Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Eidsberg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,1 (8) 43,8 (15) 6,0 (2) 3,3 (1) 13,7 (5) 5,5 (2) 4,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,0 (0) 37,9 (0) 5,1 (0) 5,2 (0) 23,4 (0) 4,1 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,9 (9) 39,7 (14) 5,6 (2) 1,8 (0) 13,8 (5) 4,5 (2) 5,6 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,9 (0) 39,7 (0) 5,1 (0) 6,6 (0) 23,7 (0) 4,2 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,1 (0) 37,1 (0) 4,7 (0) 5,5 (0) 24,5 (0) 4,1 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 25,5 (0) 41,9 (0) 7,0 (0) 2,7 (0) 7,4 (0) 4,8 (0) 6,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (35) 96,1 (0) 95,9 (34) 98,0 (0) 96,0 (0) 95,3 (0) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 59,9 (21) 50,5 (0) 55,4 (20) 51,8 (0) 48,9 (0) 59,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 40,1 (14) 45,6 (0) 43,6 (15) 46,2 (0) 47,1 (0) 35,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 23,8 (9) 30,9 (0) 23,9 (9) 30,7 (0) 31,6 (0) 18,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 23,1 (8) 43,8 (15) 6,0 (2) 3,3 (1) 13,7 (5) 5,5 (2) 4,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 57 44
Høyre 29 2 47 38
KrF 15 3 59 40
Venstre 23 3 46 48
Sp 20 1 47 40
Ap 22 2 43 50
SV 11 3 54 55
Sum 129 17 49 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 55 62
Høyre 25 4 47 40
KrF 14 3 57 36
Venstre 27 5 48 56
Sp 21 2 47 57
Ap 17 2 52 47
SV 16 3 49 63
Sum 133 21 50 51
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Østfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 219
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 696
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,8 %
F-2015 46,7 %
K-2015 52,6 %
S-2013 73,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Erik Unaas, H (2011-)
Knut J. Herland, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Opinion / SA 12/9-2015 24,9 (9) 39,7 (14) 5,6 (2) 1,8 (0) 13,8 (5) 4,5 (2) 5,6 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / SA 12/12-2014 35,0 (13) 28,0 (10) 4,0 (1) 4,0 (1) 13,0 (5) 9,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,0 (2)
Sentio / SA 7/9-2011 23,9 (8) 29,8 (11) 15,5 (5) 2,4 (1) 17,7 (6) 5,5 (2) 5,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,1 43,8 6,0 3,3 13,7 5,5 4,6 0,0 0,0 0,0
2011 20,2 43,1 7,6 2,6 14,4 5,9 6,2 0,0 0,0 0,0
2007 24,2 12,7 19,2 4,9 23,7 7,4 7,7 0,0 0,0 0,0
2003 22,5 13,2 20,6 7,7 25,3 8,1 2,5 0,0 0,0 0,0
1999 21,7 17,7 13,9 5,2 21,9 12,6 6,3 0,0 0,0 0,6
1995 32,1 19,9 0,0 3,7 28,1 11,7 4,5 0,0 0,0 0,0
1991 30,2 14,5 7,4 7,6 27,1 10,7 2,6 0,0 0,0 0,0
1987 35,6 21,4 0,0 3,1 21,6 13,4 4,8 0,0 0,0 0,0
1983 36,5 20,9 0,0 3,4 19,9 14,8 4,5 0,0 0,0 0,0
1979 34,9 21,0 1,2 2,5 18,3 16,9 5,2 0,0 0,0 0,0
1975 36,1 13,7 0,0 3,3 23,0 19,3 4,5 0,0 0,0 0,0
1971 40,6 13,7 0,0 4,0 22,2 14,3 5,2 0,0 0,0 0,0
1967 38,8 14,3 0,0 6,3 21,2 13,3 6,1 0,0 0,0 0,0
1963 45,0 15,1 0,0 0,0 19,6 13,9 6,3 0,0 0,0 0,0
1959 36,2 8,4 0,0 0,0 31,7 17,1 6,6 0,0 0,0 0,0
1955 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 6,5 0,0 0,0 40,7
1951 36,9 5,3 0,0 0,0 33,1 18,5 6,1 0,0 0,0 0,0
1947 28,2 0,0 0,0 0,0 41,5 20,7 4,7 0,0 0,0 5,0
1945 39,3 0,0 0,0 0,0 30,5 24,8 5,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,2 31,3 8,9 2,6 13,1 6,4 3,6 2,9 0,7 2,3
2011 26,2 33,2 10,3 2,8 13,8 6,3 4,7 0,7 0,7 1,4
2007 24,6 13,2 21,3 4,3 19,8 8,2 5,7 0,3 0,6 2,0
2003 22,8 11,8 23,0 8,3 19,0 9,4 2,5 0,0 1,1 2,2
1999 15,4 5,8 18,2 5,8 21,7 19,1 10,9 0,0 1,2 2,0
1995 27,6 17,5 12,0 3,1 23,8 10,6 3,4 0,0 0,6 1,4
1991 29,2 15,2 8,1 7,6 25,4 10,8 2,3 0,6 0,8 0,0
1987 33,0 19,1 9,8 2,8 18,1 13,1 3,4 0,0 0,6 0,1
1983 35,8 21,2 5,5 2,5 16,8 14,1 3,8 0,0 0,2 0,1
1979 34,4 22,8 1,3 2,5 17,5 16,4 4,4 0,0 0,2 0,6
1975 34,6 15,6 1,0 3,3 20,3 21,1 3,0 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,7 24,7 17,9 3,2 17,9 4,3 2,3 1,8 1,2 1,9
2013 28,8 26,1 20,2 1,8 9,3 6,5 3,9 1,3 0,5 1,6
2009 31,8 14,3 27,5 3,6 11,4 6,8 3,3 0,2 0,2 0,9
2005 28,1 9,9 29,1 5,5 12,9 7,7 5,3 0,1 0,3 1,2
2001 22,4 17,3 19,3 8,6 10,9 15,2 3,3 0,0 0,2 2,9
1997 32,1 11,2 16,7 3,5 14,0 16,7 3,5 0,2 0,7 1,5
1993 32,8 12,4 6,7 5,3 27,9 10,1 2,2 0,1 0,3 2,1
1989 32,0 16,8 14,5 7,4 14,1 12,0 2,3 0,2 0,0 0,7
1985 38,7 24,2 3,6 2,2 14,9 13,1 2,4 0,0 0,1 0,8
1981 35,7 26,3 4,1 2,0 16,0 12,5 2,8 0,0 0,2 0,4
1977 40,2 18,6 1,5 1,9 17,1 18,0 1,6 0,0 0,2 0,7
1973 34,0 15,0 3,7 5,8 18,8 19,8 1,3 0,0 0,1 1,3
1969 43,7 14,7 0,0 2,3 21,2 15,2 2,8 0,0 0,0 0,2
1965 42,0 18,1 0,0 3,9 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0 23,0
1961 44,0 17,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 24,5
1957 39,3 11,8 0,0 0,0 27,7 16,7 2,8 0,0 0,0 1,8
1953 38,3 11,3 0,0 0,0 27,1 17,9 3,9 0,0 0,0 1,5
1949 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 44,5
1945 35,5 5,4 0,0 0,0 23,3 29,8 3,5 0,0 0,0 2,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.2 39.3 7.7 3.1 12.6 5.3 4.7 0 0 0
Valgting 22,2 44,8 5,6 3,3 13,9 5,6 4,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned