Poll of polls

KrF+V henter hjemmesittere

Publisert 13. november 2014. Sist endret 13. november 2014.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap36,2-2,29,9
H23,1-1,52,7
Frp11,9-0,90,3
SV3,50,1-4,1
Sp5,40,4-8,1
KrF7,22,23,4
V7,02,62,4
MDG3,6-0,1-0,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1001 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – opptatt 10–12 november 2014, publisert aftenposten.no og bt.no 13. november.

Vi setter stor pris på den åpenhet som Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, viser ved å gi pollofpolls.no innsyn i bakgrunnstallene.

1) Kristelig Folkeparti og Venstre er målingens vinnere, sammenlignet med oktober.

2) I matrisen for KrF og Venstre er det mest iøynefallende at begge partiene henter et langt større antall hjemmesittere fra valget i fjor, enn det normale for disse partiene.

3) KrF og Venstre har på denne målingen i alt 21 respondenter som ikke stemte i fjor, mot 25 for Arbeiderpartiet og 11 for Høyre. Venstre henter på denne målingen flere hjemmesittere enn Høyre.

4) I prosent av aktiviserte hjemmesittere henter Venstre 16 og KrF 12. Snittet for disse partiene i denne gruppen på Respons' målinger januar–oktober 2014 var 5 pst for Venstre og 2 pst for KrF.

5) Hjemmesitterne i et stortingsvalg vil antagelig være særlig troløse i et kommunevalg.

6) Venstres lojalitet er på denne målingen 58, som er marginalt lavere enn de forrige målingene fra Respons.

7) KrFs lojalitet ble av Respons målt til 79 i november, som er høyere enn i september og oktober. Bare Arbeiderpartiet har høyere lojalitet enn KrF på denne målingen.

8) KrFs solide lojalitet betyr at partiets matrise hos Respons i november er sunnere enn Venstres, tross bare to promille i avvik i barometertall.

9) For KrF kan det også være et styrketegn at råtallet er 8,9. Partiet ble nedvektet til 7,2. Venstres råtall er 7,7 – nedvektet til 7,0.

10) Fremskrittspartiets råtall er 8,8 (barometertall 11,9) – Høyre har råtall 23,3 (barometertall 23,1) – Ap har råtall 35,3 (barometertall 36,2).

«Budsjettbølge II» – måling nr. 2 etter budsjettet

Rsp/Aftp/BT Opinion/ANB Snitt Mandater snittet
Ap 36,2 42,2 39,2 74
Sp 5,4 5,2 5,3 9
SV 3,5 3,8 3,7 2
R 1,3 1,3 1,3 0
MDG 3,6 3,5 3,6 2
Ap+Sp+SV+MDG+R 50 56 53 87
Frp 11,9 11,4 11,7 20
H 23,1 22 22,6 40
KrF 7,2 5,9 6,6 12
V 7 3,9 5,5 10
Frp+H+KrF+V 49,2 43,2 46,2 82
Opptatt 10–12 nov 4–10 nov

Endring mot forrige måling

Rsp/Aftp/BT Opinion/ANB
Ap -2,2 3,2
Sp 0,4 0,6
SV 0,1 1,1
R 0 0,7
MDG -0,1 0,6
Ap+Sp+SV+MDG+R -1,8 6,2
Frp -0,9 -2,4
H -1,5 -3,9
KrF 2,2 1,5
V 2,6 -0,6
Frp+H+KrF+V 2,4 -5,4

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

jan..14 feb..14 mars.14 april.14 mai.14 juni.14 aug..14 sep..14 okt..14 nov..14
R 56 66 69 65 78 71 73 66 76 71
SV 65 80 67 59 78 69 64 60 61 59
Ap 87 91 87 90 89 88 86 87 91 83
Sp 70 81 71 62 85 83 63 72 69 72
V 65 67 79 74 74 66 62 63 60 58
KrF 77 77 77 86 87 81 80 74 70 79
H 87 82 83 86 85 82 78 78 73 69
Frp 67 70 68 75 66 78 74 76 66 60
MDG 68 75 68 63 69 69 74 69 72 65

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

jan..14 feb..14 mars.14 april.14 mai.14 juni.14 aug..14 sep..14 okt..14 nov..14
Ap til H 10000 10000 11000 10000 17000 9000 7000 18000 3000 0
H til Ap 11000 27000 24000 17000 23000 43000 52000 36000 93000 68000
H til Frp 4500 13000 8000 6000 20000 8000 39000 27000 17000 14000
Frp til H 55000 83000 62000 83000 46000 36000 30000 44000 30000 51000
Ap til Frp 0 0 0 0 3000 5000 3000 6000 0 4000
Frp til Ap 8000 14000 19000 11000 39000 0 18000 0 32000 24000
H til V 5000 7000 10000 9000 7000 6000 5000 3000 9000 24000
V til H 0 4000 3000 10000 6000 10000 11000 0 17000 17000
Ap til V 0 8000 4000 3000 8000 9000 7000 5000 3000 4000
V til Ap 15000 15000 16000 8000 0 12000 15000 11000 18000 22000
SV til Ap 18000 15000 9000 24000 11000 21000 21000 19000 17000 25000
Ap til SV 4000 4000 8000 0 3000 11000 7000 10000 11000 0

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte hjemmesittere

jan..14 feb..14 mars.14 april.14 mai.14 juni.14 aug..14 sep..14 okt..14 nov..14
SV 2 2 2 2 8 10 21 4 3 4
Ap 29 38 49 33 38 40 34 36 29 33
Sp 2 0 2 2 2 0 11 3 9 4
V 4 7 8 6 4 6 0 6 7 16
KrF 2 7 2 0 2 0 2 4 3 12
H 43 17 17 33 21 26 15 25 33 14
Frp 10 24 15 13 17 13 11 16 6 11
MDG 4 0 4 4 6 4 4 4 6 7

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jan..14 feb..14 mars.14 april.14 mai.14 juni.14 aug..14 sep..14 okt..14 nov..14
SV 13 4 10 14 8 7 6 9 11 7
Ap 10 6 9 7 5 5 9 8 6 10
Sp 21 8 16 12 5 12 25 9 14 14
V 18 11 9 7 7 12 13 23 14 9
KrF 6 8 9 3 4 11 10 7 18 12
H 10 11 10 7 7 9 9 13 10 15
Frp 18 15 9 5 13 13 13 14 14 17
MDG 11 4 5 8 21 14 13 11 20 8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF