Poll of polls

Ap øker mindre i kommunene – II

Publisert 9. desember 2014. Sist endret 9. desember 2014.

1) Søndag 7. desember la vi ut oversikt over Arbeiderpartiets fremgang på målinger om kommunevalg tatt opp etter at statsbudsjettet ble lagt frem.

2) Vi er nå blitt kjent med målinger i ytterligere to kommuner, Bodø og Trondheim.

3) Vi har dermed tolv kommuner inne i denne beregningen. Disse kommunene leverte 26 pst av stemmene til Arbeiderpartiet i kommunevalget 2011.

4) Ni av de tolv målingene er tatt opp av InFact, av disse åtte på oppdrag fra Arbeiderpartiet.

5) Ser vi på Arbeiderpartiets vekst i disse kommunene mot kommunevalget 2011 (Ap 31,65 pst), finner vi at denne veksten relativt sett er (klart) lavere enn partiets vekst på landsmålingene med stortingsspørsmål sammenlignet med stortingsvalget 2013 (Ap 30,84 pst). Se tabell under.

6) Skulle Arbeiderpartiets vekst nasjonalt svare til den relative veksten i disse tolv kommunene, vil Ap få 35,4 pst i kommunevalget 2015. Innarbeiding av målingene i Bodø og Trondheim i denne beregningen førte til at Arbeiderpartiet gikk opp en promille. Landsmålingene med stortingsspørsmål antyder f.t. et nivå for Ap på rundt 40 pst.

7) Vi minner om feilkildene ved beregninger av "landstendens" på bakgrunn av målinger i kommuner, særlig at Arbeiderpartiets vekst i de tolv kommunene som er målt ikke nødvendigvis er representative for partiet vekst i landet som helhet, bl.a. veier Oslo og Trondheim tungt i denne beregningen.

Arbeiderpartiet – målinger med kommunevalgspørsmål – publisert nov/des 2014

Kolonnen "Stemmer 2014" svarer til resultatet K-2015 hvis (i) antall godkjente stemmer i kommunene svarer til K-2011, og (ii) Arbeiderpartiets resultat i kommunen svarer til målingene her

Kilde Publisert Kommune Stemmer 2014 Stemmer K-2011 Endring pst
Respons/Høyre 09.12.2014 Trondheim 39247 35438 11
InFact/Ap 06.12.2014 Kristiansand 12198 10184 20
Sentio/Oppl Arb.bl. 27.11.2014 Gjøvik 6839 5998 14
InFact/Ap 20.11.2014 Bodø 9976 8066 24
Sentio/Hamar Arb.bl 18.11.2014 Hamar 6017 5846 3
InFact/Ap 14.11.2014 Oslo 111712 102707 9
InFact/Ap 13.11.2014 Kragerø 2340 1848 27
InFact/Ap 13.11.2014 Skien 10120 8938 13
InFact/Ap 13.11.2014 Notodden 2218 1874 18
InFact/Ap 13.11.2014 Porsgrunn 6881 5747 20
InFact/Ap 13.11.2014 Bamble 2551 2413 6
InFact/Nordlys 07.11.2014 Tromsø 11378 8910 28
SUM 221477 197969
K-2011 nasjonalt 31,65
Endring pst 2014 vs 2011 12
"Landstendens" 35,4

Arbeiderpartiet – nasjonale stortingsmålinger – budsjettbølge I og II mot stv 2013

Stv 2013 Budsjettbølge I Budsjettbølge II Endring pst bølge I Endring pst bølge II
30,84 38,93 40,73 26 32

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap