres lojalitet i Oslo når velgerne spørres om kommunevalg er relativt sett noe bedre enn på landsmålingene om stortingsvalg. Dette gjelder desto mer for Fremskrittspartiet.

8) Overgangene i Oslo fra de to regjeringspartiene til Ap er iflg Respons relativt sett noe mindre enn på landsmålingene i desember.

9) Svarprosenten på målingen var 83. Fremmøtet i Oslo i stortingsvalget i fjor var 80. Fremmøtet i Oslo i kommunevalgene har vært 64 (1999), 62 (2003), 62 (2007) og 65 (2011).

10) Gitt det ulike fremmøtet i stortings- vs kommunevalg også i hovedstaden, oppstår spørsmålet om hvor stor andel av hjemmesitterne i stortingsvalget i fjor som vil stemme i kommunevalget neste år.

11) Nederst har vi lagt ut en tabell der vi med utgangspunkt i Respons' matrise i Oslo har beregnet nivåene for partiene hvis gruppen "stemte ikke" i fjor tas ut. Denne består i hovedsak av hjemmesittere fra i fjor og et årskull førstegangsvelgere.

12) Vi ser der at målingens barometertall på 31-28 i favør Ap+SV+R+MDG blir et knapt flertall på 30-29 hvis gruppen "stemte ikke" i fjor tas ut.

13) Bakgrunnstallene antyder at hjemmesitterne i stortingsvalget i en gitt situasjon kan avgjøre valget i Oslo neste år – ved at fremmøtet blant disse velgerne kan bli utslagsgivende for om byrådsleder i Oslo 2015–2019 blir Stian Berger Røsland eller Raymond Johansen.

Se nærmere Aftenposten 19. desember 2014 sidene 10–11 og aftenposten.no.

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – lojalitet mot stv 2013

Respons bruker stv 2013 som referansevalg Kolonnen for des 13: Måling opptatt 12-17 des 2013 Kolonnen for aug-sep 14: Måling opptatt 28. aug - 3 sep 2014 Kolonnen for des 14: Måling opptatt 11-16 des 2014 Merk små utvalg og høy usikkerhet ved bakgrunnstall

des.14 aug-sep 14 des.13
R 61 69 58
SV 62 67 82
Ap 86 75 84
V 64 71 67
KrF 67 61 63
H 74 80 89
Frp 71 64 70
MDG 72 64 68

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – overganger

Beregnet etter Respons' overgangsmatrise, stemmetallene Oslo 2013, avrundet til nærmeste 500 Stv 2013 Oslo: Ap 106.001 (30,4) – H 103.834 (29,8) – Frp 40.660 (11,7) – V 28.619 (8,2) – SV 21.924 (6,3) – MDG 19.356 (5,5) – R 11.133 (3,2) – KrF 9.850 (2,8) – Sp 2.963 (0,9) – fremmøte 80,3.

des.14 aug-sep 14 des.13
Ap til H 1500 6000 4000
H til Ap 9000 5500 4000
H til Frp 1500 2500 500
Frp til H 5000 7500 6500
Ap til Frp 0 0 0
Frp til Ap 3500 3000 1000
H til V 4500 3000 1500
V til H 2000 3500 2500
Ap til V 2500 2500 3000
V til Ap 3000 1000 3000
SV til Ap 3000 3500 2500
Ap til SV 3000 1000 1500
SV til MDG 500 1000 0
MDG til SV 0 1500 1000
H til MDG 500 0 0
MDG til H 0 1500 0
Ap til MDG 2000 1500 0
MDG til Ap 1500 1000 3000

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – aktiviserte hjemmesittere

des.14 aug-sep 14 des.13
R 7 4 0
SV 10 7 6
Ap 41 40 38
V 12 7 13
KrF 2 2 3
H 11 29 22
Frp 6 9 6
MDG 10 2 9

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – andel av 2013-velgerne som svarer "ikke sikker"

des.14 aug-sep 14 des.13
R 8 11 5
SV 6 5 2
Ap 4 14 8
V 15 11 14
KrF 17 10 13
H 10 8 5
Frp 8 10 7
MDG 19 8 8

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – råtall vs barometertall

des.14 råtall des.14 barometertall aug-sep. 14 råtall des.13 råtall des.13 barometertall
Ap 36,6 36,9 28,1 31,7 32,7
SV 6,9 5,8 10,5 9,2 7,3
R 4,2 3,9 3,4 2,5 2,3
MDG 6,6 6,4 5,2 5,8 5,1
Frp 6,5 9,2 6,1 5,5 9
H 26,1 25,5 32,2 32,9 32,6
KrF 2,7 2,6 2,5 2,7 2,2
V 9,5 8,9 11,2 9,2 8,1

Respons for Aftenposten – Oslo – desember 2014 – hjemmesitterne ("stemte ikke") i stv 2013 holdt utenfor

Uten "stemte ikke" Mandater Barometertall Mandater
Ap 36,2 22 36,9 22
SV 5,3 3 5,8 3
R 3,6 2 3,9 2
MDG 5,7 3 6,4 4
Sp 0,7 0 0,8 0
Ap+SV+R+MDG+Sp 51,5 30 53,8 31
Frp 9,9 6 9,2 6
H 27,1 16 25,5 15
KrF 2,7 2 2,6 2
V 8,8 5 8,9 5
Frp+H+KrF+V 48,5 29 46,2 28

Beregningen av nivåene når gruppen "stemte ikke" i stv 2013 er tatt ut, er utført av Terje Sørensen.

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp. 18/12-14 21 2 5 28 4 27
InFact / Ap 14/11-14 19 2 6 27 4 28
Sentio / KK 13/9-14 24 1 5 30 3 26
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp. 5/9-14 Sentio / KK 13/9-14 InFact / Ap 14/11-14 Respons / Aftenp. 18/12-14
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 31,4 33,9 36,0 36,9
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,8 33,4 23,4 25,5
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,1 7,6 8,2 9,2
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,5 7,1 6,2 5,8
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,5 0,6 1,1 0,8
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,4 2,0 2,5 2,6
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,8 7,7 10,6 8,9
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 5,1 4,3 7,5 6,4
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 3,1 3,3 3,8 3,9
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,3 0,0 0,8 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 46,6 49,2 54,6 53,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 53,1 50,7 44,7 46,2
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 11,7 10,3 14,2 12,3

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner