Poll of polls

Ap øker mindre i kommunene

Publisert 7. desember 2014. Sist endret 7. desember 2014.

1) Så vidt vi vet, er det publisert målinger med spørsmål om kommunevalg i ti kommuner der intervjuene er tatt opp etter at finansministeren la frem forslaget til statsbudsjett.

2) Syv av disse ti målingene er tatt opp av InFact på oppdrag fra Arbeiderpartiet.

3) Ser vi på Arbeiderpartiets vekst i disse kommunene mot kommunevalget 2011 (Ap 31,65 pst), finner vi at denne veksten relativt sett er (klart) lavere enn partiets vekst på landsmålingene med stortingsspørsmål sammenlignet med stortingsvalget 2013 (Ap 30,84 pst). Se tabell under.

4) Skulle Arbeiderpartiets vekst nasjonalt svare til den relative veksten i disse ti kommunene, vil Ap få 35,3 pst i kommunevalget 2015. Landsmålingene med stortingsspørsmål antyder f.t. et nivå rundt 40 pst.

5) Vi minner om feilkildene ved beregninger av "landstendens" på bakgrunn av målinger i kommuner, særlig at Arbeiderpartiets vekst i de ti kommunene som er målt ikke nødvendigvis er representative for partiet vekst i landet som helhet, bl.a. veier Oslo tungt i denne beregningen.

Arbeiderpartiet – målinger med kommunevalgspørsmål – publisert nov/des 2014

Kolonnen "Stemmer 2014" svarer til resultatet K-2015 hvis (i) antall godkjente stemmer i kommunene svarer til K-2011, og (ii) Arbeiderpartiets resultat i kommunen svarer til målingene her

Kilde Publisert Kommune Stemmer 2014 Stemmer K-2011 Endring pst
InFact/Ap 06.12.2014 Kristiansand 12198 10184 20
Sentio/Oppl Arb.bl. 27.11.2014 Gjøvik 6839 5998 14
Sentio/Hamar Arb.bl 18.11.2014 Hamar 6017 5846 3
InFact/Ap 14.11.2014 Oslo 111712 102707 9
InFact/Ap 13.11.2014 Kragerø 2340 1848 27
InFact/Ap 13.11.2014 Skien 10120 8938 13
InFact/Ap 13.11.2014 Notodden 2218 1874 18
InFact/Ap 13.11.2014 Porsgrunn 6881 5747 20
InFact/Ap 13.11.2014 Bamble 2551 2413 6
InFact/Nordlys 07.11.2014 Tromsø 11378 8910 28
SUM 172254 154465
K-2011 nasjonalt 31,65
Endring pst 2014 vs 2011 12
"Landstendens" 35,3

Arbeiderpartiet – nasjonale stortingsmålinger – budsjettbølge I og II mot stv 2013

Stv 2013 Budsjettbølge I Budsjettbølge II Endring pst bølge I Endring pst bølge II
30,84 38,93 40,73 26 32

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap