Poll of polls

Målinger Askim og Eidsberg

Publisert 14. desember 2014. Sist endret 14. desember 2014.

Fakta om målingen
Opinion for SA.
OEV
Ap37,0nan
H30,0nan
Frp11,0nan
SV4,0nan
Sp4,0nan
KrF7,0nan
V0,0nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 286 (gir særlig store feilmarginer).
Fakta om målingen
Opinion for SA.
OEV
Ap35,0nan
H28,0nan
Frp4,0nan
SV4,0nan
Sp13,0nan
KrF9,0nan
V0,0nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 219 (gir særlig store feilmarginer).

1) Smaalenenes Avis publiserte 12. desember 2014 kommunevalg-målinger i Askim og Eidsberg, opptatt av Opinion Perduco.

2) Partienes nivåer er oppgitt i hele prosentpoeng, men der summen av prosentpoengene – 100 – også omfatter "blankt", "ville ikke stemt" og "vet ikke".

3) I tabellene på pollofpolls.no har vi tatt ut de tre sistnevnte kategoriene. Vi har øket partienes andeler forholdsmessig.

4) Arbeiderpartiet er f.eks. oppgitt med 26 pst i Askim – der summen av "blankt", "ville ikke stemt" og "vet ikke" er 30 pst. Det betyr at 70 pst av de spurte hadde en partipreferanse. Arbeiderpartiet har dermed 37 pst av velgere med et partivalg, og dette er lagt inn i tabellene våre (utregnet 26:70). Tilsvarende beregning er fra vår side foretatt for de andre partiene. Det blir ikke nøyaktig, men er det nærmeste vi kan komme.

5) Smaalenenes Avis / Opinion har på disse målingene ikke oppgitt nivåer for MDG, Venstre og Askimpartiet. Venstre er f.t. representert i kommunestyrene i både Askim (en av 35 representanter) og Eidsberg (to av 35 representanter). Askimpartiet fikk 4,4 pst i Askim i 2011 og to representanter i kommunestyret. MDG stilte i 2011 ikke liste, verken i Askim eller Eidsberg.

Se nærmere Smaalenenes Avis 12. desember 2014 side 7.

Askim 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Opinion / SA 12/12-14
Ap 37,7 41,8 37,0
Høyre 24,1 31,8 30,0
Frp 1,6 4,4 11,0
SV 3,4 3,4 4,0
Sp 14,8 7,3 4,0
KrF 8,7 6,9 7,0
Venstre 3,9 3,0 0,0
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,5 0,0
Andre 5,8 1,0 6,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 55,9 53,0 45,0
Frp + H + KrF + V 38,4 46,0 48,0
Sp + KrF + V 27,4 17,1 11,0

Eidsberg 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Opinion / SA 12/12-14
Ap 34,9 35,7 35,0
Høyre 21,0 26,3 28,0
Frp 1,2 4,1 4,0
SV 2,5 2,0 4,0
Sp 18,3 16,0 13,0
KrF 16,9 12,5 9,0
Venstre 5,2 2,8 0,0
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,2 0,0
Andre 0,0 0,4 7,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 55,7 53,9 52,0
Frp + H + KrF + V 44,3 45,7 41,0
Sp + KrF + V 40,4 31,4 22,0

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner